(Fotó: TASR)

Törvényi háttérrel is megerősítené Szlovákia a terrorizmus elleni küzdelmet. Az igazságügyi tárca műhelyében készült módosító indítvány Szlovákia nemzetközi kötelezettségeit és a szakemberek véleményét figyelembe véve az alkalmazási gyakorlat néhány problémájára keres megoldást.

A Büntető törvénykönyv módosító indítványa alkalmazza a büntetőeljárásban gyanúsított vagy vádolt gyermekek eljárási biztosítékairól szóló európai szabályozást is. Ennek értelmében kihallgatásukról a védelem biztosítása érdekében video-hangfelvételt kell majd készíteni.

A tárca új koncepcióval is előállt, amely a terrorizmus célját olyan igyekezetként határozza meg, amely „ártalmas az állam alkotmányos berendezkedésére vagy védekezőképességére nézve, megzavarja vagy megszünteti az állam vagy a nemzetközi szervezet alapvető politikai, gazdasági vagy társadalmi struktúráját, jelentősen megfélemlíti a lakosságot, illetve a kormányt vagy más állami szervet és nemzetközi szervezetet arra kényszerít, hogy valamit tegyen, vagy elmulasszon tenni, illetve elszenvedjen.”

Az új jogszabály több önálló ténymegállapítást is eredményez: a terrortámadás bűncselekményét, a terrorizmusban való részvétel néhány formájának bűncselekményét, a terrorizmus finanszírozásának bűncselekményét és a terrorizmus céljából való utazás bűncselekményét.

A szlovák jogszabályba azt az európai irányelvet is átültették, amely biztosítja a vádlottak és gyanúsítottak védőügyvédhez való jogának hatékony gyakorlását az európai elfogatóparanccsal kapcsolatban, akit a tagállamok fizetnek majd.

További tíz környezeti terhet állít helyre a környezetvédelmi tárca

További tíz, főleg ipari és mezőgazdasági tevékenységgel szennyezett terület helyreállítását biztosítja a környezetvédelmi minisztérium, rendelkezett a kormány december 21-ei ülésén.

A terhelések eltávolítása érdekében a Környezetvédelmi minőség operatív program forrásait használják fel, amelynek keretében 180 millió eurót különítettek el erre a célra uniós forrásokból.

A környezeti terhek megszüntetésére fordítandó pénzügyi költségek összege a szennyezés mértékétől és a helyreállítási módszerek kiválasztásától függ. A határozat értelmében a környezetvédelmi tárca egy éven belül munkatervet nyújt be a környezeti terhek felszámolására a régió székhelye szerinti illetékes járási hatóságoknak.

„A szennyezett területek helyreállítása, amelyekből Szlovákiában több száz van, a prioritásaink közé tartozik. E téren maximális az igyekezetünk, amit továbbra is folytatni akarunk. A környezetvédelem ugyanis az emberek egészségének védelmét is jelenti” – fogalmazott Sólymos László (Most-Híd) miniszter. Az állam jelenleg már 32 környezeti terhelést helyreállított, amelyek költsége közel 80 millió euró volt. További megközelítőleg 270 környezeti terhelés a helyreállítás különböző szakaszában van. Száz eset geológiai kutatások alatt vagy előtt van, ami az első és legfontosabb lépés. Ennek eredményei határozzák meg ugyanis a módszert, illetve a költségeket. Körülbelül 140 esetben már elvégezték a geológiai felmérést, és közülük tíznél kevesebb esetben folyamatban van már a közbeszerzés is, 20 esetben pedig már le is zárult.

Megalakult a kormány új foglalkoztatásfejlesztési tanácsa

Új tanácsadó testülete van Robert Fico kormányának. A Foglalkoztatásfejlesztési Kormánytanács megalakulását a munkaügyi tárca kezdeményezte, amelynek egyebek mellett kötelessége lesz az is, hogy feltérképezze a munkaerőpiac és a szolgáltatások aktuális helyzetét. Ezenkívül ajánlásokat fogalmaz meg az illetékes minisztereknek a munkaerőpiac aktuális állapotát meghatározó okok megvizsgálására, és intézkedéseket javasol a szakképzett munkaerő hiánya okainak megszüntetésére is.

A tanács továbbá az ágazati foglalkoztatáspolitikát is koordinálja, különös hangsúlyt fektetve az oktatás és a munkaerőpiaci igények összehangolására, valamint az e területen történő koordináció erősítésére irányuló intézkedések meghozatalára. A tanács emellett állásfoglalásokat fogalmaz meg a munkaerőpiaci előrejelzésekről, és intézkedéseket javasol ezek javítására.

A tanács 15 tagból áll majd, akiket a kormány nevez ki és vált le. A tanács élén az elnök áll, és öt tagját – az államtitkárokat – a munkaügyi, gazdasági, oktatási, belügy- és külügyminiszterek javaslata alapján nevezik majd ki. A munkáltató szervezetek négy taggal lesznek képviselve a tanácsban, három tagot pedig a szakszervezet adnak majd, a tanács tagja lesz továbbá a roma kormánybiztos, illetve egy foglalkoztatási szakember is.

A tanács legalább kéthavonta egyszer ülésezik, és szorosan együttműködik a Gazdasági és Szociális Tanáccsal, illetve a Szolidáris és Fejlesztési, valamint Szakoktatási és Képzési Kormánytanácsokkal.

Egyelőre nem kerül sor a drogok dekriminalizálására

Lekerült viszont a mai kormányülés programjáról az igazságügyi miniszter javaslata a drogok bűncselekménynek nyilvánított tevékenységek köréből való részleges kivonására, mivel a nemzetiek nem értettek egyet azzal a koalíciós tanácsi ülésen.
Lucia Žitňanská (Most-Híd) indítványa értelmében nem lennének büntethetők azok az emberek, akiket a marihuána vagy egyéb drogok kipróbálása közben lefülel a rendőrség, csupán kihágásról lenne szó esetükben, amiért 165 eurós bírság járna.

Žitňanská javaslatával szemben a legerősebb kormánypártnak is kifogásai voltak, nem tetszett nekik ugyanis a kemény drogok dekriminalizálása. Kifogásolták, hogy a törvényjavaslat bármilyen mennyiségű bármilyen drogokról beszél. Peter Pellegrini miniszterelnök-helyettes szerint az eredeti szándék, amit a kormány programnyilatkozata is tartalmaz, elfogadható lenne, „ám minden drogfajtáról ebben az értelemben beszélni, nem fér bele abba a keretbe, amit megengedhetnénk, illetve tolerálhatnánk”. Így a tárca által javasolt formában nem kerülhet az indítvány a parlament elé.

Az SNS azzal érvel, hogy a drogok részleges dekriminalizálásával megnövekedne irántuk a kereslet, s igaz ugyan, hogy megtakarításokat jelentene az igazságügyi tárcának, ha kevesebb embert ítélnének el a drogok miatt, az egészségügy kiadásai viszont megnövekednének általa.

A drogok részleges dekriminalizálását lehetővé tévő minisztériumi javaslatot még a liberális SaS is ellenzi.

 (TASR, Aktuality.sk/Felvidék.ma)