Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben minden olyan szülőföldi szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy számára, aki 2017. szeptember 1. napjáig nem töltötte be a 40. életévét. Az ösztöndíj ötszázezer forint a tanév egészére.

Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését. Szlovákiában a pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma 22 fő. A pályázatok elektronikus beadási határideje 2018. január 15-e éjfél, postai úton, vagy személyesen másnap 15 óráig adható le.

Pályázhat minden szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben főállású oktatóként vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik. Nem kizáró ok, ha az oktató olyan felsőoktatási intézményben dolgozik, ahol nincs magyar nyelvű oktatás. Tehát pályázhat, ha órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként  vagy kutatóként (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.

Kiemelten előnyben részesülnek azon pályázók, akik már rendelkeznek doktori tudományos fokozattal. Az oktatók beérkezett és érvényes pályázatait a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács az előértékelés során rangsorolja a pályázati kiírásban szereplő – a felvidéki magyar közösségi céljainak megfelelően – szempontok figyelembe vételével, majd ezek alapján tesznek javaslatot.

Pályázni a http://martonaronurlap.elte.hu/oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, majd ezt kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a Szövetség a Közös Célokért (a lebonyolító) komáromi irodájába kell elküldeni. Cím: 945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Námestie Kossutha 3. P.O.BOX 48.

Még több részletről érdeklődhetnek az iroda munkatársánál, Szalai Erikánál személyesen, vagy a +421-908-116-931-es telefonszámon, vagy elektronikus levélben: komarom@szakc.sk.

További fontos információkat a szükséges mellékletekről, igazolásokról és a pályázati feltételekről a kiírásban találnak.