Wass Albert születésének 110. és halálának 20. évfordulója tiszteletére, illetve a magyar kultúra napja alkalmából – mutatta be legújabb Wass Albert-estjét „…de a kő marad” címmel Jónás Csaba és Tarics Péter Komáromban, a Selye János Gimnázium dísztermében január 15-én.

Zsúfolásig megtelt a gimnázium aulája. Az előadópáros az író verseinek, regényeinek, novelláinak és életrajzi vallomásainak részleteivel az emberi, gondolati, erkölcsi parancsokat szólaltatja meg a színpadon, hirdetvén a mégis-megmaradás életjeleit. Az Adjátok vissza a hegyeimet követelés után részlet hangzik el az Előhang című műből, majd az Erdély sorsáért kiáltó című költemények következnek, illetve az önbizalommal teli A láthatatlan lobogó. Több részletet idéztek a Csaba című regényből, és nem hiányzik az estből A bujdosó imája, a Magyar cirkusz, az Intelem!, az Emlékezés egy régi márciusra, a Nagypénteki sirató, a Dalol a honvágy, a Mikor a bujdosó Istennel beszél, a Magyar október – 1956, a Hagyaték, illetve A gyökér megmaradt című mű sem. A szerelmes blokkot a Három vers neked, A toll, az Elkésett szerelmeslevél című versek koszorúja alkotja. Az előadás csúcsa kétségkívül Wass Albert két legnagyobb versének mesteri interpretálása, a népszerű Üzenet haza című vers Jónás Csaba, illetve a kevésbé ismert Isten sír a Bábeltornya mellett című hatalmas vers Tarics Péter tolmácsolásában.

Jónás Csaba és Tarics Péter előadás közben (Fotó: László Attila/Felvidék.ma)

Az előadók Wass Albert költészetének mondanivalójával szinte együtt lélegeznek. Mint felvidéki magyarok, tehát egy elszakított nemzetrész tagjai, mindketten megtapasztalhatták, miként lehet és kell elnyomatásban élni, viselkedni, s hogyan kell őrizni, védeni és ápolni magyarságunkat, drága magyar anyanyelvünket, a veszélyeket is vállalva ezzel. Ezért is hat elemi erővel versmondásuk, és ezért is sugárzik előadásukból a szülőföld iránti – feltétel nélküli – szeretet, ami emocionális tartalommal telik meg.

Szép gesztus volt, amikor Tarics Péter az est közben bejelentette, hogy az „Isten sír a Bábeltornya mellett“ című zenés misztériumjáték-részlet tolmácsolásával tiltakozik a román miniszterelnök magyarellenes nyilatkozata ellen. És éppen a komáromi Wass Albert-esttel egyidőben került nyilvánosságra a hír, hogy a román miniszterelnök lemond posztjáról…!

Tarics Péter továbbá a „Dalol a honvágy” című verset dr. Bajnok István életművének és emlékének ajánlotta, aki az est napján lett volna 77 éves. Jónás Csaba pedig az „Emlékezés egy régi márciusra” című műrészletet a 75 éve történt doni áttörés magyar áldozatainak emlékére tolmácsolta a közönségnek. Csodálatos, értékmentő színházi előadóest volt, amit a közönség az előadás végén álló vastapssal jutalmazott.

Jónás Csaba és Tarics Péter immár 15 éve dolgoznak együtt a Kárpát-medence és a nyugati magyar diaszpóra magyar színpadain, éppen tíz évvel ezelőtt készítették el első Wass Albert-estjüket, és ezzel egy időben elkészítették azonos című 80 perces lemezüket, amely az előadás anyagából született, zenével és Wass Albert saját hangjával gazdagítva. Ezzel az előadásukkal is járták a történelmi Magyarország vidékeit, a megtartott előadások száma máig 168. Később „Gondozzátok hűséggel a mustármagvakat!” címmel vendégszerepeltek az előadással – Szabó Andrea énekművész közreműködésével –, melynek egy része jótékonysági jellegű volt. 2018. január 7-én pedig a budapesti Duna Palotában szerepeltek komoly közönségsikerrel a Wass Albert Emlékévet ünnepélyesen megnyitó Gálaesten, a Panoráma Világklub és a Czegei Wass Alapítvány közös rendezésében.