Szabó Ferdinánd iskolaigazgató megnyitja a projektbemutatót Királyhelmecen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Projektbemutató sajtótájékoztató keretében mutatták be a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a Komplex Instrukciós Program (KIP) nevű alternatív pedagógiai módszert. Az iskola a 2017/2018-as tanévben egy határon átnyúló projekt keretén belül vezeti be az új, hatékonyabb oktatási módszert.

Az új oktatási módszer bevezetésének célja a különböző társadalmi helyzetű, képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelése. A tanítási módszer lehetővé teszi a pedagógusok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók között nagy a tudásszintbeli és kifejezőkészségbeli különbség.

A királyhelmeci rendezvényt, amelyen tizenhárom környékbeli iskola képviselője, valamint a város és a sajtó képviselői vettek részt, Szabó Ferdinánd iskolaigazgató nyitotta meg. Megnyitójában elmondta, hogy az iskola lelkes pedagógusainak csapata az „engedd be azt, mi új“ gondolat szellemében vállalta a KIP-ben való részvételt, és annak sikerességéért aktívan dolgoznak.

A megnyitót és rövid tájékoztatást követően Berta István, az iskola pedagógusa, a projekt kapcsolattartója mutatta be a „KIP on Learning” projektet, ismertetve a kitűzött célokat, célcsoportot, projektpartnereket, költségvetést, és a projekt időbeni lefutását.
Berta István elmondta, hogy Az SKHU Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projektben a vezető partnerként résztvevő királyhelmeci alapiskola mellett az ógyallai alapiskola, Magyarországról a komáromi általános iskola, valamint a budapesti Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány és a komáromi Rotary Klub szerepel projektpartnerként. Szlovákiában a komáromi Rotary Klub volt a kezdeményezője annak, hogy ez a program Szlovákiába is eljusson.

Majer Tímea pedagógus ismerteti a Kip módszer gyakorlati alkalmazását (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A projekt 460 524,12 eurós összköltséggel az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. A teljes költségvetéséből Királyhelmecen 117.811 eurót használhatnak fel, amelynek 85% -a uniós támogatás, 10%-a szlovák állami támogatás, 5%-a pedig önrész. Mivel a projekt utófinanszírozással valósul meg, az iskola fenntartója, Királyhelmec városa vállalta, hogy az önrészen kívül a megvalósításhoz szükséges összeget az iskola rendelkezésére bocsájtja a pályázaton elnyert pénz megérkezéséig. A projekt megvalósítása során sor kerül a pedagógusok képzésére, közös tantárgy-adatbázis kidolgozására, vetélkedők, workshopok, nyitott napok, és családi napok szervezésére is azzal a céllal, hogy a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatokat elmélyítsék. Az elnyert támogatásból informatikai és didaktikai eszközök vásárlására is lehetőség nyílik.

Berta István beszámolt a projekt keretében eddig lezajlott megnyitóról, csapatépítő tréningről és két vetélkedőről, valamint ismertette a közeljövőben zajló rendezvényeket. Januárban anyanyelvi vetélkedőt szerveznek és műhelymunkára kerül majd sor.

A projekt bemutatása után Majer Tímea, a királyhelmeci alapiskola pedagógusa magát a bevezetésre kerülő oktatási módszert mutatta be gyakorlatias megközelítéssel. A módszert már jelenleg is alkalmazó pedagógus elmondta, hogy a pedagógiában szükségessé vált szemléletváltás motiválta közösségüket arra, hogy a KIP-módszer bevezetését két éven keresztül felvállalják, és a projekt kritériumainak megfelelve, a bevezetést követően még legalább három évig fenntartsák az iskolában. Számos érvet sorolt fel arra nézve, hogy miért a KIP-módszert tartják jónak bevezetni. Többek között azért, mert olyan képességekre épít, amelyekkel a gyerekek rendelkeznek, a csoportmunkára alapoz, személyi és szociális kompetenciákat fejleszt és a státuszproblémákat is hatékonyan kezeli.

Nádasdi Péter alpolgármester a város támogatásáról biztosítja az iskolát (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A pedagógus részletesen bemutatta egy KIP-es tanítási óra felépítését, és a módszer hatását az érintettekre. A program hozadékaként kiemelte, hogy a KIP sikerélményt nyújt a gyerekeknek, így javítja a tanuláshoz való hozzáállásukat, a közös gondolkodásra, közös cselekvésre és kreatív munkára készteti őket.

Nádasdi Péter, a város alpolgármestere elmondta, hogy a város vezetése az önrész és a további anyagi források megelőlegezésén túl szellemiségében is támogatja, és pozitív dolognak tartja az új oktatási módszer bevezetését. Úgy látja, hogy egy ilyen kezdeményezés reményt ad a változásra, a jelenlegi helyzetből való elmozdulásra és példaértékű lehet a többi iskola számára is.

A módszer felvidéki sikerességét megelőlegezi, hogy az új tanítási módszert világszerte már több helyen hatékonyan alkalmazzák. Szlovákiában a királyhelmeci és az ógyallai alapiskolák lesznek az elsők. A tervek szerint ezek az iskolák a jövőben központokká, referenciaiskolákká válhatnak, ahonnan tovább terjedhet az újszerű módszer más környékbeli tanintézményekbe is.