Különös szilveszter elé néznek a kétyiek. Az év utolsó hetét mindenki igyekszik már pihenéssel, a családjával tölteni. Nem így Érsekkétyen, ahol a két ünnep közöttre jelölte ki a polgármester a testületi ülést, melyen számos fontos ügyben kellene döntésnek születnie, többek között a jövő évi költségvetésről, továbbá a sportról és a presszó helyiségének bérbeadásáról is.

A rossz viszony, ahogy szinte mindenre a faluban, erre a két intézményre is kiterjedt. A legnépszerűbb helyi szórakozóhelyként működő presszó bérleti szerződését a polgármester nem akarja meghosszabbítani, akkor sem, ha ezzel túllépi a hatáskörét. A futballcsapatot pedig mára olyan szinten sikerült kivéreztetni, hogy a működése gyakorlatilag ellehetetlenült, egyedül a presszót üzemeltető vállalkozónak köszönhetően sikerült eddig túlélniük, de ha a polgármester ezt a helyet is bezáratja, a csapat sem tud tovább működni, így szép lassan leépül és tönkremegy a futball is a valaha szebb napokat is megélt faluban. A jogászok, a politikusok és a lakosság tanácstalan, nem értve, hogy a 21. század demokráciája hogyan nem tud gátat szabni az ilyen zsarnoki visszaéléseknek.

Mint ismert, nyáron óriási port kavart, hogy az érsekkétyi polgármester feszítővassal ment neki a helyi magyar óvodának. Tört, zúzott, amit csak ért, hiába könyörögtek neki a szülők, lakosok és az iskola vezetése. Az iskola és az óvoda ugyanis egyházi fenntartású, míg a polgármester nem tud beletörődni, hogy így nincs beleszólása az intézmény ügyeibe.

A mostoha állapot már 2014-től, gyakorlatilag megválasztásától kezdve fennáll a faluban. Az tudvalévő volt, hogy Molnár Péternek nehéz a természete, de az elején még megpróbáltak együttműködni vele a falu szervezetei. Idővel viszont egyre inkább elhatalmasodott rajta az önkényesség és az autoriter uralkodási vágy. Folyamatosan kezdte ellehetetleníteni az eddig mintaszerűen működő település egységeinek tevékenységét.

A jéghegy csúcsát az jelentette, amikor a helyi óvodát támadta meg, a szó legszorosabb értelmében, hiszen pajszerral rontott az épületnek és ámokfutásszerűen rombolt, az erről készült videó bejárta szinte a világot, mindenhol óriási felháborodást kiváltva, de a sajnálkozáson és a szóbeli támogatáson kívül semmilyen segítséget nem kaptak a kétyiek, így továbbra is kiszolgáltatva maradtak a polgármester diktatúrájának.

(Fotó: facebook)

A helyzet azóta sem konszolidálódott, bár az iskola és a szervezeti egységek vezetői emberfeletti módon próbálják védeni és menteni a menthetőt. Az óvoda egyelőre a református parókiába költözött át, az iskolának viszont nincs hová menekülnie, így jobb híján napi szinten kénytelenek szembeszegülni a zsarnokoskodó polgármesterrel.

Szenteste előtt két nappal pedig újabb frontot nyitott a faluja ellen Molnár Péter. A karácsonyi szünet megkezdésével, december 22-én két munkással jelent meg az üres iskola udvarán. Itt kiásták az emésztőgödör lefolyócsövét, eltörték azt, és beöntötték betonnal, ezzel használhatatlanná téve az objektum kanalizációját. Az esetről felvétel is készült, melyen jól hallható, hogy a pusztítást végző munkás azzal védekezik a felháborodott emberek számonkérésére, hogy ő csak a munkáját végzi… Meg nem erősített információk szerint a felháborodott számonkérésekre reagálva kijelentette, hogy amennyiben a 27-én esedékes testületi ülésen a képviselők megszavazzák a beterjesztéseit, akkor az iskolakezdésig helyreállítja a szennyvízelvezetést. Ez vajon nem meríti ki a közvagyonrongálás és a zsarolás fogalmát?

Pár héttel ezelőtt azzal borzolta a kedélyeket, hogy nemes egyszerűséggel nem engedte az iskolának a Mikulás-napi és karácsonyi műsor megtartását a kultúrházban. A művelődési házra ugyanis sajátjaként tekint, nem hajlandó bérbeadni senkinek sem, így a Csemadok, az alapiskola, óvoda vagy a Via Nova is kénytelen alternatív megoldásokban gondolkozni, hol szervezzék meg hagyományos, olykor több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényeiket. (Tegyük hozzá, a parlamenti választásokkor bezzeg a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nevű mikropártnak kiadta kampányrendezvényre.)

Ebből kifolyólag gyakorlatilag nincs jelenleg kulturális élet a faluban, aminek hiányát saját önkormányzati rendezvényekkel próbálja pótolni, meglehetősen gyér látogatottságot elérve. A személyét övező közutálat ugyanis egyre nagyobb mértékeket ölt a faluban. Érdekes történet ezzel kapcsolatban az is, amikor a tavalyi „önkormányzati” szilveszteri bálon az önkormányzat által felajánlott fődíjat, egy LED televíziókészüléket véletlenül éppen a polgármester úr nyerte meg…

A silány minőség és a csekély érdeklődés mellett más problémák is felmerülnek ezekkel a rendezvényekkel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy ezeket a polgármester és a felesége szervezik, problematikus a névhasználat, ugyanis erről a képviselő-testületet nem kérdezik meg, ha pedig mégis, a kialakult rossz viszony miatt a 7 képviselőből 5 nem szavazza meg, így gyakorlatilag jogtalanul használja az önkormányzat nevét. Persze ez és a hasonló jelenségek a legkisebb dolgok Kétyen, ezekre a falu elkeseredett lakosai már csak legyintenek, vannak súlyosabb vétkek, amelyek bírósági ítéletre várnak. Pillanatnyilag vagy ötrendbeli eljárás folyik a polgármester ellen, de az igazságszolgáltatás nem a gyorsaságáról híres, a kétyieknek viszont nincs sok idejük, mert a falu első embere minden egyes nappal több és több kárt okoz a falunak.