A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség országos találkozójának résztvevői (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A személyre szabott tanulás pedagógiája címmel tartják a huszonnegyedik Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóját Rozsnyón. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett kétnapos szakmai konferenciának a rozsnyói Városháza díszterme ad otthont április 7-én és 8-án.

Az országos rendezvényen 250 pedagógus, előadó és szervező vesz részt, ami azt bizonyítja, hogy nagy jelentőséggel bír és szükségszerű az ilyen jellegű találkozó.

A vendégek között köszöntötték többek közt Peter Krajňákot, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma államtitkárát; Prékop Máriát, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma Nemzetiségi és az Inkluzív Oktatásért Felelős Szekció vezérigazgatóját; Jakabné Szalai Krisztina főosztályvezetőt, a magyar Emberi Erőforrások Minisztériumából. Jelen volt az oktatási hivatal EFOP szakmai csapata is Szabó Zsolt szakmai vezetővel az élen.

Eljött Juhász György, a Komáromi Selye János Egyetem rektora, Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója, a Pozsonyi Állami Tanfelügyelet képviseletében Kosár Mónika tanfelügyelő. Itt vannak a testvérszervezetek képviselői, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke Burus-Siklódi Botond, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének képviselői; a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter; a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, Fodor Attila.

Meghívott volt a Magyar Közösség Pártjától Gergely Papp Adrianna, az országos elnökség tagja, a Csemadokot Bárdos Gyula, országos elnök, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségét Schwartz Katinka alelnök képviselték.

Megnyitó (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)
Ismét a „Mindegyik iskola kiváló iskola” hopkinszi gondolat jegyében zajlik a rozsnyói pedagógustalálkozó

A szakmai találkozó harmadszor épül a „Mindegyik iskola kiváló iskola” gondolat köré.
A rangos rendezvény résztvevőit Burdiga Pavol, Rozsnyó város polgármester köszöntötte. Fekete Irén, az SZMPSZ titkára tolmácsolásában tudtuk meg, hogy Jókai Tibor elnök egészségügyi okokból nem tudott jelen lenni a mai szakmai rendezvényen, így Ádám Zita, országos szakmai alelnök tartotta meg az üdvözlő beszédet.

„Isten hozott mindenkit a Drázus menti Athénban, ahol minden korban nagy tisztelete volt, és van máig is a művelődésnek. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezetek nevében tisztelettel, igazi gömöri vendégszeretettel köszöntöm a 24. közoktatási konferencia és a pedagógustalálkozó minden kedves résztvevőjét” – kezdte megnyitóját Ádám Zita.

Kihangsúlyozta: „A Minden iskola kiváló iskola nem lehetőség, nem jövő, hanem a jelen, amit most kell megvalósítani. A konferencia idei témája a személyre szabott tanulás, amit a magas színvonal elérésére való törekvés, a nagyfokú méltányosság, az önállóan irányított tanulás, a hálózatban való tanulás, a folyamatos innováció, az elszámoltathatóság jellemez, amely beilleszthető a 21. század kihívásai közé.

Kovács István Vilmos, a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság igazgatója (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A megnyitót követően kezdetét vették az előadások. Első előadóként Kovács István Vilmos, a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság igazgatója tartotta meg fantasztikus és interaktív előadását „A tanulás forradalma” címmel.

A nem kevésbé élvezetes további két előadás után, a szünetben került sor ama kiállítás megnyitására, amely a Kassai Ipari 145 évét mutatja be.

A konferencián elhangzott együttműködésről az SZMPSZ és a Comenius Pedagógiai Intézet között Fodor Attila igazgató portálunknak elmondta, hogy a két szervezet együttműködését szorosabbra fűzték.

„Eddig se volt ellenség a két szervezet, de különbözően működünk. Az egyiknek van 3 ezer tagja, és egy nagy hálózata, a katedra pedig egy kisebb csapat nagy szakmai potenciállal. Felvetettünk olyan területeket ahol közösen lehetne gondolkodni, mint a fejlesztések és kutatások terén. Megegyeztünk a hatékonyabb és intenzívebb együttműködésben. Túl szeretnénk lépni azon, hogy egymást rendezvényeinkre protokollszerűen meghívjuk. Bizonyos területekre munkacsoportokat szeretnénk létrehozni, a szövetség programjaiba beépítjük, ami a katedrának fontos, és fordítva” – nyilatkozta a Felvidék.ma portálnak a napvilágot látott együttműködési szerződés kapcsán Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója.

