A Kárpát-medence magyarlakta térségei megannyi ismert és kevéssé ismert vonzerővel rendelkező turisztikai fogadóterületek, amelyek versenyképességét meghatározza a turizmus szereplőinek együttműködése is. Ezért a Nemzetstratégiai Kutatóintézet dr. Tőzsér Anett vezetésével egy kutatássorozatot indított el 2015-ben, hogy ezen szervezetek működéséről egy átfogó képet készítsen.

Ennek első, pilot projektjét a 2015 második felében elvégzett Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata című kutatás jelentette. Az itt kialakított módszertani gyakorlat alapján a kutatás helyszíne 2017-ben a Felvidék magyarlakta területe és az itt működő turisztikai szervezetek lettek.

„A kutatás célja az volt, hogy objektív szempontok alapján megvizsgáljuk, jelenleg milyen magyar turisztikai desztináció menedzsment jellegű szervezetek vannak és működnek a Felvidék magyarlakta területein. Továbbá górcső alá kívántuk venni a szervezeti működés feltételeit, jogi és szakmai környezetét és a működést segítő és gátló tényezőket, akárcsak a legsikeresebb kezdeményezéseket, feltárni a sikeres működés feltételeit és mindezek alapján javaslatot tenni a turisztikai együttműködések további lehetőségeire és formáira” – nyilatkozta dr. Tőzsér Anett, kutatásvezető.

Fotók: Duray Zoltán, Keka Roland, Korintus Brigitta, Talpas Dávid, Torma Szabina

„A kutatás várható eredménye, illetve az ennek alapján megfogalmazott ajánlások a következő években hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Felvidék magyarlakta területein a turizmus a szervezeti háttér fejlesztésének köszönhetően versenyképesebbé váljon, ezáltal újabb gazdasági lehetőségeket kínáljon a helyi magyar közösségek számára, elősegítve a szülőföldön történő megmaradásukat, társadalmi-gazdasági megerősödésüket. A kutatás eredményeivel a Felvidék magyarlakta területén, majd pedig a Kárpát-medencében a turisztikai együttműködéseket készítjük elő és erősítjük” – tette hozzá Csonka Ákos, az NSKI felvidéki referense.

A kutatás keretében 15 felvidéki szakmai szervezettel készült interjú, hat szempontot vizsgálva: működési modell (szervezeti felépítés); finanszírozás; együttműködések; turisztikai termékfejlesztés; marketingkommunikációs tevékenység; a szervezetek és Felvidék magyarlakta területének turisztikai versenyképessége.

A kutatási jelentés ITT letölthető.