A Bokréta vegyeskórus és vezetőjük, Szombath Károly (Fotó: Kürt FB-oldala)

Az Érsekújvári járás egyik legnagyobb szervezetének legrégebben működő csoportja, a kürti Bokréta vegyes népdalkórus 1972-ben alakult.

Közelmúltból származó kedves emlékeim idéződtek fel, amikor kézhez kaptam a kürti éneklőcsoport meghívóját. Csemadokos tevékenységem során talán a legtöbbször velük találkoztam: fesztiválokon, versenyeken, falunapokon, és egyéb, a Csemadok által rendezett eseményeken.

Fellépéseik alkalmával mindig gyönyörű tájjellegű népdalok, magyar nóták csendültek fel, hol a színpadon, hol egy közös vacsora alatt,  az autóbuszban, vagy éppen Egerbe menet, ahol a Palóc Gálán szerepelnek évek óta, és 2011-ben ők kapták a nagydíjat.

Az Érsekújvári járás egyik legnagyobb szervezetének legrégebben működő csoportja, a kürti Bokréta vegyes népdalkórus 1972-ben alakult. Ők még abból a hagyományőrző csoportból „nőttek ki“, amely a nyolcvanas évek vége felé a libapásztorjátékokkal, majd a kenderfeldolgozással országos díjat nyert az abban az időben meghirdetett fesztiválokon.

Az akkori szereplők már nincsenek közöttük, de Kürtön valóban apáról fiúra, anyáról leányra száll a dal, még napjainkban is. Az átlagban 15-20 tagból álló vegyes kórusban csaknem valamennyi korosztály képviselve van. Jelenleg 22 tagból áll a csoport. Dalaikat, nótáikat főleg helyi gyűjtésből válogatják, vagy ismert népdalokat szednek csokorba egy-egy alkalommal. Itt máig őrzik a népszokásokat és a szép hagyományos viseletet. Igaz, ez utóbbit több alkalommal is változtatták, de természetesen a népi jelleg dominált minden alkalommal.

A kürti Bokréta népdalcsoport 45. évfordulóján

Az elmúlt hétvégén, a 45. évfordulón benépesedett a kürti faluház. Nótázástól, citerazenétől volt hangos a környék. Az ünnepeltek meghívták mindazon Csemadok-alapszervezetek csoportjait, amelyekkel az évek folyamán együtt léptek fel. A vendégek között volt a magyarországi herédi népdalkör is, melynek tagjaival  már régóta baráti kapcsolatot ápolnak. Az ünnepi alkalomra közel száz szereplő hangja töltötte meg a termet. A színes és jó hangulatú  háromórás műsorban a járás és a szomszédos járások legjobbjai találkoztak. Mert a kürtiek, és ezek szerint mások is, igénylik az együttlétet, a közös éneklés gyönyörűségét, s általában a találkozást.

Felsorolni is hosszú lenne, hol mindenütt szerepeltek, hány versenyt nyertek, hány díjat kaptak a kürtiek, de nekik ezen az estén a barátok, a helyiek köszöntője esett a legjobban. Vezetőjük az érsekújvári Szombath Károly, aki egykor a kürti iskolában tanított, s nyugdíjasként jár ki kedves falujába.

Elsőként Téglás János polgármester köszöntötte a csoportot, s a Csemadok kürti alapszervezetének vezetőjét, Balogh Lászlót, aki maga is énekel a kórus alakulása óta. Ebből az alkalomból a polgármester díjában részesült, bár sajnos betegsége miatt nem lehetett jelen az eseményen. A polgármester virággal köszöntötte azon tagokat is, akik ma már nem szerepelnek a csoportban, de korábban aktívan részt vettek annak tevékenységében. Köszöntőt mondott Bolya Szabolcs, az MKP járási elnöke, Kantár Éva, a Csemadok járási elnöke, s e sorok írója is elküldte köszöntőjét az egykori együttműködés emlékére. Ezt követően a vendégcsoportok vezetői gratuláltak a jubiláló kórusnak. Természetesen ezúttal is nótaszóval zárták az ünnepi estet.