Az egyházközség gondnokai leleplezik az emléktáblát (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Barsi Református Egyházmegye egyházközségeiben a napokban a reformáció emlékéve alkalmából ünnepi istentiszteleteket, illetve alkalmakat tartanak.

Mintegy negyven gyülekezetben emléktáblákat is avatnak a reformáció 500. évfordulója tiszteletére. Az egyházmegyei központi ünnepi istentisztelet helyszíne október 30-án délután a sárói református templom lesz. Az ünnepi alkalmak és táblaavatások mellett az egyházmegye lelkészeinek prédikációit tartalmazó kötet bemutatására is sor kerül a központi ünnepségen.

Nemzedékről nemzedékre hirdetem a hűségedet

A Lévai Református Egyházközség október 29-én tartotta meg az emlékévhez kapcsolódó ünnepi alkalmát a református templomban. Az ünnepi istentisztelet a Nemzedékről nemzedékre hirdetem a hűségedet (Zsoltárok 89:2) igeszakasz jegyében telt.

Kassai Gyula, a lévai református gyülekezet lelkésze, az egyházmegye esperese igehirdetésében kifejtette, Isten hűsége és az iránta való hála tölti meg az ünnepen a hívek szívét. „Élő reformátusokra van szükségünk a 21. században. Istent követve, hűséget esküdve Istennek, megmaradunk” – hangsúlyozta igehirdetésében a lelkipásztor. Szólt továbbá a reformáció kezdeteiről, Kárpát-medencei megjelenéséről. A történelem során számtalan nehézséggel kellett szembenézniük, ezzel kapcsolatban kifejtette: „Megfogyva, de hitünkben és kiállásunkban megedződve mi is beállunk azoknak a nemzedékeknek a sorába, melyek nem feledkeznek el Isten hűségéről, hirdetjük hitünket. Ha mi hűségesek leszünk Istenhez, akkor utódaink élő hittel és élő szívvel továbbviszik a nemzedékek örökségét.”

Az igehirdetést követően a gyülekezeti énekkar szolgálata alatt az egyházközség gondnokai leleplezték a gondnoki szék felett elhelyezett  emléktáblát. Ugyancsak az emlékévhez és az ünnepi alkalomhoz csatlakoztak a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai is, akik egy időkapszulát adományoztak a gyülekezetnek. Az ünnephez kapcsolódó relikviákat tartalmazó időkapszulát száz év múltán nyithatják ki, addig is a szószék alatt helyezik el.

Pénteken emlékfát is ültettek a lévai gyülekezet tagjai. A városi hivatallal egyeztetve a jelenleg átépítés alatt álló lelkészi hivatal szomszédságában található városi tulajdonban lévő parkban ültették ki a vöröstölgyfa-csemetét, hirdetve Isten dicsőségét.

Emléktáblák avatása és prédikációs kötet bemutatása

A Barsi Református Egyházmegyében számtalan alkalmon emlékeznek a Reformáció 500 emlékévre. Mint Kassai Gyula esperes a Felvidék.ma-nak elmondta, október elején a lévai gyülekezet is bekapcsolódott a Kárpát-medencei Reformmarathon sportrendezvénybe. Október közepén a Vujicsics együttes és a csangóföldi Servet zenekar adott nagysikerű koncertet a lévai Junior Kultúrközpontban.

Az egyházmegyei ünnepi istentisztelet helyszíne Sáró lesz. Az igehirdetést és liturgikus szolgálatot Bellai Zoltán dunántúli püspöki főtanácsos végzi az egyházmegye lelkészi karával. Ez alkalommal ad hálát a gyülekezet a megújult épületeiért is, elhelyezve a gályarab prédikátor, Szódói Balog András emléktábláját.

Az egyházmegyében mintegy negyven gyülekezetben avatnak emléktáblát a jubileumi év tiszteletére. Mint Kassai Gyula megjegyezte, száz évvel ezelőtt az akkori dunántúli egyházkerület helyezett el emléktáblákat a felvidéki templomokban a négyszázadik évfordulóra emlékezve. Részben ezt a hagyományt folytatják az idei táblaállításokkal. Az egyházmegyei közgyűlés határozata alapján egységes feliratú és nagyságú emléktáblákat avatnak fel a napokban az egyházmegye területén.

Az emlékév tiszteletére könyvet is kiadnak. A sárói istentiszteleten mutatják be az egyházmegyei prédikációs kötetet. „Egyházmegyénk lelkészeinek prédikációit tartalmazza a kötet. Minden lelkészünktől két prédikációt, egy ünnepi és  egy alkalmi prédikációit olvashatunk” – magyarázta a Felvidék.ma-nak Kassai Gyula. A prédikációk mellett az egyes gyülekezetek képes bemutatkozása is bekerült a kiadványba. A kötet a Barsi Református Egyházmegye gyülekezeteiben kapható.

A lévai gyülekezetben idén nem csupán a reformáció 500. évfordulójára emlékeznek, hanem egyúttal arra is, hogy 425 évvel ezelőtt, 1592-ben jött létre a lévai református gyülekezet. Ekkor építették az első templomukat.

Pásztor Péter felvételei a lévai ünnepi alkalomról.