Felicián páter és énekkara. Forrás: a Szlovák Nemzeti Múzeum Zenei Múzeumának levéltára

Időnként visszalátogatok a Pozsonyi Kifli polgári társulás weboldalára, ami szerény véleményem szerint az egyik legjobb, de mindenképpen a leggazdagabb szlovákiai magyar, helytörténettel foglalkozó honlap. Ilyenkor persze mindig találok olyan érdekességet, amit meg kell osztanom olvasóinkkal.

Ezúttal Móczik József, Felicián atya haláláról találtam egy érdekes írást, aki a századeleji Pozsony kulturális életének volt elismert alakja. A festészetben és a zenében is maradandót alkotott. Képeit a pozsonyi Városi Múzeum és a Szlovák Nemzeti Galéria őrzi.

Móczik József 1861-ben született Selmecbányán. Először asztalosnak készült, majd teológiát kezdett tanulni. 1883-ban lépett be a ferences rendbe és 1893-ban szentelték pappá. 1893 és 1900 között Budapesten volt káplán, amit arra használt fel, hogy festészeti tanulmányokat /is/ folytasson. Kiváló orgonajátékos volt, és kántorként szintén működött. Azonkívül, még zenepedagógus is volt.

Miután Pozsonyba került, fiúkórust alakított, amely csakhamar az akkori Magyarország legsikeresebb énekkara lett, még a Szent Péter-bazilikában is felléptek. Felicián páterre azonban a legmagasabb helyen is felfigyeltek: Frigyes főherceg udvari lekésze (Hauspriest) és gyermekeinek nevelője lett.

Ezt a szépen felfelé ívelő pályát törte ketté az a végzetes augusztusi nap 1917-ben. Adjuk át a szót magának a cikknek, amely a merényletet így írja le:
„A kihalt Orsolya utcán (Uršulínska) csak a templom kapuja előtt álldogált egy alak, id. Schönhofer Antal egykori orgonaépítő. Nem tudhatjuk, felismerte-e Felicián a fenyegető veszélyt, a 67 éves nyugdíjas ugyanis régi haragosa volt. Schönhofer mellette termett, és botjával háromszor rácsapott. A jó erőnlétéről ismert páter ösztönösen hárította az ütéseket. Ez annyira felbőszítette Schönhofert, hogy a tőrben (Stilletstock) végződő sétabottal hasba szúrta Feliciánt.”

A páter másnap belehalt a sérüléseibe. Schönhofer Antal nem is tagadta, hogy ő volt a merénylet elkövetője, maga jelentkezett a rendőrségen:
„Vallomásában elmondta, hogy a pátert hajdanán hírbe hozták az ő lányával, amivel beszennyezte a család hírnevét (a dolog nem nyert bizonyítást), és ezzel az orgonákkal foglalkozó vállalkozásának is kárt okozott. Ráadásul Felicián állítólag rossz értékelést adott a Kék templom számára készített orgonájára (ezt az állítást nem sikerült a korabeli források alapján alátámasztanom – J. V. megj.). Kettejük egy 21 évvel ezelőtti viszálya is napvilágra került, amikor Schönhofer egy papot, Felicián barátját pocskondiázta, és ezért a páter megrótta. A gyilkos egyes feltételezések szerint elmebetegségben, talán skizofréniában szenvedett.”

Eddig a történet, a további részleteket elolvashatják a Pozsonyi Kifli weboldalán.