Geraldine és férje 1939-ben (Fotó: wikipédia)

Az 1938-as év vezető szenzációja Magyarországon Apponyi Geraldine  házassága volt I. Zogu albán királlyal. A tündérmese, ahogy a korabeli lapok írták.

Apponyi Geraldine a család nagyapponyi kastélya révén a Felvidékhez is kötődött, kislányként évekig élt ott, így aztán természetszerűleg a Prágai Magyar Hírlap is részletes tudósításokban számolt be minden mozzanatról, az eljegyzésről, és az ifjú grófnő tiranai fogadtatásáról is.

Kezdjük azonban történetünket az elején. Apponyi Geraldine grófnő 1915. augusztus 6-án született Budapesten. Apja nagyapponyi gróf Apponyi Gyula politikus, anyja Gladys Virginia Stewart milliomosnő volt.

Idézzük a Prágai Magyar Hírlap tudósítását:

Atyja gróf Apponyi Gyula volt, aki amerikai útja alkalmával 1913-ban megismerkedett az egyik legelőkelőbb amerikai patríciuscsalád föltűnő szépségű leányával, Gladys Virginia Steuarddal. A fiatalok ismeretségéből csakhamar szerelem lett és amikor miss Steuard szüleivel 1914 tavaszán Európába látogatott és fölkereste Apponyi Gyula édesanyját Nagyapponyban, a két család elhatározta, hogy a fiatalok házassága elé nem gördítenek semmi akadályt és az eljegyzés a nagyapponyi kastélyban meg is történt.”

Trianon után a testvérek, akiknek az apja a háborúban meghalt, a magyarországi rokonokhoz kerültek, miután anyjuk újból férjhez ment. A család ekkorra már elszegényedett, ezért Geraldine grófnő idegenvezetőként és a Magyar Nemzeti Múzeum kioszkjában is dolgozott, mikor a nála húsz évvel idősebb I. Zogu albán király házassági ajánlatot tett neki. Zogu király dinasztikus tervei miatt keresett magának feleséget az európai arisztokrácia körében, és fénykép alapján esett a választás a magyar contessre.

Addig is, amíg a házasság körüli egyeztetések tartottak, Geraldine grófnő kiutazott Tiranába. Kinti életéről és fogadtatásáról a lapok is beszámoltak:

„…Egy pompás kis villát bocsátottak rendelkezésére, ahol valóságos udvartartás veszi körül. A király máris autót ajándékozott neki, nagy személyzet áll rendelkezésére. Állandóan a menyaszony mellett tartózkodnak a király leánytestvérei. Minden délben és este ebédre és vacsorára átmennek a királyi palotába, ahol estéről-estére egymást követik a bálok és mulatságok. A király hallatlan szerelemmel és figyelmességgel övezi körül a menyasszonyát, akinek fiatalsága és szépsége még a legzárkózottabb albán törzsfejedelmeket Is meghódította. „Az én kis Biedermayer bébim” Így becézi a király menyasszonyát, akinek szobái valóságos rózsaerdők. Még polgári körökben sem tud elképzelni az ember olyan mély, szép szerelmet, amely Zseri kontesz és a király között tapasztalható. Az albán nép is hallatlan szeretettel övezi a menyasszonyt, akinek villája körül állandóan lelkes éljenző csoportok táboroznak.

Az esküvőt végül április 27-én tartották meg Tiranában. Alig egy évre rá, 1939. április 5-én megszületett a trónörökös, Leka herceg, április 8-án pedig Albániát megszállták az olasz csapatok. I. Zogu király ezután a családjával Görögországba majd Törökországba menekült.

A II. világháború alatt a család előbb Franciaországban, később Angliában élt. I. Zogu 1961-ben halt meg, Geraldine pedig 2002-ben.