Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

A Csemadok Szőgyéni Alapszervezete a helybeli kis méhész közösséggel karöltve az idei év tavaszán tanfolyamot indít kezdő és haladó méhészeknek. Emellett a gyerekek részére szakköri tevékenység keretében biztosítják a méhészeti alapismeretek megszerzését.

Ha van az életben példaképünk, szorgalom terén mindenképpen első hely illeti meg a méheket. Munkájukkal, szorgalmukkal, szigorú rend szerint zajló életükkel követésre méltó példát mutatnak nekünk, embereknek is. Nélkülözhetetlen virágbeporzó tevékenységük mellett a méz előállításában is egyedülállók. Gazdasági hasznuk összességében szinte felbecsülhetetlen.

A méhészet már ősidők óta foglalkoztatta az embert, így igen gyorsan megteremtődött a méhészet, mint foglalkozás. Az utóbbi időben sajnos mind a méhek, mind pedig a méhészettel foglalkozók száma megfogyatkozott, de azért szerencsére napjainkban is számos helyen találkozhatunk ezzel az ősi tevékenységgel. A méhészet szoros összefonódása a természettel igazi természetbarát követőket kíván. Napjaink rohanó, fejlődő világában ugyanis számtalan megpróbáltatással, nehézséggel jár a méhész munkája. És a feltételek változása sajnos, komoly próba elé állítja a sokat tűrő méhcsaládokat is.

A vegyszeres növényvédelem, a mérgezések, az időjárás, a betegségek, a fertőzések, a Varroa destructor, azaz a háziméh ektoparazitája, mind jelentős és fokozott kockázati tényezőt jelentenek. Azonban a méhészkedésre, a méhek szorgalmára egyre inkább szükség van minden nehézség ellenére is. Sok helyen valamikor egy községben 3-4 méhész is tevékenykedett komoly méhállománnyal. Napjainkban azonban sajnálatos módon csökkenőben van vidékeinken, falvainkon a méhészettel foglalkozók száma.

Mint Volter Péter mérnök elmondta, Szőgyénben a múltban 2-3 nagy családszámmal gazdálkodó méhész szorgoskodott. Manapság több kis családi méhészet kezd beindulni, ami szintén jó hír a helyi gazdálkodók számára haszonnövényeik beporzása szempontjából.

A méhésztanfolyam kezdete biztató, szép számban, eddig tizenketten érdeklődtek iránta. A szervezők szívesen várják a környékbeli érdeklődőket is.