A két díjazott bj: Tóth Bernadett és Berényi Kornélia (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az idén ketten is kiérdemelték a Civil Becsületrend díját. Már negyedik alkalommal adták át a Szlovákiai Civil Becsületrend díját 2014-es megalakulása óta, melyet idén két hölgy, Berényi Kornélia és Tóth Bernadett vehetett át. Az elismerés átadására ünnepi keretek között a révkomáromi Kultúrpalota patinás épületében került sor április 14-én.

Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend alapítója megnyitó beszédében emlékeztetett, hogy a kuratórium a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket, a közösség érdekében végzett munkát díjazza. Hangsúlyozta, ennél a díjnál nem számít a politikai hovatartozás, sem a bőrszín, nincs diszkrimináció. Csak az számít, ki mennyire képviseli és közvetíti az alapvető emberi értékeket. „A díjazott legyen tisztességes, becsületes és minden körülmények között talpig ember” ‒ fogalmazott.

A díjjal nem jár pénzjutalom, a Civil Becsületrend Kuratóriumának tagjai ‒ Albert Sándor, Csiffáry Károly, Dusza János, Fibi Sándor, Élesztős Pál, Hulkó Gábor, Katona Márta, Klemen Diána, Klemen Terézia, Kollár Zoltán, Nagy János és Vasik János ‒ személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, mely az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját jelenti. Ahogy jelszavukban is megfogalmazódik: Virtute et exempla, azaz Erénnyel és példával. „Az idén a kuratórium úgy döntött, hogy a beérkező több javaslat közül a Szlovákiai Civil Becsületrendre két hölgyet tart a legalkalmasabb személynek ” – jelentette be Klemen Terézia.

Isten, haza, embertárs és nemzet

Elsőként a szőgyéni Berényi Kornélia laudációját hallgathatta meg a közönség Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatójának tolmácsolásában, aki elmondta, a díjazottat Dániel Erzsébet terjesztette fel a díjra.

A több évtizedes sokrétű kulturális tevékenységéért és hagyományőrzésért díjazott Berényi Kornéliát méltatva úgy fogalmazott, szoros barátság köti őket össze immáron húsz éve.

Pogány Erzsébet méltatta Berényi Kornéliát (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Visszaemlékezve közös múltjukra, kiemelte a Tavaszi Hadjárat 150. évfordulójára való megemlékezés szervezését, melynek oszlopos tagja, motorja volt Berényi Kornélia, aki azóta is szervezője az eseménynek. „Nagysalló és Komárom között látványos vonulást szerveztünk a Vörössipkásokkal, az Izsai Lovasokkal, a Viszoczky Légióval, a Székely Huszár Gyalogezreddel, a Szegedi Tüzérekkel” ‒ sorolta, hozzátéve, mindez a legkeményebb mečiari-éra alatt történt.

Szőgyén kulturális életének legismertebb eseményei fűződnek Berényi Kornélia nevéhez, továbbá Tata testvérvárossal való közös rendezvények szervezése, de a Csemadok járási ünnepségeinek helyi koordinátoraként, nemzetközi képzőművészeti tábor, találkozók, fesztiválok szervezőjeként neve nem csak a régióban, a határokon túl is ismertté vált.

Melecsky Beáta Berényi Kornéliáról levetített rövid kisfilmjében a díjazott maga mesélt a civil szférában betöltött szerepéről, arról, mekkora hatást gyakorolt rá a cserkészet, melynek mai napig aktív tagja. „Megtanultam a kötelességemet: Isten, haza, embertárs és nemzet“ ‒ fogalmazott. Ezt követően a díjazottal cserkésztársa, Leboc Szabolcs beszélgetett az ünnepi esemény alkalmából. Kérdéseire felelve Berényi Kornélia úgy fogalmazott, önfeláldozóan kell tenni a dolgunkat a családban, a munkahelyen és a civil szférában egyaránt. Teréz anyát idézve fejezte be a beszélgetést: „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”.

A Szlovákiai Civil Becsületrend díjátadójának közönsége (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Sokszor a koldus ad botot

A komáromi Tóth Bernadett az elesetteknek és rászorulóknak nyújtott sokoldalú segítségéért és kiemelkedő szociális tevékenységéért kapta az idei Szlovákiai Civil Becsületrend díjat.

Tárnok Magda a díjazottról tartott méltatásában úgy fogalmazott, életét a közösség szolgálatára tette fel. Hétköznapi hősként írta le, aki nem mindennapi erőbedobással küzd a lehetetlen ellen is. A komáromi Harcsás lakótelepen végzett munkáján túl képzett szakemberként Tóth Bernadett az egyik kulcsember azon civilek között, akik éjjel-nappal segítik a rászorulókat, szabadidejét, saját anyagi forrásait feláldozva ‒ foglalta össze érdemeit.

Ezt követően Tóth Bernadettről is levetítettek egy rövidfilmet, amelyben a szociális munkás egy napját kísérte végig Kiss Réka és Pézman Zoltán kamerája. A díjátadón is Kiss Réka faggatta a díjazottat életéről, munkájáról, elhivatottságáról. Tóth Bernadett hangsúlyozta, örül és megtisztelőnek tartja a díjat, ám nem a díjakért dolgozik. Munkájának fontos része, hogy elfogadják és a rászorulók bizalommal forduljanak felé. Véleménye szerint ez leginkább azért sikerül, mert sosem ítélkezik.

Tárnok Magda méltatta Tóth Bernadettet (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

„Nem mondok véleményt senkiről, igyekszem mindenkit emberi módon megszólítani, és rávezetni arra, egyedül rajta múlik, hogy sikerüljön lábra állnia” ‒ mondta, hozzátéve, munkájában fontos az őszinteség és a hitelesség. Példaképként édesanyját említette, illetve azokat, akikkel együtt dolgozik. „Mert bizony igaz a mondás, hogy sokszor a koldus ad botot” ‒ fogalmazott Tóth Bernadett, aki Böjte Csaba szavaival zárta a vele készített interjút: „ A világot csak szeretve tehetjük jobbá és nem másképp”.

Az ünnepi esemény színvonalát emelte a Concordia Vegyes Kar műsora, Stubendek István karnagy vezényletével. Fellépett Holocsy Zsóka Zsófia, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola tanulója, aki Kulcsár Tibor Parainesis című versét szavalta. A jeles rendezvényen tiszteletét tette Kuthy Csaba, a Magyar Civil Becsületrend ötletgazdája, Mezey Béla fotóművész, a Magyar Állami Operaház volt főmunkatársa, Stubendek László, Komárom polgármestere, valamint Keszegh Béla alpolgármester. A Szlovákiai Civil Becsületrend díjátadója Vörösmarty Mihály Szózatának eléneklésével ért véget a mindig csodálatos Concordia közreműködésével.