59169 1

Könyv alakjában is megjelent a Szózat elektronikus folyóirat melléklete, a Muskátli, amely Homoly Erzsó szerkesztésében Pósa Lajos szellemiségét ápolja.

A Muskátli a havonta megjelenő Szózat elektronikus folyóirat jó gyerekeknek és örökgyerekeknek szóló melléklete sok szép verssel, mesével, amelynek első száma 2014. szeptemberében jelent meg, s Ifjúság rovatunkban rendszeresen ajánljuk az olvasnivalókat Pósa Lajos és Az Én Ujságom nyomán.

„A Szózat havonta megjelenő elektronikus folyóirat oldalain az eddig is folyamatosan megjelent népköltések, mondák és a havi esti mese mellett a kis Olvasóknak még többel szeretnénk kedveskedni. Pósa Lajost, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjét és gyermeklapját, Az Én Ujságomat hívom segítségül, de új tartalmak is helyet kapnak.
Száz év elteltével még mindig aktuális, időtálló és lélekemelő az egykori sárga lapok tartalma és közlendője. Fogadjátok szeretettel, s emlékezettek jó szívvel a száz éve elhunyt költőre, szerkesztőre” – írta bevezetőjében Homoly Erzsó, a melléklet szerkesztője.

A most megjelent csinos kivitelezésű kötet az első év anyagait gyűjti egybe, s azt a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete adta ki bónuszként Pósa Lajos falinaptárral a 2016-os évre. A szerkesztő a kötet összeállításánál a magyar gyermekirodalom megteremtőjét, Pósa Lajost hívta segítségül, de új tartalmak is helyet kaptak a könyvben, amelyek hét rovatban (Hónapvers, Emlékezés, Irodalom, Valósmese, Pósa bácsi tarsolyából, Imádság, Természet) szebbnél szebb versekkel, mesékkel idézik meg nemcsak a kort, hanem örök emberi értékeinket.

A tartalomból:
2014. szeptember, I. évfolyam, 1. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Ősz az idő, Emlékezés – Pósa Lajos: Sír már a szél a mezőn…, Irodalom – Ányos Pál: Gyöngyösi árnyékához, Valósmese – Benedek Elek: Falusi sokadalom, Pósa bácsi tarsolyából – Gondolatok, Közmondások, Imádság – Pósa Lajos: Ősszel, Természet – Herman Ottó: Az őszapó

2014. október, I. évfolyam, 2. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Október hatodikán, Emlékezés – Pósa Lajos: Halottak napján, Irodalom – Balassi Bálint: Egy török ének, Valósmese – Egri György: Kákán király meg a számoló tudós, Pósa bácsi tarsolyából – Ambrus diák: Jó a szőlő lágy kenyérrel, Pósa bácsi tarsolyából – Herman Ottó: A magyar nép és a madár, Imádság – Pósa Lajos: Áldd meg, Atyám!, Természet – Herman Ottóné: Diószüret

2014. november, I. évfolyam, 3. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Tél felé, Emlékezés – Pósa Lajos: A vaskapu, Irodalom – Radnóti Miklós: Hetedik ecloga, Valósmese – A halasi csipke, Pósa bácsi tarsolyából – Közmondások, A szerkesztő bácsi postája, Imádság – Pósa Lajos: Fohász, Természet – Móra Ferenc: Tél apó haragja,

2014. december, I. évfolyam, 4. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: A szeretet, Emlékezés – 100 éve hunyt el Herman Ottó, Irodalom – Pósa Lajos: Hegedűszóban szép mese, Valósmese – Rákóczi és Kossuth, Pósa bácsi tarsolyából – Közmondások, Arany kalászok, Pósa bácsi tarsolyából – Pósa Lajos: Új évi jókívánságok, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Imádság – Pósa bácsi: Aranka imádsága, Természet – Herman Ottó: Etessétek az ég madarait, Herman Ottó emlékezete színes képekben

