Érsek Árpád (Fotó: TASR)

Az Állami Számvevőszék szerint a közlekedési minisztérium olyan különböző szolgáltatásokra és tanácsadásra szórja a pénzt, melyeket ezután fel sem használ.

A számvevőszék a szerződések megkötésének rendszerét, azok bejegyzését, valamint a pénzügyi és tárgyi teljesítéseket vizsgálta. Az ellenőrzés során a megalapozottságot, minőséget és a gyakorlati felhasználást vették górcső alá. A számvevőszék megállapította, hogy a közlekedési minisztériumban nagy számban kötnek szerződéseket külső szolgáltatókkal, s rendkívül magas az így elköltött közpénzek összege. Hasonló megállapításokra jutottak a gazdasági minisztériumban is, közölte Daniela Bolech Dobáková, a számvevőszék szóvivője.

Indokolatlan és túldrágított szolgáltatások

Az ellenőrzések során a 2013 és 2016 között kötött szerződéseket vizsgálták. „Megállapítottuk, hogy bizonyos esetekben a szolgáltatásokra fordított eszközök felhasználása nem volt hatékony. Több olyan tevékenységet, amelyet külső cégekre bíztak, elvégezhettek volna a saját munkatársak, vagy az egyes szaktárcák részlegei is. Ennek a folyamatnak az eredménye lett a külső szolgáltatások indokolatlan, vagy túldrágított igénybevétele” – állapította meg a szóvivő.

Az ellenőrzés arra is rámutatott, hogy a belső ellenőrzési mechanizmusok nem működtek optimálisan, a formalitás jeleit mutatták, ami egyes esetekben odáig vezetett, hogy nem vizsgálták meg kellőképpen a szolgáltatásokat. A pénzeszközök a megfelelő kiértékelések hiányában kerültek kifizetésre. Bebizonyosodott a megrendelés tárgyát képező szolgáltatások elégtelen gyakorlati felhasználása is.

A számvevőszék a közlekedési tárcánál hiányosságokat tárt fel már a szerződések és a toldalékok megkötése során, valamint azok közzétételében és számlázásában. További hibákat fedeztek fel a kifizetett szolgáltatásokról és a munkák elvégzéséről szóló dokumentációban.

Külsős készítette azt, amit maguk is elvégezhettek volt

Súlyosabb megállapításokra a konzultációs és tanácsadó szolgáltatások terén bukkantak. Például a „Passzív Infrastruktúra Atlasza” projekt megvalósíthatósági tanulmánya csak a közbeszerzés lefolytatása után készült el. Annak ellenére, hogy ezzel kapcsolatban a KPMG társaság részére csaknem 155 ezer eurót fizettek ki, a közlekedési tárca 2017 májusában törölte  a projektet. Az ellenőrök azt is feltárták, hogy a közlekedési tárca a konzultációs és tanácsadási szolgáltatások terén olyan tanulmányokat rendelt meg a Közlekedéskutató Intézettől, melyet a saját munkatársaik is elkészíthettek volna.

Jogi tanácsadás címen az AKMG ügyvédi irodával kötött két szerződés alapján két év alatt több mint 1,1 millió eurót fizetett ki a közlekedési tárca. Ugyanakkor a tárca jogi osztályán dolgozó munkatársak bérezésére, beleértve a személyi juttatásokat is, négy év alatt 518 ezer eurót költött. A vizsgált időszakban a jogi osztályon kilenc szakképzett munkaerő dolgozott.

A gazdasági tárca fiktív szolgáltatásokért is fizetett

Hasonló helyzetre bukkantak a gazdasági minisztériumban. A költségvetési szabályok megsértése volt a legkomolyabb megállapítás. A tárca a BAT társaság gazdasági és jogi helyzetének véleményezésére a közpénzeket nem rendeltetésszerűen használta fel, amikor a Havel, Holásek & partners ügyvédi irodának olyan szolgáltatásokért fizetett csaknem 104 ezer eurót, melyeket nem a megfelelő terjedelemben és minőségben végeztek el, vagy egyáltalán el sem készítettek.

A számvevőszék ajánlásaiban a külső szolgáltatások hatékonyabb felhasználását javasolja. Azon ügyintézések zömét, melyeket most külső közegben végeznek, a jövőben az állami közigazgatás szerveinek saját maguknak kellene végezniük, mivel a fenntartható társadalmi fejlődés szempontjából ők a közpolitika és a stratégiai döntések letéteményesei.

A számvevőszék 2018-ban olyan átfogó ellenőrzésre készül, amelynek során az ellenőrök arra összpontosítanak majd, hogy a külső környezetben hogyan készítik elő a szerződéseket és a szakmai anyagokat az állami intézmények részére. Ugyanakkor szeretnék ellenőrizni az elkészült dokumentumok minőségét és azok felhasználását a döntések és az irányítás folyamatában.

(podkapotou.zoznam.sk/Felvidék.ma)