Szavaz a tagság (Fotó: Reviczky Társaság)

Tisztújító közgyűlést tartott a lévai magyar házat üzemeltető, valamint a Léva és Vidéke Célalap feladatköreit ellátó  Reviczky Társulás január 25-én. A közgyűlés résztvevői ismét bizalmat szavaztak Wirth Jenőnek.

„A közgyűlés fő feladata az új, három évre kinevezett elnökség megválasztása volt, emellett fontos szerepet játszott az elmúlt év rendezvényeinek és infrastrukturális fejlesztéseinek bemutatása” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Wirth Jenő.

Újváry László, a társulás tiszteletbeli elnöke Reviczky Gyula Jelszó című versével nyitotta a programot, majd Wirth Jenő elnök üdvözölte a társulás tagjait, valamint a megjelent közönséget és vendégeket.

Jelenlétével megtisztelte a közgyűlést Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke és az Esterházy János Emlékbizottság elnöke. Hazafiasságra buzdító, szívhez szóló beszédében kiemelte a Minority SafePack elnevezésű aláírásgyűjtő kezdeményezést az őshonos európai kisebbségek jogaiért. E kezdeményezést a Reviczky Társulás új vezetősége is felkarolta, és ígéretet tett aláírások gyűjtésére rendezvényei alkalmával.

A meghívást elfogadta Horváthné Kmoskó Mária, az Esterházy János Emlékbizottság tagja, Takács Tímea, az Oroszlányi Közösségi Színtér igazgatónője, valamint vitéz Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének elnöke.

Scheffer Frigyes pénztáros ismertette a társulás pénzügyi jelentését, melyből kiderült, hogy a társulás kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, némi negatív mérleggel, ami a szokásosnál átfogóbb infrastrukturális fejlesztések számlájára írható. Wirth Jenő kiemelte, hogy a fejlesztések nem valósulhattak volna meg a Bethlen Gábor Alap és a Rákóczi Szövetség anyagi támogatása nélkül.

Krajčik László, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette az ellenőri beszámolót, mely a társulás gazdálkodását, a vizsgálat tárgyát képező tételeket rendben lévőnek találta.

Az elnöki asztal (Fotó: Reviczky Társulás)

Urbán Zoltán, a társulás infrastruktúráért felelős alelnöke a 2017-es évben lezajlott javításokat sorolta fel. Közülük említést érdemel a ruhatár, valamint az udvari falak felújítása, az északi szárny szigetelése, valamint a bejárati kapu felújítása. A társulás ingó vagyonát illetően új elektronikus zongorával, hangosító berendezésekkel és vetítőgéppel gyarapodott a Reviczky Ház műszaki felszereltsége.

A továbbiakban az egyes szakosztályvezetők összegezték rendezvényeiket, így az irodalmi, helytörténeti és zenei szakosztályok mellett a Reviczky Házban 2017-ben megrendezett időszakos kiállításokról is átfogó képet kaphattak a jelenlévők Puksa Magdolna, Müller Péter, Ürge László és Péter József beszámolói által.

Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok ligája elnöknője a Reviczky Házban működő könyvtár és könyvesbolt tevékenységét ismertette, míg Wirth Jenő a szakosztályokhoz nem köthető, egyéb, nagyobb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvényeket és a társulás külső kapcsolatait ápoló aktivitásokat is bemutatta.

A közgyűlés ezt követően fő pontjához, az új elnökség megválasztásához érkezett. Az előző elnökség tagjai közül egy főt kivéve mindenki elfogadta újabb jelölését, egy személy pedig levélben jelezte szándékát, hogy tagja lenne az új elnökségnek. Miután a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a jelölteket, a Reviczky Társulás új elnöksége az alábbi felállásban kezd munkához a 2018 és 2021 közötti időszakban:
Wirth Jenő – elnök; Urbán Zoltán – alelnök; Scheffer Frigyes – pénztáros, könyvelő; Müller Péter ‒ a Léva és vidéke helytörténeti  szakosztály vezetője; Puksa Magdolna ‒ az irodalmi szakosztály vezetője; Ürge László ‒ a zenei szakosztály vezetője; Péter József ‒ kiállításokért felelős projektmenedzser; Kosztolányi Magdolna ‒ elnökségi tag, a Lévai Magyar Reviczky könyvesbolt és könyvtár vezetője; Zsidó Zoltán ‒ új elnökségi tag.

A társulás új elnöksége biztosította a közgyűlést, hogy a társulás titkári szerepkörét 2018. február 1-től a társulás 2021 januárjáig megtartott soron következő rendes tisztújító közgyűléséig a kilenc tagú elnökségen kívüli személlyel tölti be, ezzel is növelve az irányítás hatékonyságát és erejét.