A lévai gyülekezet tagjai szemlélik a kiállítást (Fotó: Kassai Gyula, facebook)

A Barsi Református Egyházmegye gyülekezeteit és az egyházközségekben folyó szolgálatokat mutatja be a BEM nevet viselő vándorkiállítás. A tárlat első állomása a lévai református templom volt, de a most beköszöntött új év folyamán az egyházmegye minden gyülekezetébe szeretnék elvinni a gyűjteményt.

„Az ötlet pár évvel ezelőtt vetődött fel, majd ezt követően komoly összefogással készült el az anyag. Első alkalommal a lévai óévi és újévi ünnepi istentiszteleten mutattuk be. A kiállítás anyaga részletesen ismerteti az egyházmegye mind a negyvenhét gyülekezetét” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Nt. Kassai Gyula lévai református lelkész, a Barsi Református Egyházmegye esperese. Mint hozzátette, a kiállítás Millisits Máté művelődéstörténész szakmai segítségével jött létre. A tárlat a  Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósult meg.

A vándorkiállítás első állomása a lévai református templom volt (Fotó: Kassai Gyula, facebook)

A vándorkiállítás anyaga jelenleg 15 panelen látható. Az egyes tablókon a gyülekezetek templomai, azok belső és külső felvételei láthatóak. Emellett az egyes gyülekezetekben fellelhető értékes kegytárgyakról, azok lelki vezetőiről, s magáról a gyülekezetről készült felvételek is bekerültek a kiállított anyagba. A nagyszerű fotók Nt. Révész Csilla zselízi lelkész munkái. Mindezt kiegészítik a gyülekezeteket bemutató rövid írások, melyeket az adott gyülekezet lelkésze fogalmazott meg. „Továbbá a közösség küldetésének megformálásaként minden gyülekezet egy-egy igét választott” – folytatta az esperes.

A kiállítás anyaga az egyházmegyét ismertető térképpel indít, melyen feltüntették mind a negyvenhét gyülekezetet. Az egyházmegye térképét a lévai Göbő Sándor szerkesztette meg. A panelek a jelenlegi helyzetet mutatják be, ahogy az esperes fogalmazott, látleletek a közösségeinkről. A fokozatosan bővülő tablósorozat további öt panelje a múltat idézi, az egyházmegye ismertebb lelkészeit, református személyiségeit és intézményeit mutatja majd be – tette hozzá Kassai Gyula.

Az év folyamán szeretnék minden egyes gyülekezethez eljuttatni az anyagot, erre vonatkozóan a napokban egyeztetnek az időpontokról. December 31-én és január 1-én Léván láthatták először, ahol a gyülekezet tagjai érdeklődve tanulmányozták a tablósorozatot – mesélte az esperes úr.

A tárlat a Barsi Református Egyházmegye 47 gyülekezetét mutatja be (Fotó: Kassai Gyula, facebook)

Végezetül Kassai Gyula hangsúlyozta: „A vándorkiállítás az egyházközösségek összefogásával jött létre, hogy szolgálja Isten dicsőségét és egyházunk épülését.”

Az egyházmegye az elmúlt évben több példáját is mutatta az összefogásnak. A reformáció 500. évfordulójára meghirdetett emlékév tiszteletére prédikációs kötetet jelentettek meg. Sárón egyházmegyei ünnepi istentiszteletet tartottak az emlékévhez kötődően, több gyülekezetben emléktáblát avattak. Májusban a zselízi gyülekezet adott otthont a hagyományos egyházmegyei majálisnak, de a január 20-án rendezett „Száztányéros kocsonyaalkalom” szintén ide sorolható.