Nagyszombat megyének két magyarok által lakott járása közül (a Galánta és Dunaszerdahelyi járások) most a mátyusföldi régió MKP-s jelöltjeivel ismerkedhetünk meg.

A Galántai járásnak hét mandátuma van Nagyszombat megye önkormányzatában. Négy évvel ezelőtt az MKP hat jelöltjéből öten jutottak be a megyei parlamentbe, nevezetesen Berényi József (1. helyen, 4671 szavazattal), Forró Krisztián (2., 3698), Biró László (4., 3576), Agócs Gergely (5., 3136), Pék László (6., 3126). A csallóközi képviselőkkel egy ütőképes és hatékony MKP-frakciót alkottak Nagyszombatban, és Berényi József személyében megyei alelnöke is volt a Magyar Közösség Pártjának. Berényi 2013-ban megyei elnökjelöltként bejutott a 2. fordulóba, így nem okozott meglepetést, hogy ismét ő a párt elnökjelöltje. Most már csak egyfordulós lesz az elnökválasztás is, a játékszabályok tehát változtak.

A Galántai járás MKP-jelöltjeivel kampánykörútjuk feketenyéki állomásán találkoztunk. A bemutatkozás mellett szóltak megyei tevékenységükről és prioritásaikról is.

Berényi József a megyei elnökválasztáson az 1-es, a képviselőválasztáson pedig a hármas sorszámmal indul. Idén töltötte be az 50. életévét. Bizonyára azért tartják megfelelő elnökjelöltnek mindkét magyarok által lakott járásban, mert erős szálakkal kötődik a Csallóközhöz és a Mátyusföldhöz egyaránt. Apácaszakállasról származik, ma – feleségével és két gyermekükkel – Alsószeliben él, ahol a helyi önkormányzat képviselője. A pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1991-ben magyar-történelem szakot végzett. Később Budapesten, a Közép-európai Egyetemen politológiai szakon diplomázott, 1994-95 között a New York-i New School for Social Research tudományos munkatársa volt. Továbbá volt parlamenti képviselő, külügyi államtitkár és az MKP országos elnöke. Jelenleg Nagyszombat megye alelnöke.

Berényi Józseffel az eredményekről és a tervekről a jövő hét elején egy hosszabb beszélgetésben tekintünk vissza. „A képviselőtársaimmal elért eredményeink mindkét járásban kimutathatóak és kézzelfoghatóak – legyen szó a megyei útjaink felújításáról, az oktatásügyi- és szociális intézmények vagy a kultúránk támogatásáról” – mondta Nagyszombat megye jelenlegi alelnöke. Örömmel tekint vissza a nagyszombati kétnyelvű Kodály-tábla avatására is, amelynek kezdeményezése egyébként szintén a Galántai járásból indult. Berényi József a kampányát konkrétumokra és tényekre helyezi, nem kíván a mások által kezdeményezett sárdobálásba belemenni. A munkát folytatni kívánja, ezért is indul a megmérettetésen, tudatosítva, hogy megyei elnökként még több eredményt lehet elérni.

Agócs Gergely (1-es sorszámmal) 31 éves, végzettségét tekintve politológus. Királyrévben él, a helyi MKP-szervezet elnöke. 2009-ben diplomázott a Nyitrai Konstantin Egyetem Bölcsészkarán. Jelenleg Szlovákia legnagyobb multimediális szolgáltatójánál dolgozik. Egy korábbi interjúnkban már faggattuk elképzeléseiről.

Biró László (4-es sorszám) 48 éves, nős, családjával Galántán él, két fiúgyermek édesapja. Tanári végzettségével matematikusként oktatott a szenci és a galántai gimnáziumokban is. Galántán 1994 óta tagja a helyi képviselő-testületnek, több államigazgatási tisztséget ellátott, négy évig volt az MKP pártigazgatója. 2001 óta megyei képviselő. „Összehasonlítva a négy választási időszakot, egyértelműen elmondható, hogy a Galántai járás szempontjából az elmúlt négy év volt a legsikeresebb. A megyei költségvetésből a Galántai járásba az elmúlt négy évben közvetlenül több mint 54 millió eurónyi beruházás jutott, ebből 5,2 millió az utak és a hidak felújítására, 2 millió a kulturális intézményekre, 18 millió az oktatási intézményekre (ebben nincsenek benne a bérköltségek), 12,3 millió a szociális intézményekre, 16 millió a buszjáratok fenntartására, 720 ezer kerékpárutak építésére, 108 ezer euró pedig különböző falunapokra és rendezvényekre. További félmillió euró került a járásba a sikeres EU-pályázatokkal is. Még hatékonyabban működhetünk, ha a járásunkból nem öt MKP-képviselő lesz a megyei önkormányzatban, hanem 6–7, és nemcsak megyei alelnökünk, hanem elnökünk is. Erre most van lehetőségünk” – hangsúlyozta felszólalásában Biró László.

