Gergely Papp Adrianna az ENSZ Vidéki Nők Nemzetközi Napja konferenciáján

A Kassa-környéki járásnak nyolc megyei képviselői szék jár az ötvenhétből. A járás teljes listával indul. A legfiatalabbak meglátásairól előző cikkünkben olvashattak, ez alkalommal pedig azon MKP-s jelölteket kérdeztük véleményükről, tapasztalataikról, akik már több éve tevékenykednek a közösségért.

Gergely Papp Adrianna, Debrőd polgármestere 22-es számmal szerepel a szavazólapon: Az embereket folyamatosan tájékoztatnunk kell a lehetőségeikről és jogaikról

A tizenegy éve Debrőd polgármestereként tevékenykedő hölgy aktív tagja a Rovásnak és a Csemadoknak, valamint alapítója a Femine Fortisnak. Az MKP elnökségi tagjaként részt vesz az Európai Néppárt női tagozatának konferenciáin. Ismeri a régió problémáit, az itt élő embereket, és saját megvallása szerint tizenegy évvel ezelőtt a felelősségtudat hozta haza Londonból.


„Vidékükön az életszínvonal messze elmarad az uniós átlagtól, és ez annál inkább igaz, minél inkább haladunk kelet felé. Ebben az is nagy szerepet játszik, hogy falvaink kicsik, sok esetben ötszáznál kevesebb lakossal rendelkeznek. Ez jellemző a Bódva völgye és Kanyapta mente falvaira is. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az itt élő emberek érezzék, törődnek velük, foglalkoznak a gondjaikkal. Minden lehetőséget, minden pályázati felhívást  meg kell ragadnunk azért, hogy a régió fejlődjön. Nemcsak az utak rendbetétele fontos, hanem az egészségügyi és szociális intézmények állapota és a szolgáltatások minősége is. Az iskoláink helyzete ugyancsak nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ott tanuló gyerekeknek milyen lesz a világképük, hogy a szülőföldjükön maradnak-e, vagy a jobb élet reményében külföldre vándorolnak“ – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a képviselőjelölt.

Király Antal, a Víz és Élet nonprofit szervezet igazgatója 35-ös számmal indul a választásokon: Új utakon egy jobb, szebb, élhetőbb régióban!

A képviselőjelölt elsősorban az útkarbantartó vállalatnál szerzett tapasztalatait és szakmai tudását szeretné a megyei önkormányzatban kamatoztatni a régióban élők javára. „Mint az útkarbantartó vállalat volt vezetője, megyei képviselőként megkülönböztetett figyelmet fordítanék a megye jogkörébe tartozó másod- és harmadosztályú utak problémájának megoldására, az infrastruktúra és az úthálózat kiépítésére“ – tudtuk meg Király Antaltól, aki régiója legnagyobb előnyének és erősségének a multikulturális környezetet tartja.
„Régiónk egyik nagy előnye és egyben erőssége is, hogy lakossága multikulturális környezetben él nehéz és nehezebb időszakokban, nyugodt és békés társadalmi viszonyok között.

Kassa megye a különböző nemzetiségek és kultúrák otthona, ami remélhetőleg biztosítja nekünk, magyaroknak kultúránk és hagyományaink további fennmaradását. A megyei önkormányzatban támogatni fogom a magyar civil és egyházi intézményeket, kulturális- és sportegyesületeket, az önkéntesek munkáját és segíteni fogom a munkájukhoz szükséges további pénzforrások biztosítását” – hívta fel figyelmünket terveire a képviselőjelölt.
Véleménye szerint azonban régiójukban több problémával is szembesülnek: „Ilyen például a munkanélküliség, a dolgozók alacsony munkabére és az itt élők tömeges kivándorlása a jobb megélhetés reményében. Meggyőződésem, hogy a társadalmi fejlődés kulcsa az erkölcsös nevelés, a színvonalas oktatás és a munkalehetőségek biztosítása. A családok együtt maradása, a fiatalok itthon való érvényesülése, s az életszínvonal emelése kell, hogy legyen mindannyiunk feladata!“

Simkó Csaba, Szádudvarnok polgármestere az 55-ös számot kapta: Az itt élők problémája az én problémám is

A polgármester a lakosságért tevékenykedve átérzi az itt élők gondjait. Ezért is állítja: „Az ő problémájuk az én problémám is. Ezeken pedig csak közös erővel és összefogással tudunk úrrá lenni. Nem a nép hangját kell meghallani, hanem közöttük élve ismerni kell gondjaikat és közös erővel megoldani azokat“ – fogalmazott Simkó Csaba.

Régiója problémáját az infrastruktúra katasztrofális állapotában látja, illetve az R2-es út és a személyi vonatközlekedés hiányában.  „Megoldás lehet az összefogás például Besztercebánya megyével és a közös lobbizás az R2-es befejezéséért, a vonatközlekedés újraindításáért, valamint a befektetők régiónkba vonzásáért“ – véli Simkó, aki a határ közelségét és a nyelvi többszínűséget tartja régiója erősségének, amelyből adódóan a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését látja fontosnak.