Tényleg utánunk vannak a legfontosabb törvénymódosítások az oktatás terén?

A rendezvényen idén is jelen volt Peter Krajňák, oktatásügyi államtitkár, aki tavalyi beszédében elmondta, hogy „egy év múlva már túl leszünk a ránk váró legfontosabb legiszlatív lépéseken”.

Az első blokk végeztével, a szünetben erről az egy évvel ezelőtti kijelentéséről kérdeztük az államtitkárt: „Pozitívan értékelem akkori kijelentésem, mert új kormányintézkedésünk van amely a nemzetiségi iskolák normatíváját megemelte 108-ról 113 százalékra. Ezt az intézkedést azokban az iskolákban vezettük be, ahol a nemzetiségek nyelvén folyik az oktatás. A Tanuló Szlovákia dokumentumba új fejezet került a nemzetiségi iskolákról. Ez a dokumentum az oktatási tárca új irányítása alatt még csak most kerül bevezetésre, de már belekerültek mindazok a reformok, amelyek a nemzetiségi iskolákat érintik. További újdonság az Ikatika digitális projekt alkalmazása, aztán az oktatásügyi minisztériumban két éve működő részleget április elsejétől kiemelten szekcióra minősítették át. Tehát pozitív dolgokról beszélhetünk, úgy gondolom jó úton haladunk és a ránk váró következő két évben még újabb lényeges változásokat valósíthatunk meg, többek között a nemzetiségi oktatásügy fogalmának beültetését az oktatásügyi törvénybe, amelynek érdekét állandóan hangsúlyozza Vörös Péter parlamenti képviselő. Remélem, hogy ezek a pozitív dolgok sorra megvalósulnak” – fejtette ki kérdésünkre a tavalyi kijelentését illetően Peter Krajňák.

Vörös Mária és Matej Eva (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Az idei szakmai konferenciával kapcsolatosan Vörös Mária, az SZMPSZ alelnöke elmondta: „Az idei rendezvényünk harmadik a sorban, tulajdonképpen olyan fajta irányultság, problémafelvetés, együttgondolkodás, amely az iskola jövőjét, továbblépési lehetőségét kívánja felvillantani az itt jelenlévő és együttgondolkodni hajlandó pedagógusok részére. Ezért a „Minden iskola kiváló iskola” hopkinszi gondolat szellemében a megújulás irányába szeretnénk, ha tovább fejlődnének az iskolák, és ennek érdekében hívtunk olyan előadókat, akik egyrészt a legmodernebb tanulási módszerekkel kapcsolatosan tudnak egy kis iránymutatást adni a kollégáknak, illetve olyan gyakorlati tanácsokat a szekciókon belül, amelyek a tudás tanítását, a gondolkodás fejlesztését helyezik előtérbe a klasszikus, frontális osztálymunka ellenében.

Kérdésünkre, miszerint a szlovák törvények mennyire támogatják az általa felvázolt igyekezetüket, a szervezet alelnöke kifejtette: „Azt gondolom, hogy a szlovákiai oktatás, közoktatás sem mehet más irányba. Nem mehetünk szembe a trendekkel. Az államtitkár úr, aki immár harmadszor van itt a konferencia első napján, érdeklődéssel figyeli, és kérdezi is, hogy melyek azok a tapasztalatok, amelyeket esetleg ők is be tudnak illeszteni a saját munkafolyamataikba. Nagyon örülnénk neki, hogyha ezek a javaslatok tényleg megjelennének azokban a törvényjavaslatokban, amelyek majd a jövőben születnek. Jelenleg egy stabil helyzet van. Se előre, se vissza, az új oktatási reformtervezet az stagnál, és hát jó lenne, ha továbblépnénk, mert nagy lesz a lemaradásunk, ha nem igyekszünk jobban felzárkózni az élvonalhoz” – állapította meg Vörös Mária.

A délelőtti blokkot követően a szakmai műhelyek idén is a Fábry Zoltán Óvoda-, Alap- és Szakközépiskolában valósultak meg, ahol az iskolavezetés szerepét a tanulási környezet kialakításában, az óvodából az iskolába való átmenet pedagógiai és pszichológiai kérdéseit az egyéni bánásmód tükrében, a személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciákat, a tanulás tanítását és nem utolsósorban a személyre szabott tanulást biztosító tanítási stratégiákat boncolgatják a pedagógusok.

Az este során kerülnek kiosztásra a szakmai szervezet különböző elismerései és a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.

A 2017-es találkozót képekben itt tekinthetik meg és itt eleveníthetik fel.