A sajtótájékoztatót összehívók (Fotó: Sztruhár György)

„Közösen mondjunk nemet és tiltakozzunk környezetünk és egészségünk károsítása ellen!” -ezzel a jelmondattal hívta a város lakóit a párkányi képviselő-testület március 13-án a városi kultúrházban szervezett lakossági fórumra.

Előtte a Csemadok székházában tartott sajtótájékoztatót az MKP megyei képviselete nevében Szigeti László, Farkas Iván, Bolya Szabolcs, az MKP városi szervezete nevében Környi Zoltán, valamint Komárom-Esztergom megye képviselője, Zoltai Dániel Esztergomból.

A Bolya Szabolcs vezette sajtótájékoztatón mindannyian megerősítették az MKP és az esztergomiak állásfoglalását, mely szerint továbbra sem értenek egyet a hulladékfeldolgozó üzem építésével, és kiállnak a tavaly szervezett tiltakozás 8000 aláírója mellett.

Környi Zoltán ismertette a petíciós bizottság 2017-ben végzett sikeres munkáját, a  szervezett tiltakozás, illetve az aláírásgyűjtés folyamatát, melyet eljuttattak az EU petíciós bizottságához.

Zoltai Dániel Komárom-Esztergom megyei képviselő felháborítónak tartja, hogy a párkányi önkormányzat nem adott tájékoztatást, nem biztosítottak tolmácsokat az előző fórumokon, és ismételten kifejezésre juttatta a megye és az önkormányzat tiltakozását, mivel Esztergom térségének környezetterhelése most is magas, ezért nem szeretnék tovább fokozni a levegő szennyeződését. Még a múlt évben kérték annak kivizsgálását, hogy milyen hatással lenne mindez környezetvédelmi szempontból a térségre, ám erre a mai napig nem érkezett reagálás. Esztergom város kiemelt turisztikai központ, ezért tiltakoznak a környezetszennyező üzem építése ellen és egy hatásvizsgálati eljárást indítottak, illetve nemzetközi fórumhoz fordultak.

Szigeti László arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a régió lakossága tavaly március óta tiltakozik a hulladékégető tervezett építése ellen. Ez a fórum már a befektetők harmadik próbálkozása, akik minden alkalommal új taktikával  próbálják meggyőzni a város lakosságát az üzem létrehozásának előnyeiről. Ezért is gondolták az esztergomiakkal együtt, hogy nemzetközi segítséget kérnek a környezet- és egészségkárosító beruházás ellen. Egy beadványban kérték, hogy a környezetvédelmi szabályzattal ellentétes tervezetet vizsgálják meg az EP illetékes bizottságában. Beadványuk pozitív visszhangra talált.  Pár nappal ezelőtt Szigeti László névre szólóan kapta Brüsszelből a választ:

„…. Az Ön által felvetett probléma az EP eljárási szabályzata szerint elfogadható, mivel az az Európai Unió tevékenységi körébe tartozik. Petícióját tájékoztatásul továbbítottuk az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottságának is. Amint a bizottság a szükséges tájékoztatás birtokába jutott, folytatja majd az Ön által benyújtott petíció vizsgálatát.

Aláírás: Cecília Wikström, a Petíciós Bizottság elnöke.”

Szigeti helyi képviselőként arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a várostól a területrendezési terv módosítását kérték, amely megtiltja Párkány város kataszterében az egészégkárosító technológiát alkalmazó üzemek létrehozást.

Farkas Iván a párkányi lapban  megjelentetett fizetett hirdetés szövegéről szólt, mely elégedetlenséget váltott ki a lakosság körében is. A hirdetés arról tájékoztatja a lakosságot, hogy zöld utat kapott a hulladékégető építése az Európa Unió berkeiben, holott a zöld út a tiltakozásra értendő. Elítéli az ilyen kétértelmű, félreérthető tájékoztatást. Szólt arról is, hogy a mai napig nem készült a Duna jobb partjára vonatkozó környezeti hatástanulmány, holott mindkét szomszédos település az unió tagja. Utalt rá, hogy szülőföldünk egyik legfontosabb kitörési pontja a turizmus, a szőlőtermelés, s ezt akarják tönkretenni egy környezetszennyező üzem létesítésével. Az egészségre káros anyagok kibocsátása miatt is tiltakoznunk kell, hiszen ezen a környéken a leggyakoribb a tüdő- és egyéb rákbetegségek előfordulása. A városnak el kell döntenie, hogy a turizmust ,vagy a hulladékfeldolgozást, s az ezzel járó levegőszennyezést választja-e. Mivel a kettő együtt nem megy, ezért kéri a polgármestert, hogy ebben a szellemben hozzon döntést.

A sajtótájékoztató után kezdetét vette a városi művelődési házban a lakossági fórum. A HC Logistik társaság vezetői terjedelmes elemzésben vázolták fel tervezetük számtalan előnyét, s az üzem megépítésének pozitívumait a város számára. A fórum résztvevői hangos tiltakozással fejezték ki nemtetszésüket, mivel a befektetők több feltett konkrét kérdésre nem tudtak elfogadható választ adni. A lakosság viszont nem ért egyet a levegőszennyező üzem Párkányba történő telepítésével.

A fórumon is felszólaltak a megyei képviselők és a helyi lakosok is.  Farkas Iván egyebek mellett azt is kifogásolta, hogy a fórum szervezői nem biztosítottak tolmácsot, így a helyiek közül többen, valamint az Esztergomból  érkezett képviselő és televíziósok nem kaptak tájékoztatást a szlovákul folytatott párbeszédről.