A Fórum Intézet által készített Mindennapok Tudománya c. beszélgetés-sorozat ezúttal az 1970-es és 1980-as csehszlovák népszámlálás adatataiba, és a mögöttük rejlő tanulságokba nyújt betekintést Gyurgyík László vezetésével.

Az ismert demográfus összeállította Szlovákia lakosságának községsoros nemzetiségi adatait az 1970. és az 1980. évi csehszlovák népszámlálás adatai alapján. Mivel e két népszámlálás községsoros nemzetiségi adatai napjainkig nem kerültek publikálásra, ezért e kérdéskör teljesen új fénybe kerül. A szakértő megvizsgálja az 1970. és az 1980. évi községsoros nemzetiségi adatok legfontosabb jellegzetességeit a népességszám, közigazgatási egységek, települések nagyságcsoportjai, urbanizáltsági fok és az etnikai térszerkezet szerint. Mindkét népszámlálás esetében 7 nemzetiség adatai lettek közzétéve.

A Mindennapok Tudománya c. sorozat videója itt tekinthető meg: