Mindenki részt vesz a szállításban (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Az aláírásokat tartalmazó kartonládákkal 9.45-kor állt meg a transzporter a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai épülete előtt, és pontosan 10 óráig tartott, amíg valamennyit sikerült a felsorakoztatott kameraállványok, fotósok és diktafonjaikat szorongató riporterek között elhelyezni a kapun belül várakozó targoncákon.

A fizikai munkában örömmel vettek részt az esemény főszereplői: Vincze Loránt, a FUEN elnöke és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára.

Innen-onnan angol szó hallatszott, mert eljött a FUEN elnöksége is, a hazai és a határon túli nemzetiségek több képviselője, s jóllehet a sajtótájékoztatót az épület elé hirdették, az átvételre betódult mindenki, hogy tanúja legyen a pillanatnak, amikor Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke fogadja az értékes rakományt.

Csáky Csongor és Vincze Loránt (Fötó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

A pillanatnál kicsit több volt, hiszen a ládák tetején, mint rögtönzött íróasztalon, számolták a kísérőíveket, aláírások, pecsét és öröm az arcokon.

Örömét fejezte ki első mondatával Vincze Loránt is, amikor a mikrofon elé léptek Csáky Csongorral. A FUEN elnöke élete nagyon kellemes pillanatának tartja a 640 ezer aláírás átvételét, amellyel a magyarországi polgárok támogatták az európai őshonos kisebbségek jogvédelmének ügyét. Kiemelten köszönetét fejezte ki a Rákóczi Szövetség támogatásáért az aláírásgyűjtés koordinálásában, a magyarországi nemzetiségek, a külhoni nemzeti közösségek támogatását, hiszen sok aláírás jött a határon túlról, a Vajdaságból, Kárpátaljáról. Itt van a FUEN elnöksége, mert ez egy európai kezdeményezés, Európában összesen 1 millió 320 ezer aláírás gyűlt össze, ami azt jelenti, hogy az európai őshonos kisebbségek határozottan és nyomatékosan kérik az Európai Uniótól, hogy a jogaik védelmében alkosson jogszabályokat.

Nem lehet többé ezt az ügyet a szőnyeg alá söpörni, az őshonos kisebbségeknek ugyanolyan joguk van a nyelvüket, kultúrájukat használni, mint a többséghez tartozó nemzeteknek. Tudjuk, hogy az utunk java, talán a neheze van még hátra, hiszen azzal, hogy megvannak az aláírások, átkerül a javaslatcsomag az európai intézményekhez, és gyakorlatilag az Európai Bizottságnak kell döntést hoznia a jogalkotásról. Mi azon leszünk, hogy felkészüljünk, erős lobbitevékenységet fejtsünk ki, számítva a nemzeti kormányok és parlamentek támogatására. Magyarország kiemelten végig mellettünk állt ebben az ügyben, akkor is, amikor a bírósági perünk zajlott Luxemburgban az Európai Bizottság első elutasítása után, és támogatója volt ennek a kezdeményezésnek mindvégig, így vált lehetségessé, hogy Magyarországon 640 ezer aláírás gyűlt össze – mondta Vincze.

Az átadás helyszíne (Fötó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Csáky Csongor ehhez csak annyit tett hozzá, hogy Magyarországon össznemzeti ügyként kezelték a polgárok az őshonos nemzeti kisebbségek ügyét. A pontosan 643 791 aláírásból 385 623 érkezett papíralapon és 258 168 elektronikus formában. Ilyen eredmény nem születhetett volna egy nagyméretű összefogás nélkül, amely összefogásban részt vettek az egyházak, a települési önkormányzatok, az egyetemisták, akik óriási erőt fejtettek ki az aláírásgyűjtésben, az ügy mögött ott álltak a pártok, hiszen a Máértet valamennyi országgyűlési párt biztosította támogatásáról.

Mindketten köszönetet mondtak az aláírásgyűjtés valamennyi résztvevőjének. A folytatásról egyelőre annyit közölt Vincze Loránt, hogy három hónapjuk van a nemzeti hatóságoknak, hogy igazolják a begyűjtött aláírásokat. Erről majd kiállítanak egy igazolást, s ezeket összegyűjtve kell átadni az Európai Bizottságnak, amelynek néhány hónapja lesz arra, hogy kialakítsa az álláspontját.