(képernyőfotó: Velemjáró applikáció)

A JURISTA Polgári Társulás 2014. február 28-án jött létre azzal a céllal, hogy támogassa és előmozdítsa a felvidéki magyar hivatali nyelvhasználatot, s ezáltal erősítse  a magyarságtudatot. A magyar nyelvhasználat elősegítése érdekében megalkották a Velemjáró nevű mobiltelefonos alkalmazást és honlapot (www.velemjaro.sk), mely a kisebbségi jogok felügyeletére irányul és arra ösztönöz, hogy bátrabban használjuk anyanyelvünket. 

Az alkalmazás céljai és működése

Az alkalmazás fő célja elsősorban az, hogy elősegítse a magyar nyelvhasználatot különféle szolgáltatásokkal, tájékoztatásokkal, illetve, hogy a polgároknak olyan információkat szolgáltasson magyar nyelven, amelyek közvetett vagy közvetlen módon a felvidéki magyar polgárt, a Felvidéket érintik. Az ügyfélközpontú alkalmazásnak köszönhetően lehetőség nyílik a jogsértés dokumentálására és a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül pár kattintással könnyedén panaszt tudnak tenni az alkalmazást működtető jogsegélyszolgálatnak. Ezt követően a jogsegélyszolgálat megvizsgálja a benyújtott panaszt, szükség esetén kiegészíti azt, majd eljuttatja a kormányhivatalba.

Éljünk jogainkkal!

A kisebbségi nyelvhasználati törvény kötelezettségeket ír elő a hivatali szervek számára azzal kapcsolatban, mely hivatalokban és milyen formában kötelező biztosítani a magyar nyelvhasználati jogot. Fontos tudni, hogy 2011 óta a magyar nyelvhasználat biztosítására kötelezett hivatal szabálysértést követ el minden olyan törvényben meghatározott esetben, amikor a törvény által előírt jogokat és szabályokat megsérti – például ha hiányoznak a magyar feliratok, vagy ha az adott hivatal alkalmazottja nem beszéli a magyar nyelvet. Minden ilyen esetben, ha megsértik az előírt szabályokat, a kormányhivatal köteles az ügyben eljárni és bírságot kiszabni. Annak ellenére, hogy a törvény a jogsértéssel kapcsolatos bejelentési jogot garantálja, sajnos ez a lehetőség kiaknázatlanul marad(t). A kormányhivatal éves jelentései is pontosan ezt támasztják alá – találunk olyan jelentést, amelyben egyetlen jogsértésről  sem esik szó.

Az alkalmazás működése sikerként könyvelhető el, ugyanis értesüléseink szerint 2015 óta több százan töltötték le azt és a bejelentések száma is egyre növekszik – pillanatnyilag ez szám szerint 193 bejelentést jelent, míg az alkalmazás létrejötte előtt évente mindössze pár bejelentés érkezett a kormányhivatalhoz.

(képernyőfotó: Velemjáró applikáció)
Ismerkedjünk meg a www.velemjaro.sk weboldallal!

Ha ellátogatunk a Velemjáró weblapjára, három fő menüponttal találjuk magunkat szembe. Nézzük, melyik mire szolgál!

  1. A Településtár menüpont alatt az 512 magyarlakta település legfontosabb adatai találhatók, ahol kötelező biztosítani az anyanyelvhasználatot. Itt megtalálhatók a közigazgatási szervek elérhetőségei, a település történelmével kapcsolatos információk, illetve különféle statisztikai adatok. Minden egyes településsel kapcsolatosan elérhető a település magyar neve, rövid ismertető, az önkormányzati adatok, hivatali szervek, intézmények adatai, etnikai viszonyok, szimbólumok, grafikonok.
  2. Az Ügyintézési útmutató menüpont alatt a hivatali ügyintézéssel és a mindennapi élethelyzetekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat találjuk meg. Négy fő kategóriából választhatunk: polgár és az állam, fogyasztóvédelem, munkaügyek és családi ügyek.
  3. Nyelvhasználati útmutató a magyar nyelv használatának lehetőségeiről tájékoztat, ahol különböző törvényszövegek is megtalálhatók magyar és szlovák nyelven. A nyelvhasználati útmutató kérdés-felelet formájában ismerteti a leglényegesebb információkat, illetve választ ad a leggyakrabban ismétlődő kérdésekre is.

A mobiltelefonos alkalmazás ezen felül tartalmaz egy szószedet menüpontot, amely egyfajta szótárként szolgál és egy jogszabályok menüpontot is, ahol jelenleg 11 törvény között böngészhetünk magyar és szlovák nyelven (például olvashatunk az alapítványokról szóló törvényről, a Szlovák Köztársaság Alkotmányáról, az államnyelvről szóló törvényről, az állampolgárságról, az anyakönyvekről, a polgárok egyesülési, gyülekezési jogáról, az ingatlankataszterről, a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról, a közigazgatási eljárás rendjéről, a választásokról és választójogról).