A nemzetes hölgyek, urak az emléktábla előtt a koszorúzás után (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplomban 2013 óta hatodik alkalommal rendezték meg a Szent Korona-körmenetet, ünnepséget, misét és koszorúzást április 21-én, szombaton.

Az esemény apropója az volt, hogy 1939. április 30-án Érsekújváron is áthaladt az „Aranyvonat” a Szent Koronával. Ennek emlékére a 75. évfordulón, 2014-ben emléktáblát is elhelyeztek a plébániatemplom főbejáratánál.

Az idei nagy eseményen először a templom melletti Marianum teremből vonultak a kereszttel a templomba, ahol 11 óra után kezdődött az ünnepi szentmise. Főcelebránsa Mons. Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke, érsekújvári esperesplébános volt. A bevonuláskor a 294-es, Szent Jobbhoz szóló éneket énekelték. “Óh dicsőséges Szent Jobb Kéz, melyet magyar óhajtva néz, drága kincse népünknek, nagy öröme szívünknek, kérünk áldd meg országunkat, királyunkat s mindnyájunkat, óh Szent Kéz, óh Szent Kéz, légy oltalmunk és örökös pajzsunk”.

A Marianum épületéből indul az ünnepi menet a téren kerülve be a templomba (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Berényi Margit, a Nobilitas Carpathie civilszervezet kulturális bizottságának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte a Jeruzsálemi Szent Lázár Ispotályos és Kórházi Lovagrendet, a Szent László Katonai Lovagrendet, az 1956-os Vitézi Lovagrendet és nem utolsósorban a felvidéki nemesi családokat tömörítő Nobilitas Carpathiae szervezetet és annak elnökét.

A szentleckét és a hívek könyörgését Tóth Lehel olvasta. Zoltán vikárius úr szentbeszédében felelevenítette, hogy ugyanez az evangélium hangzik el augusztus 20-án, Szent István király ünnepén is, de mindig mást juttat eszünkbe. Jézus így szólt abban az időben tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Ez ugyanis nem dőlt össze az ostoba embernek a házával ellentétben, aki házát homokra építette. Nekünk is fontos szilárd, erős, maradandó alapokra építenünk nemzetünket és hitünket, hiszen hit- és nemzethű gyermekeink a magyar jövő zálogát jelentik.

Az áldás után dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae elnöke mondta el gondolatait az esemény kapcsán. Nekünk, magyaroknak szembe kell néznünk múltunkkal és példát kell venni hőstetteinkből, ugyanakkor okulni hibáinkból, hangsúlyozta.

A meghívott vendégek egyenruhában (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az eseményen felszólalt dr. Bándi Kund, az Összmagyar Testület vezetője. Ezt követte a kulturális műsor, melyben Szent Istvánt dicsőítő énekek hangzottak el. Végül a Szózatot énekelték el, majd 5 versszakot a Boldogasszony, Anyánk kezdetű ősi magyar himnuszunkból Kádek Antal és Fazekas Márton vezéréneklésével. Kivonulás után elhelyezték az emlékezés koszorúit az emléktáblánál.

Koszorúzott Gyurcsó Zoltán helynök és Molnár János ministráns, a Jeruzsálemi Szent Lázár Ispotályos és Kórházi Lovagrend, a Szent László Katonai Lovagrend, az 1956-os Vitézi Lovagrend, Viniczay Tibor korábbi alpolgármester Székesfehérvárról, s végül, de nem utolsósorban a felvidéki nemesi családokat tömörítő Nobilitas Carpathiae szervezet is.