A vándorkiállítás lévai megnyitója a Reviczky Házban (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

A Szent László-emlékév keretében Lévára is eljutott a „Tiszta hittel, erős kézzel” Szent László király, a hit bajnoka, a haza hőse című vándorkiállítás. Az ünnepélyes megnyitóra október 3-án került sor a Reviczky Házban.

A kiállítást a Szent László-emlékév Tanácsadó Testülete készítette és Lévára a budapesti Pro Patria Egyesület szervezésében a Lévai Szent László Kör és a Reviczky Társulás kérésére jutott el.

Nagy megtiszteltetés érte a lévai Reviczky Házat, hiszen a kiállítást az idei tartalmas és rendkívül gazdag rendezvénysorozatú Szent László-emlékév három meghatározó személyisége jött el megnyitni, név szerint: Gaal Gergely országgyűlési képviselő, a Szent László-év Tanácsadó Testületének elnöke, Okos Márton, a Szent László-év Tanácsadó Testületének tagja, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnöke, az emlékév ötletgazdája és Gruber Enikő, a Szent László-év  programkoordinátora.

A neves vendéget Müller Péter, a Lévai Szent László Kör elnöke, és Péter József, a Reviczky Társulás kiállításszervezője köszöntötte. Köszöntőjükben kiemelték a Szent László-év fontosságát és üzenetét, azt a tényt, hogy „I. László király az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg. Szent László e népek közösen tisztelt királya és az itt élő nemzetek összetartásának, együttműködésének szimbóluma. Az emlékév alkalmat adott, ad és adhat, hogy a térség államai a történelmi hagyományokra alapozva hatékony együttműködést alakítsanak ki.“ A lévai magyar közösség nevében köszöntötték még a kárpátaljai zápszonyi születésű Martin Vivient, aki a Petőfi Sándor Program keretében gyakornokként szeptembertől egy évig Léván tevékenykedik, s akinek ez a kiállításmegnyitó volt az első nyilvános szereplése a Reviczky Házban.

Gaal Gergely ünnepi beszédében kiemelte Szent László királyunk erényeit, és azokat követendő példaként állította elénk. Rámutatott a magyar szentek tiszteletében rejlő nagy erőre, mely a magyarságot elmélyítette keresztény elkötelezettségében, így válhatott ez a nemzet lélekben erőssé, mely az oszmán térhódítás idején megszállva is 150 évig a kereszténység erejével felvértezett védőpajzsa volt az őt magára hagyó Európának. A mai felkavart világban is küldetése van nemzetünknek, mely küldetését csak a kereszténységből fakadó erővel tudja betölteni. Ehhez a szentek példáját követve elsősorban a saját belső változásunkra van szükség, amit mindennél kifejezőben szép magyar szentjeinkről szóló egyházi énekünk záró versszaka fejez ki: „Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek/Hazánkat így mentsd meg!”

Az elnök úr lélekemelő ünnepi beszéde nagy tapsot kapott. Ezt követően „Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály” címmel irodalmi zenés összeállítással közreműködött a lévai katolikus magyar hívek egyházi kórusa és a Lévai Szent László Kör. A műsor során Ivkovič Melinda és Martin Vivien tolmácsolásában részletek hangzottak el Garay János Szent László című hőskölteményéből, illetve Tompa Mihálynak a tordai hasadék legendáját megéneklő verséből. A szavalatokat Éder Mária kántorunk zongorakíséretével és Mészáros Teréz karnagy vezetésével a lévai magyar hívek egyházi kórusa lélekemelő előadásában Szent Lászlót dicsőítő énekek váltották, a 12. századtól Szent László életét és legendáit megéneklő gyönyörű dallamú és szövegű egyházi és népénekek, valamint himnuszok csendültek fel. A műsorvezetőnek köszönhetően új ismeretekkel is gazdagodott a kiállítás iránt érdeklődő közönség, hiszen megismerhette az énekek eredetét, mely közül néhány a 16., illetve 17. századi Kassán és Nagyszombatban kiadott egyházi énekeskönyvekben maradt fenn. A közönség nagy tapssal jutalmazta a tartalmas és színvonalas műsort.

Majd a házigazdák emlékoklevelekkel és apró figyelmességekkel ajándékozták meg a becses vendégeket és a kultúrműsor valamennyi lelkes résztvevőjét. Végezetül Gaal Gergely megköszönve a délutánt elmondta, hogy a Léván most eltöltött pár óra számára bizonyságtételt jelentett a magyar szentek pártfogásáról, hiszen 97 év után Léván egy lelkes magyar közösséggel találkozott, akik Szent Lászlót dicsőítették.

A kiállítás megnyitása után a megjelentek nagy érdeklődéssel tekintették meg a szép és tartalmas kiállítási anyagot. A vándorkiállítás 12 tablóból áll, melyek szövegét néhai Kerny Terézia (Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Intézet), Kiss Tamás (a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója), Medgyesy S. Norbert (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének docense) készítették, és közreműködött Czibolya Gábor, a nemzetpolitikai államtitkárság referense is.

A mindannyiunk számára emlékezetes nap a vendégek és a műsorban közreműködők közös fogadásával és kellemes hangulatú együttlétével zárult.

A kiállítás megtekinthető október 17-ig minden hétfőn és szerdán 14-17 óráig, illetve a lévai Reviczky Házban megrendezésre kerülő események alkalmával.

Müller Péter és Müller Éva felvételei a megnyitóról.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=1654202781268698