(Fotó: TASR)

Országszerte ma zajlik az alapiskolák végzősei tudásszintjének felmérése. A Tesztelés 9 elnevezésű felmérőt idén mintegy 2500 felvidéki magyar kilencedikes tölti ki.

„A tesztelés célja, hogy az alapiskolák végzős tanulóinak az állami alaptantervben meghatározott tudását, kompetenciáit és készségeit ellenőrizzük, amelyekre szükségük lesz a középiskolában való továbbtanuláshoz, és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükhöz. A tesztelés eredménye továbbá képet nyújt az iskoláknak arról is, hogy milyen tudásszintet értek el a tanulóik, ami segíti az intézmény további munkáját” – magyarázta a Felvidék.ma kérdésére Bolemant Lilla, a  Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) munkatársa.

A sajátos tanulási igényű tanulók számára a teszteket kis mértékben modifikálták. Így azok összemérhetőek az eredeti teszttel, de megszerkesztésüknél figyelembe vették ezeknek a tanulóknak a sajátos helyzetét. „Ez azt jelenti, hogy több idejük van a teszt megoldására, és alkalmazhatják azokat a segédeszközöket, amelyeket a tanítási órákon használnak. Ugyanis mint említettem, a tesztelés az egész kilencedikes korosztály tudásszintjét méri, normatív teszt, ezért nem térhet el teljesen az általános teszttől” – folytatta a tájékoztatást.

A magyar alapiskolák kilencedikesei a nap folyamán három tantárgyból, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint szlovák nyelv és irodalomból bizonyítják ismereteiket. A papír alapú felmérés helyett egyes tanintézményekben elektronikus formában is kitölthetők a tesztlapok.

Mint Bolemant Lilla elmondta: „idén is lehetőség van a teszt elektronikus kidolgozására, a magyar iskolák közül 4 tanintézmény 102 tanulója él ezzel a lehetőséggel.” Hozzátette, a 2017/18-as tanévben az előző évekhez képest nem történt változás a Tesztelés 9 lebonyolításában. A korábbi szigorú szabályok betartása mellett végzik a tudásszint felmérését.

A három tantárgyból a végzősökre különböző számú feladat vár. Matematikával kezdenek, a feladatsor húsz kérdést tartalmaz. Tíz kérdés úgynevezett nyílt végű, azaz a tanulóknak a feladat eredményét kell beírniuk. További tíz feladat zárt, vagyis négy válaszlehetőség közül kell kiválasztaniuk a helyes megoldást. A diákoknak hatvan percük van a munkára. Magyar nyelv és irodalommal folytatják, a feladatlap 25 kérdést tartalmaz. Ennek kitöltésére szintén hatvan percet kapnak. Végül szlovák nyelv és irodalommal zárják a tesztelést. A 20 kérdést tartalmazó teszt kitöltésére ötven perc áll a rendelkezésükre.

A Tesztelés 9 feladatsoraival kapcsolatban Bolemant Lilla a Felvidék.ma-nak kifejtette: „A tesztek az alapiskola felső tagozatának tananyaga alapján készültek, tehát csak olyan kérdéseket tartalmaznak, amelyek a tananyagból ismertek. Nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértési kompetencia elsajátításának mérésére is, hiszen a nemzetközi mérésekben a szlovákiai diákok még mindig nem elég jól teljesítenek”. Mint hozzátette: A tesztlapokat gyakorló pedagógusokkal együtt állítják össze szakembereik, az állami alaptanterv és az iskolában tanított tananyag alapján.

A Tesztelés 9 előkészítéséért és módszertani irányításáért a Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete felel. A lebonyolításban részt vesznek a kerületi oktatásügyi hivatalok, az Országos Oktatásügyi Információs Központ, a NÚCEM pedig együttműködik a tanfelügyelőséggel és egyéb állami oktatásügyi intézményekkel is. „Minden aktuális információ megtalálható a NÚCEM weboldalán, és az oktatásügyi intézmények vezetőit rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről, akár szakmai tanácskozások, akár az oktatásügyi intézmények éves rendezvényeiről legyen szó. Nagyon jó a kapcsolatunk a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, amelynek konferenciáin és szakmai összejövetelein is rendszeresen részt veszünk” – fogalmazott az intézet munkatársa.

Azon tanulók, akik nem tudnak a mai tesztelésen részt venni, április 5-én, csütörtökön pótolhatják.