Molnár Imre ismerteti Esterházy János életútját (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A havonta megrendezésre kerülő Regnum Marianum Akadémia, melynek ebben az esztendőben is Szőgyén az otthona, márciusi előadását a nagyböjti szent idő jegyében szervezte. Ft. Farkas Zsolt esperesplébános meghívására dr. Molnár Imre történész, diplomata, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója érkezett.

Molnár Imre virágvasárnap előestéjén „A mi jelünk a kereszt… Esterházy János keresztútja” címmel tartotta meg előadását.

Az ipolysági születésű Molnár Imre egyetemi tanulmányai óta foglalkozik Esterházy János életútjának kutatásával. A vetítéssel egybekötött előadást megrendülve fogadta az akadémia hallgatósága. A vendég ismertette Esterházy János életét, melynek második szakasza, valóban keresztúttá változott, ami által nemcsak a magyarok szenvedő Krisztusává, de Közép-Európa mártírjává vált. Életével, munkásságával a keresztény, és a magyar kincseket őrizte a jog és igazság védelmében, a népek közti kiengesztelődésért küzdött, nemzetével együtt – igazságtalanul elítélve, a megalázottságban is erős hittel és tiszta erkölccsel viselte a szenvedéseket. Haláláig csak az ima erejében és Krisztus megváltó szeretetében bízott. Üzenetül ezt hagyta ránk: „A mi jelünk a kereszt…Itt maradok köztetek…”

A szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban elhelyezett Esterházy-emléktábla előtt: Molnár Imre történész, Vígh Gábor polgármester és Zsolt atya (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Molnár Imre beszélt az Alsóbodokon kialakított Esterházy kegyeleti emlékhelyről is, melyet a tavaly szeptember 23-ai újratemetés óta több mint ezer zarándok keresett fel, és rótta le kegyeletét a felvidéki magyarság vértanú politikusa előtt.

Végül az emlékfüzetből mondott imával fejezték be az együttlétet, a közös emlékezést. „Hisszük, hogy lesz idő, amikor az európai jövő alakításában ugyancsak fontos szerepet kap majd életpéldája és mélységes embersége, hiszen hite bármely történelmi helyzetben hivatkozási alappá nemesülhet…”

Az előadás után Molnár Imre lerótta kegyeletét a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban elhelyezett Esterházy-emléktábla előtt, melyet 2017. szeptember 17-én avattak fel és szenteltek meg a szőgyéni egyházközség és az önkormányzat támogatásával. Elkísérték őt az akadémia tagjai, Zsolt atya, Vígh Gábor polgármester is. Együtt imádkoztak, emlékezve a kommunizmus áldozataira, valamint a keresztényként és magyarként is tanúságtevő életet élt Esterházy János szellemi nagyságára, önfeláldozásának nemes példájára.