Beke Beáta a Szövetség a Közös Célokért társulás rozsnyói munkatársa, a Felvidék.ma hírportál tudósítója a bűvös hetessel indul a november 4-ei választásokon a Rozsnyói járás MKP-s jelöltjeként. Hét, a közéletben tevékenykedő, régiószerte ismert egyén véleménye is megerősíti, hogy helye van Kassa megye képviseletében.

Mit tart a régió legnagyobb problémájának, vagy hiányosságának? Hogyan szeretné megoldani azt saját körzetén, esetleg az egész megyén belül?

A járásunknak, illetve megyénknek két olyan nagy hiányossága van, amelyet a politikusok szeretnek meglovagolni. Egyik az R2-es út, a másik a munkanélküliség. A megyén lehet ugyan vele foglalkozni, azonban ez az országos politika jogkörébe tartozik.
Amennyiben a megoldásukra volna politikai akarat, és tényleg a tettek érvényesülnének a sok beszéd helyett, ez napjainkra már csak a régió betegségének tünetkezelése lenne, hiszen hiába a munkahely, ha nincs, aki dolgozzon. Ezt bizonyítja az is, hogy jelenleg a Munka, Szociális- és Családügyi Hivatal a Rozsnyói járásban 290 szabad munkahelyet kínál.
A munkanélküliek száma csökken járásunkban is, hiszen aki akart, és tud, már dolgozik!
A tudatos leépítésnek, ellehetetlenítésnek meglett az eredménye, hiszen kétszer annyi a képzetlen és tartósan munkanélküli, szociális segélyen élő személyek száma járásunkban, mint a kis- és középvállalkozóinké. Úgy vélem, ezen változtatni kell, az itthon maradottak átképzését preferálom, amelyre a határon átnyúló együttműködésben látok lehetőségeket. Mindemellett a helyi adottságainkra épülő szakmák és tevékenységek támogatását tartom fontosnak.

Véleménye szerint mi a régió legnagyobb erőssége, és hogyan tervezi a fejlesztését?

Gazdasági szempontból járásunkban két olyan terület van, amely az erősségeink közé tartozik: a mezőgazdaság és az idegenforgalom.
A mezőgazdaság sok községben dominál, azonban nagyon kevés embert foglalkoztat. Egyes ágazatait elhanyagolják, ilyen a gyümölcstermesztés és -feldolgozás, az erdei termések és gyógyfüvek begyűjtése és feldolgozása, továbbá a méhészet, a virágtermesztés, borászat és a pálinkakifőzés. Ezekben az ágazatokban az alacsony képzettséggel rendelkező emberek is el tudnának helyezkedni.

A Magyar Közösség Pártjának jelöltjei a Rozsnyói járásban

Mit emelne ki az idegenforgalom és a kultúra területén?

Az idegenforgalom területén némely községben vannak próbálkozások, azonban az elhanyagolt területen hiába vannak páratlan kincseink, ha ezeket nem népszerűsítjük összehangoltan. Fejleszthető volna a kongresszusi és konferenciaturizmus, valamint a programturizmus is. Utóbbira a Gombaszögi-völgy is nagyon alkalmas.
Lehetőséget látok egy összehangolt gasztronómiai és kulturális fesztivál megszervezésében, hiszen rengeteg csoport, szervezet, község rendelkezik már ebben tapasztalattal. A Gombaszögi Nyári Táborral együtt ilyen és ehhez hasonló rendezvények teljes kihasználtságot jelentenének a vállalkozóinknak a nyári szezonban.
Nagyon jó és szép, hogy Krasznahorkával és a környékén található örökségünkkel folyamatosan foglalkoznak például a Terra Incognita program keretében is megyei szinten, azonban ha megnézzük a programban kialakított különböző utakat, turistacsomagokat, egyik sem, illetve nagyon kevés került be egyes régiók tevékenységéből, örökségéből, melyekre joggal vagyunk büszkék. Csak néhányat említenék:
Hagyományok útja: járásunkban három ilyen található, nevezetesen Csucsom, Rejdová és Várhosszúrét. Rozsnyó környékén kívül nincs több értékünk? Véleményem szerint helye volna itt akár a beretkei skanzennek is.
A Borút áttekintését követően sem találtam Rozsnyótól távolabb látogatható pontot, pedig úgy gondolom, hogy a kiemelt nagy templomok mellett helye volna az ardói kis evangélikus templomnak, hiszen olyan oltárba beépített szószékkel rendelkezik, amely Szlovákiában mindössze talán három településen található.
De akár ha más részét is megnézem a felkínált látogatási lehetőségeknek, a felfedezésre váró természet és barlangok közül is hiányzik a Szilicei-fennsík és jégbarlang is.
Mindenképpen igyekeznék odafigyelni és a régiómba eljuttatni a fontos információkat, hiszen nem is tudják az itt élők, hogyan kerülhetnének bele ilyen, és ehhez hasonló programokba.

