Géresi Róbert (Fotó: tirek.hu)

A Világosság református egyházi műsor március 25-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik műsorával a Pátria Rádióban.

A műsor témái: Jézus  jeruzsálemi bevonulása, de szó lesz Jézus csodatevéseiről is, amelyek témái voltak a Jókán megtartott bibliai versenynek és arról is, hogy a Magyar Érdemrend tisztikeresztjében részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Jézus királyi fogadtatásban részesülve, de mégis alázatosan és szelíden vonul be Jeruzsálembe egy szamár hátán. Hogy miért? A virágvasárnapi történet üzenetét Rácz Elemér marcelházai lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal.

A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült március 15-én Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese. A díj kapcsán beszélgetés hangzik el vele.