Szakma Sztár (Fotó: SZMPSZ)

Már harmadszor került megrendezésre a „Szakma Sztár” elnevezésű szakképzési verseny, amelynek célja a szakképzés színvonalának emelése, eredményeinek széles körű bemutatása és a diákok minőségi szakmai felkészítése.

A verseny további nem titkolt célja a „fizikai szakmák” társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése, valamint a szakmunkás pályamodell népszerűsítése.

Egy ilyen szakmai rendezvény nem csak a diákok, de az oktatók és a szakemberek számára is kiemelt fontosságú, hiszen teret enged a tapasztalatcserének, kapcsolati tőkét biztosít a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel és valós képet ad a szakképzés jelenlegi állapotáról.

A szakképzési verseny elődöntőjén a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségén keresztül 63 felvidéki versenyző és 23 felkészítő pedagógus, valamint 11 szakközépiskola vett részt. A felvidéki elődöntők helyszínei a kassai Szakkay József Szakközépiskola, a komáromi Műszaki Szakközépiskola, a nagymegyeri Magán Szakközépiskola és a dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola voltak.

A versenyen előforduló szakmák palettája nagyon színes képet mutatott. Felvidékről a legnépszerűbbek az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, az asztalos, az elektronikai technikus és az erősáramú elektrotechnikus voltak, de a résztvevők között bőven akadt villanyszerelő, kereskedő, cukrász, vendéglátásszervező, magasépítő, kozmetikus és fodrász is. A versenyzők az aktuális szakmalistáról 8 csoporton belül 44 mesterség közül választhattak.

A versenyről és annak jelentőségéről Fekete Irént, az SZMPSZ központi irodavezetőjét kérdeztük.

„Szakma Sztár” verseny – a jó szakma felér egy diplomával? (Fotó: SZMPSZ)

Miért fontos, hogy a versenyzők között ott lehettek a Felvidékről érkezett diákok?

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az anyaországban megismerjék a felvidéki szakiskolák munkáját, és tudják, milyen szakmákat tanítunk és milyen szakembereket képzünk. Egy ilyen esemény nagyon hasznos az intézmények közötti tapasztalatcsere és az intézmények oktatási tevékenységének figyelemmel kísérése szempontjából. A Nemzetpolitikai Államtitkárság az anyagi segítségen kívül szakmailag is segíti a munkánkat azzal, hogy ilyen és ehhez hasonló versenyeket szervez, ahol értékelni lehet az oktatói munkát.

Megosztaná velünk a versennyel kapcsolatos tapasztalatait?

A verseny négy helyszínen, Kassán, Komáromban, Nagymegyeren és Dunaszerdahelyen zajlott. Úgy érezzük, hogy az iskolák teljes mértékben támogatnak minket, hiszen biztosították a helyszínt, házigazdái voltak a versenynek és vendégül látták a hozzájuk érkező diákokat. A versenyzőket kísérő kollégák is nagyon jó ötletnek tartják a versenyt, a diákok pedig már izgatottan várják a részvételt!

Hogyan zajlik a verseny?

A verseny egy iskolai (házi) válogatóval kezdődik, utána került sor a felvidéki írásbeli elődöntőkre, ezután pedig a magyarországi válogatóra, ahol a versenyzők az elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adnak. Innen kerülnek ki azok a szerencsések, akik részt vehetnek a döntőn. A megmérettetés Budapesten, a Szakma Sztár Fesztiválon ér véget, melyre 2018. április 23. és 25. között kerül sor a Hungexpo keretén belül.

Ön szerint egy jó szakma valóban felér egy diplomával?

A szórendet akár meg is fordíthatnánk: nem minden diploma ér fel egy jó szakmával. A verseny célja, hogy a kétkezi szakmát emelje fel a diploma szintjére. Meggyőződésem, hogy egy szakma új ötletekkel és idegennyelv-ismerettel kombinálva biztos siker. Nagyon sok diák van, aki jó szakember lenne, vagyis lehetne, de inkább diplomát szeretne. A verseny célja az, hogy kedvet csináljon a szakképesítés megszerzéséhez.

Milyen a kapcsolata a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetségének a Nemzetpolitikai Államtitkársággal? A két szervezet együttműködik esetleg más programok keretében is?

Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. A Nemzetpolitikai Államtitkárság szakmai partnerei vagyunk a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban is, ahol egy negyvenpontos kérdőív segítségével mértük fel a felvidéki óvodák helyzetét. Segítkezünk még konferenciák szervezésében, valamint a “Magyar Sarok” csomagok eljuttatásában is. E program keretén belül fejlesztő játékokat, magyar nyelvű könyveket, CD-ket és DVD-ket juttatunk el a felvidéki óvodákba, számszerűsítve 341-et. A „Szakma Sztár” verseny már harmadik alkalommal került megrendezésre, a „Demokrácia 1×1” verseny pedig idén indult. Mindkét verseny a középiskolásokat célozza meg és nagy népszerűségnek örvend a diákok körében. Az idén egy szakképzési konferenciát is szervezünk, amelynek témája eredmények bemutatása a szakképzésfejlesztés terén. Erről bővebb tájékoztatást a későbbiekben adhatunk majd.