A gálaest közös énekléssel zárult (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági városháza színházterme adott otthont december 2-án a hagyományteremtő szándékkal létrehozott Felvidéki Magyar Advent elnevezésű gálaestnek. Az ünnepi esemény alkalmával együttműködési szerződést írt alá a budapesti Keresztény Kulturális Akadémia és a felvidéki Patrona Nostra Kht. A szerződés értelmében közös keresztény értékek mentén szervezik meg rendezvényeiket, erősítve a határon túli magyar közösségeket.

„A keresztény kultúra a magyar történelem vezérfonala” – jegyezte meg bevezetőjében Haeffler András, a gálaest házigazdája. A felvezetőt követően Pajor András atya, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke és Madarász Róbert, a Patrona Nostra Kht. vezetője ünnepélyes keretek között írta alá az együttműködési megállapodást. Mint a megállapodásban olvasható, a keresztény hitből fakadó segítőkészség, együvé tartozás és együttérzés szellemisége jegyében köttetett meg a szerződés. A határokat és egyházmegyéket átívelő keresztény művészet és tudományos értékek mentén erősítik meg a közösségeket. Céljuk a nemzeti értékek ápolása és továbbadása, ezáltal a magyarországi szervezet hozzájárul a felvidéki magyar közösség kultúrájának gazdagításához. Továbbá a megállapodásban olvasható, hogy a közös kulturális programokba bevonják a felvidéki magyar művészeket, akik közös szellemiségük jegyében évente egy nagyobb eseményt szerveznek advent idején.

„Felvidéki keresztény magyarként egyedi a helyzetünk, keveset tudunk egymásról. Felvidék-szerte vannak olyan testvéreink, akik tehetségükkel, csendes kitartásukkal, szorgalmas munkájukkal építik közösségünket, tevékenységükkel reményt adnak magyarságunknak” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Madarász Róbert. Hozzátette, Ipolyság fontos helyszíne a felvidéki keresztény közösségnek, hiszen közel két évvel ezelőtt e város adott otthont a  felvidéki magyar katolikus iskolák találkozójának, ahol megfogalmazódott a szövetség, a Patrona Nostra megalapításának az ötlete. Pajor András atya beszédében az igaz hazafiság fontosságát taglalta.

Madarász Róbert és Pajor András aláírja az együttműködési megállapodást (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A gálaprogramon neves magyarországi és felvidéki művészek léptek fel. A közönség hallhatta többek között Faragó Laura Magyar Örökség díjas énekművész csodálatos adventi népdalait, Dévai Nagy Kamilla művésznő gitáron kísért dalait. Boráros Imre Kossuth-díjas színművész verseket szavalt, valamint hegedűjátékával kápráztatta el a hallgatóságot az id. Reiter István és ifj. Reiter István alkotta Reiter Duó.

Az eseményen megjelent Gál Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, illetve Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke is. „Van jövőnk, mert az Úr ezt a kegyelmet adja, ebben hinni kell. S hinni kell abban is, hogy nekünk, felvidéki magyaroknak dolgunk van. Katolikus összefogást kezdeményezünk, melyben mindenkinek meglesz a dolga, segítsük egymást az úton” – emelte ki az MKP elnöke.

A Keresztény Kulturális Akadémia az egyetemes keresztény gondolkodás magyarországi szervezete, mely Kárpát-medence-szerte építi ki kultúrszervező és -terjesztő hálózatát. Az akadémia feladata az európai ember, a család és a nemzeti közösség visszavezetése az eredeti szellemi forráshoz.

A Keresztény Kulturális Akadémia és a Patrona Nostra Kht. már huzamosabb ideje együttműködik. Támogatták a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Szent Imre Kollégiumának befejezését. „Nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki köztünk. Többek között kölcsönösen táboroztatunk diákokat, s a kulturális szálak is egymáshoz kötnek bennünket. A Patrona Nostra sokat tesz a felvidéki katolikus közösség összefogása érdekében, ez az Akadémia alapprogramjában is szerepelt. Az egymásra találás örömteli” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Pajor András atya. A tervekkel kapcsolatban kifejtette, közös szakirányú táboroztatást szerveznek a nyár folyamán, emellett közös értékteremtő kulturális programokat is rendeznek.  Mint elmondta, az akadémia folyamatosan építi ki kapcsolatát a határon túli magyar közösségekkel, s a legszorosabb viszony a Felvidékkel van, ezt bizonyítja a megállapodás megkötése is.