2015. január, I. évfolyam, 5. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Szálló idő, Emlékezés – Ég és Föld – Ifj. Fekete István az Édesapám volt, Irodalom – Komjáthy Jenő: Magyar vagyok, Valósmese – A Tisza, Pósa bácsi tarsolyából – Közmondások, Pósa bácsi tarsolyából – Arany kalászok, A szerkesztő bácsi postája, Imádság – Pósa Lajos: Reggeli imádság, Természet – Pósa Lajos: A szarvasokról

2015. február, I. évfolyam, 6. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Ne sírjatok, pipiskéim!, Emlékezés – Jókai Mór: A rózsák szigete (részlet), Irodalom – Pósa Lajos: A magyar nyelv, Valósmese – A cukor, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Imádság – Pósa Lajos: Fohász, Természet – A madaraktól is lehet tanulni, Jókai Mór emlékezete színes képen

2015. március, I. évfolyam, 7. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Jőjj, tavasz, jőjj!, Emlékezés – Kosztolányi Dezső: Lánc, lánc, eszterlánc, Irodalom – Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Valósmese – Petőfi napja, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Pósa bácsi tarsolyából – Arany kalászok, Imádság – Pósa Lajos: Ébredjetek!, Természet – A régi magyar kert

2015. április, I. évfolyam, 8. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Öntözködő vers, Hónapvers – Ambrus diák: Öntözködő vers, Hónapvers – Pósa bácsi: A legszebb piros tojás, Hónapvers – Pósa Lajos: A magyar szó, Emlékezés – Pósa Lajos: Mátyás király, Irodalom – Pósa Lajos: Tavaszi dalok, Valósmese – Krúdy Gyula: A játékcsináló tótok, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Pósa bácsi tarsolyából – Arany kalászok, Hegedűszóban szép mese, Imádság – Pósa Lajos: Tavaszi imádság, Természet – Pósa Lajos: Tavi béka, éhes gólya, Mátyás király emlékezete Gábor Emese illusztrációin

2015. május, I. évfolyam, 9. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Pünkösdi rózsák, Emlékezés – Pósa Lajos: Mikszáth Kálmán,
Irodalom – Pósa Lajos: De szép a világ!, Valósmese – Pósa Lajos: Hegedűszóban szép mese, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Imádság – Pósa Lajos: Muskátli, Természet – A fűzfa, Mikszáth Kálmán emlékezete színes képekben

2015. június, I. évfolyam, 10. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: A legszebb ösvény, Emlékezés – Herman Ottó: A barázdabillegető, Irodalom – Móra Ferenc: A radnóti fecskék, Valósmese – A csillagvirág regéje, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Pósa bácsi tarsolyából – Hegedűszóban szép mese, Imádság – Pósa Lajos: Édes jó Istenem!, Természet – Pósa Lajos: Aratás előtt

2015. július, I. évfolyam, 11. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Peng a kasza, Emlékezés – Nagy László: Adjon az Isten,Irodalom – Pósa Lajos: A mindennapi kenyér, Valósmese – Móra Ferenc: Híres barack, híres hagyma, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Útravaló, Imádság – Pósa Lajos: Nyárban, Természet – A rózsa

2015. augusztus, I. évfolyam, 12. szám: Hónapvers – Pósa Lajos: Itthon, Emlékezés – Tompa Mihály, Irodalom – Pósa Lajos: A virágok költője, Valósmese – A rodostói kakukk, Pósa bácsi tarsolyából – A szerkesztő bácsi postája, Közmondások, Imádság – Pósa Lajos: Reggeli ima, Természet – Két arató, Pósa Lajos életének főbb adatai, Pósa Lajos emlékezetei

A kötet kapható a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban, a nemesradnóti Lidike Pihenőházban, s megrendelhető a posalajos1850@gmail.com e-mail címen vagy a 0905/923 674-es telefonszámon is.

jdj, gomorilap.sk/Felvidék.ma