Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A Lakiteleki Népfőiskola kezdeményezésére 2016-ban kezdődött el a Felvidéken az egyes tájegységek szellemi, tárgyi, építészeti  és szakrális értékeinek kutatása.

Eddig a Csallóköz, Alsó-Garam mente és Bodrogköz térségében végeztek kutatást a magyarországi egyetemisták, főiskolások két héten keresztül. Ezeken a térségeken 25-35 település helyi értékeit igyekeztek feltárni, melyek eredményét minden térségből egy kiadványban sikerült rögzíteniük.

Ennek apropóján jöttek rá a legtöbb településen, hogy mennyi feltáratlan érték van még azon kívül, ami a diákok rendelkezésére álló rövid kutatási időtartam miatt nem kerülhetett felszínre. Ezt pótolandó, döntött úgy ez év júniusában a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás, hogy az Alsó-Garam mente párkányi régiójához tartozó falvak koordinátoraival megalapítják a Párkány Környéki Tájegységi Értéktár Bizottságot. Ezt a Felvidéki Értéktár Bizottságba ez év júniusában be is jegyeztették, 13 jelentkező településsel. Ezek között olyan község is van, amely önállóan is létrehozta a helyi  értéktár bizottságot.

Az alakuló ülés júniusban volt, s most Párkányban, a múzeumban tartották az első szakmai ülésüket, amelyre meghívták Huszár Lászlót is, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet  igazgatóját. Huszár László ismertette a Felvidéki Értéktár megalakulásának történetét, célját. A helyi értékek feltárása, megőrzése, éltetése valamennyiünk feladata kellene hogy legyen. Ha nem jegyezzük fel, mutatjuk be, és amennyiben éltetni lehet újra – például a kézművességet -, ha a szellemi értékeket nem mentjük meg, akkor sajnos a múltat töröljük ki egy-egy település történetéből. Huszár László ismertette a szakmai tudnivalókat, a feltárás és a gyűjtés módszereit, s szólt a Felvidéki Értéktárba való bejegyzések fontosságáról, majd összefoglalta az ehhez szükséges alapvető információkat.

A találkozóra  a párkányi régió azon települései is meghívót kaptak, ahol még nem kezdték el a feltárást. Közülük a szőgyéni polgármester, Vígh Gábor és kísérői jöttek el, akik maguk is bejelentkeztek a párkányi regionális bizottságba. Velük már tizennégyre nőtt a települések száma. A vezetők között ott vannak a civilszervezetek képviselői, illetve a két legkisebb falu, Zalaba és Garampáld  polgármesterei is, akikre most már egy komoly kutató és feltáró munka vár.

A régiós értéktár bizottság által összegyűjtött anyag folyamatosan felkerül majd a Felvidéki Értéktár, illetve a LIMES-ANAVUM honlapjára is.