Andrej Kiska (Fotó: sme.sk)

A romák életkörülményeinek javítása érdekében legfontosabb biztosítani számukra a megfelelő oktatást és a munkalehetőséget, hogy tisztességes lakhatáshoz juthassanak. Ennek fő akadályai a társadalomban lévő sztereotípiák és előítéletek. A romák problémainak megoldására olcsó, gyors és univerzális módszerek nincsenek, állapították meg tegnap azon az eperjesi fórumon, ahol ezen népcsoport társadalmi beilleszkedése volt a téma, s amelyen részt vett Andrej Kiska köztársasági elnök is.

Az államfő szerint fontos megnevezni a problémákat és azok megoldását prioritásként kezelni. Ez a politikai vezetők feladata. Elmondta az is, hogy Szlovákiában 10 százaléknyi roma él, de vannak térségek, ahol számarányuk eléri az 50 százalékot. „Sokan meleg víz nélkül, kunyhókban laknak, a mai időkben méltatlan körülmények között” – hangoztatta, hozzátéve, a saját feladatát abban látja, hogy nyomást gyakoroljon a jelenlegi helyzet megoldására.

Kiska szerint ugyanúgy, ahogy a megyei választásokon összefogtunk a szélsőségesek, a fasiszták ellen, ezt kell tennünk most is, a romák problémáinak a megoldása érdekében, mivel erre az emberek egy szűk csoportja nem képes. Szükség van a média erejére, a politikusok erejére, össze kell fogni a legsikeresebb polgármestereket és önkormányzatokat, valamint az egyházakat.

Ötven millió euróból eltűnhetnének a kunyhók

Alexander Mušinka, az Eperjesi Egyetem Roma Tanulmányok Intézetének munkatársa szólt arról a felmérésről, ami a romák helyzetét vizsgálta. Ebből az derül ki, hogy Szlovákiában 803 etnikailag homogén település van, melyből csupán hétben nincs semmilyen infrastruktúra, ahol ezer ember él. Hozzátette, azóta viszont az ilyen települések száma már eggyel csökkent. Szlovákiában 4000 olyan kunyhó van, amelyeket nem lehet kollaudálni.

Görgő polgármestere, Vladimír Ledecký, aki a községi üzemben alkalmazza a romák 90 százalékát és vannak tapasztalatai a számukra való otthonok építésében is, kiszámolta, hogy a jelenlegi kunyhókat már 50 millió euróból tisztességes házacskákra lehetne cserélni. Hogy ez valóra váljon, ahhoz viszont kormányigyekezet kell, a minisztereknek meg kell találniuk rá a pénzt.

Az eperjesi fórum résztvevői – önkormányzati képviselők, roma aktivisták, romákat foglalkozatók, a romák helyzetét kutatók és olyan romák, akiknek sikerült kitörniük a szegénységből – rámutattak a roma gyermekek speciális iskolákba való besorolására is, amiből nálunk egyfajta üzlet lett.

Kiska a tanácskozást rendkívül gyümölcsözőnek nevezte, hangsúlyozva, megoldások léteznek és ezek nemcsak a romáknak jelentenek előnyöket, hanem az egyes településeknek és az egész társadalomnak is.