48446

Pósa Lajos halálának centenáriumi megemlékezése alkalmából a Táltoskönyvek Kiadó a Pósa-emlékplaketteket a Magyar Nyelv és Könyv ünnepén a Budai várban adta át szeptember 6-án. Az egyik díjazott főszerkesztőnk, Homoly Erzsébet.

Az idei évben emlékezünk a magyar gyermekirodalom egyik klasszikusa, Pósa Lajos halálának 100. évfordulójára. A Táltoskönyvek Kiadó által a Pósa-emlékévre tervezett emlékplakett átadására a Könyvünnepen került sor. Gábor Emese alkotását a kiadó a Pósa-emlékév alkalmából posztumusz Pósa Dezsőnek, Homoly Erzsébetnek és Kun Miklós Jenőnek adományozta.
Néhai Pósa Dezső a díjat Pósa Lajos hagyatékának ápolásáért kapta. A plakettet lánya, Pósa Judit vette át.48446 homoly
Homoly Erzsébet publikációs és szervezői tevékenységéért vehette át a díjat. A díjazott a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének elnökeként 2002-től foglalkozik Pósa Lajossal és a helyi értékekkel. Kutatásokat végzett, riportokat készített Pósa Lajos szülőfalujában, Nemesradnóton, elkészítette a költő családfáját.
A Pósa Lajos emlékezetei – Emléktár című kiadvánnyal, a Hazáért verseskönyvvel és majd ötven könyvbemutatóval egybekötött előadással, több mint tizenöt kiállítással határaikon innen és túl ébresztette az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjének szellemét. Homoly Erzsébet elmondta, hogy szerkesztői munkáját többek közt Pósa Lajos nyomdokaiban a Muskátli összeállításával folytatja, mely éppen a Magyar Nyelv Ünnepére a www.szozat.org elektronikus folyóirat mellékleteként jelent meg.
Kun Miklós Jenő budapesti Pósa-kutató Pósa Lajos ébresztését a 2005-ös évben kezdte, amikor is kiadta a kereken száz Pósa-verset is közlő díszes kiadványt, a Magyarország Tündérország – Pósa Lajos ébresztése című könyvet. Ebben a szerkesztő rámutat a súlyos mulasztásra, hogy az irodalomtörténészek rendre figyelmen kívül hagyják Pósa versművészetének értékeit.48446 pósa dezső kmj 
Kun Miklós Jenő szerkesztésében jelent meg az emlékév alkalmából az Albumlapok Pósa Lajosnak szöveggyűjtemény és a Pósa Lajos: Apró történetek verseskönyv is. Ő az üzemeltetője és szerkesztője a www.posalajos.com weboldalnak. Több tanulmányt is közzétett már, melyekben kutatásainak eredményeire támaszkodva, eddig nem ismert adatokkal szolgálva mutatott rá a köztudatban élő felszínes vagy hamis közlések táplálta téves Pósa-felfogás tarthatatlanságára.
Csirke András, a Táltoskönyvek Kiadó szerkesztője az ünnepségen bemutatta „A Pósa bácsi legszebb versei” című sorozat könyveit is.
Gábor Emese képzőművész, a mesekönyvek illusztrátora elmondta, hogy a kiadójuk éppen idén 10 éves. A Pósa-sorozat mellett más nemzeti és hazafias kiadványokkal is foglalkoznak, de a Pósa bácsi sorozatból már húsz kiadványuk látott napvilágot, mely megrendelhető és megtekinthető ITT>>>.
Pósa Judit, a Pósa Emlékbizottság vezetője ismertette az emlékév hátralévő programjait. Az ünnepségen Pósa-versekkel közreműködtek Csipka Rozália, a Sikerx Kiadó vezetőjének az unokája.

Fotó: Pósa Dénes, további fényképek a Képgalériánkban ITT>>> tekinthető meg.
Felvidék.ma