Forró Krisztián (8-as sorszámmal indul) 41 éves, nős, három fiú édesapja, családjával Nagymácsédon él. Egy kereskedelmi vállalat ügyvezető igazgatója. 2007-ben feleségével megalapították a Pro Machet polgári társulást, melynek célja a nagymácsédi közösség segítése. Hat éve az MKP járási elnöke, tagja a párt országos elnökségének is. Csapatjátékosként elsősorban a szociális ügyekre összpontosít, a járásban öt szociális intézmény működik. „Örülök, hogy sikerült megalapítanunk a Galántai járásban egy olyan intézményt, mely autista gyermekeknek és azok családjainak segít. Ez Szlovákiában egyedülálló. Négy évvel ezelőtt azt ígértem, hogy megválasztásom esetén még nagyobb intenzitással segítek a szépkorúaknak. Megalapítottuk a Megbecsültek Társaságát, mely immár négy éve ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít a tagjainak, és különböző rendezvényekkel teszi szebbé a nyugdíjasok életét. Megyei képviselőként továbbra is segíteni kívánom őket, nagy szükség van a megyei nyugdíjasotthonok kapacitásának bővítésére is. Emellett növelni szeretném az ifjúság lehetőséget is a tartalmas időtöltésre” – szólt céljairól, melyek megvalósítására konkrét tervei vannak.

Klabuzai Andrea (16-os sorszámmal indul) 45 éves hidaskürti lakos, egy gyermek édesanyja. A Komenský Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát, majd jogi doktori címet, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen pedig „PhD” fokozatot. Volt a Galántai Körzeti Hivatal elöljárója, a megyei hivatal nemzetközi jogi, protokoll és szervezési osztályának vezetője, Diószeg város főellenőre. Most a dunaszerdahelyi polgármesteri kabinetet vezeti. Lakóhelyén már a negyedik választási időszakban önkormányzati képviselő, helyi MKP-elnök és tagja az MKP Országos Tanácsának. „A közhivatalokban szerzett tapasztalatokra alapozva jogászként, nőként, a közügyek képviselőjeként a női szemlélet és szakértelem megjelenítésével szeretném erősíteni a magyar képviseletet” – mondta. Rámutatott a megye jelentőségére a nemzetközi szerződések és a pályázatok terén is, melyek eredményeként kerékpárutak épülnek, faluházakat és műemlékeket újítanak fel. Ennek konkrét eredménye például a megújult jókai vízimalom vagy a galántai kastély felújítására, illetve Nagyfödémes sportlétesítményeinek bővítésére benyújtott pályázatok sikere.

Pék László (27-es sorszám) 1951-ben született, Taksonyon él, gyermeke és unokái is vannak. Tanárként hosszú évekig volt a galántai magyar gimnázium tanára, majd igazgatója. Tizenkét éven át vezette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét. Évtizedeken át több közéleti feladatot vállalt, elsősorban a közoktatás, a művelődés és a civil szféra területén. Nevéhez komoly elemző munkák és kiadványok megjelenése fűződik, a felvidéki magyar oktatást, a tehetséggondozást, a helyi és regionális értékeket érintően. Képviselőként főleg az iskolákra és kultúránkra figyel. Jelentős fejlesztések történtek a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban is, ahol tetőjavításra, tornaterem- és konyhafelújításra, valamint az épület ablakcseréire került sor. A város kereskedelmi szakközépiskoláját is megyei forrásból modernizálták. „A kórházak privatizációjakor sikerült a képviselő-testületben elérnünk azt, hogy a tájékoztatások kétnyelvűek legyenek. Ha településeink közösségei erősek lesznek, akkor a megye is az lehet. Dobó István mondta az egri vár védelmekor, hogy a vár ereje nem a falakban van, hanem az elszántságban. Nekünk is védenünk kell anyanyelvünket, hitünket, templomunkat” – mondta.

Zupko Tamás (40-es sorszámmal indul) 38 éves, nős, vezekényi lakos és önkormányzati képviselő. Lakhelyén az MKP helyi szervezetének elnöke. Jelenleg egy dunaszerdahelyi kereskedelmi társaság menedzsere. Vele ITT olvashatnak beszélgetést.

A Magyar Közösség Pártja megyei képviselői és jelöltjei ismét felelősséggel, az eddigi elért eredményekre alapozott célokkal állnak a választópolgárok elé. Vallják, hogy az erős megyei képviselet nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy érvényesíteni lehessen a magyarok által lakott régiók érdekeit.