Miért kellene a választópolgároknak önt karikázniuk?
A kérdést úgy is meg lehetne közelíteni, hogy miért is ne? Azonban mivel hetes számmal indulok, talán ez a hét vélemény szóljon helyettem:

Máté Géza, a pelsőci magyar tanítási nyelvű alapiskola egykori igazgatója, tanítóm:
Mindig is büszke voltam azokra a tanítványaimra, akik mernek lépni, és vállalják azt, ami a küldetésük. Örülök annak, hogy Bea az MKP-ban politizál, és annak mozgató ereje. A járás magyar falvaiban gyakran megjelenik és aktívan tevékenykedik.

Takács Ágnes, Lekenye polgármestere
Én többek között azért fogom karikázni a hetes sorszámmal induló Beke Beátát, és ajánlom Kassa megye nyolcadik körzete választópolgárainak is, mert:
1.Beát gyerekkora óta ismerem: tisztességes, becsületes, és megbízható, a tettek embere
2. Igaz magyar ember, kiváló stratéga, szervezeti-politikai vezető és egyedülálló anya is egy személyben
3. Több mint egy évtizede tevékenykedik aktívan a régiónkban
4. Találkozik az emberekkel, meghallgatja őket, tanácsot ad nekik, segít és jótékonykodik
5. Tájékoztatja és pályázati lehetőségekkel segíti a magyar önkormányzatokat, civilszervezeteket és intézményeket, tudósítóként népszerűsíti tevékenységüket
6. Tudom, hogy Bea megyei képviselőként még többet tudna tenni és tenne is régiója fejlődéséért
7. Válasszunk női képviselőket is a megyei önkormányzatba!

Várady Tamás, a Karszt Polgári Társulás elnöke
Azért fogok Beke Beátára szavazni, mert ismeri a régiónk és az itt élő kisebbségek problémáit, mind a környezetét, mind az embereket közvetlenül kezeli, tudatában van az itteni igényeknek, szükségleteknek, több szférát is felölelve, (civil, politikai, de akár az önkormányzati) fejti ki tevékenységét.

Uličny Ibolya, tanár
Bea személye nem az anonimitás ködéből bukkant elő a választásokra, a mindennapokban szorgalmasan teszi a dolgát már több éve, több helyen. Nem a posztokért, nem a saját boldogulásáért, hanem a gömöri magyar közösségért. Nem látszattevékenységet folytat, hanem valóban tesz, és ez nagy különbség.

Novák Tamás, Gömörhosszúszó polgármestere
Azért fogok Beára szavazni, mert mindent megtesz, amit csak tud a Felvidéken, szűkebb értelemben a Felső-Gömörben élő kisebbségekért.

Žemlička Mária, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának elnöke
Ismerem Beát. Tudom, hogy milyen ember. A nemzetünkkel, a nyelvünkkel, mindennel, amivel a helyzetünkön javíthat, törődik. Talpraesett, és jól csinálja azt, amit csinál.

Meister Évi, színművész
Bea megérdemli, hogy támogassák, mert nagyon sokat tesz a falvakon élő közösségekért!