Felvidéki és kárpátaljai résztvevők (Fotó: Hideghéthy Andrea)

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéhez és a Családlánchoz csatlakozott szervezetek november 17. és 19. között a vajdasági Muzslyán, a bánáti szórványmagyarság kulturális központjában tartották őszi találkozójukat.

Itt működik a térség egyik legaktívabb civilszervezete, a helyi magyarok közösségi életében meghatározó szerepet betöltő Don Bosco Családok Egyesülete. Elnökségük és tagcsaládjaik Stojan atyával, az Emmausz Fiúkollégium vezetőjével látták vendégül a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról érkezett mintegy harmincnyolc szervezet képviselőit.

Külhoni és anyaországi résztvevők (Fotó: Hideghéthy Andrea)
Csökkenő magyarság a Vajdaság déli részén

A résztvevők betekintettek a vajdasági és a bánáti szórványban élő magyarok helyzetébe. Stoján atya, aki bolgár nemzetiségű, mesélte el, hogy a Nagybecskerek részét képező Muzslya a legdélibb város, ahol nagyobb számban élnek még magyarok. Belgrád, Szerbia fővárosa felé haladva, a helyi magyarság gyermekei számára ez az utolsó település, ahol anyanyelvi oktatásban részesülhetnek. Nagybecskereken 1995 óta működik a magyar tagozatot választó, középfokú intézményekben tanuló lányok számára kollégium és ennek mintájára hozták létre, a muzslyai magyar közösség épülésének céljából is, a fiúkollégiumot. Ide 120-130 kilométeres távolságból érkeznek fiúk, akik számára nemcsak lakhatást, hanem nevelést, társaságot és nemzetiségi közösséget is jelent az intézmény. Jelenleg hatvanhárom lakójuk van.

Sztanovics Mónika, Gabona Ferenc és Stojan atya (Fotó: Hideghéthy Andrea)

Harminc év alatt 8000-ről közel a felére csökkent ezen a vidéken a magyarság száma. Gabona Ferenc és Sztanovics Mónika az egyesület vezetői elmondták, hogy ennek oka leginkább a fiatalok és a fiatal családok elvándorlása, ami az elszegényedés, az alacsony bérek és a munkalehetőség hiánya miatt következik be. Beszámoltak arról is, hogy a kettős állampolgárság megszerzésének lehetősége is a lélekszám csökkenésének okai között található.

A Don Bosco Családok Egyesülete, a Szűz Mária Neve Római Katolikus plébániával, valamint az Emmausz Fiúkollégiummal Vajdaság déli részén, azon dolgoznak, hogy az itt élő gyerekekben megmaradjon az anyanyelv, a kultúra és a hagyomány, kötődjenek gyökereikhez és ezt a nevelést továbbvigyék az életükben.

A KMNE Kárpátaljáról és a FEMIT a Felvidékről (Fotó: Hideghéthy Andrea)
A KCSSZ és a családok éve

A családokkal, gyerekekkel foglalkozó Kárpát-medencében gondolkodó ernyőszervezet kiemelten készül a 2018. évi tematikus évre, ami Magyarországon a családok, határon túl pedig a külhoni családok éve lesz. A találkozó témakörei is ennek a szellemében kerültek megbeszélésre. Jövőre olyan programterveket alakítanak ki, amelyekkel meg tudják szólítani a család minden generációját. A nagyszülőket, a szülőket, ezen belül külön az anyát és az apát, a fiatalokat és a gyerekeket célozzák majd meg egy-egy regionális, magyar identitást erősítő rendezvény megvalósításával.

A KCSSZ nemzetközi projektjének munkatársai (Fotó: Hideghéthy Andrea)

Emellett olyan társadalmi szintű összefogások megerősítésében vesz részt a szervezet, amelyek a családi élet népszerűsítéséhez járulnak hozzá, illetve a családbarát szemlélet, a gyermekvállalás, az elköteleződés értékeit jelenítik meg.

A találkozón a Felvidékről a MÁNCSE, a KIK, a FEMIT, a VITA HUMANA, a Pro LE-Ti és a Szövetség a Közös Célokért társulás képviselői voltak jelen.