A Lakiteleki Népfőiskola Kárpát-medencei Értékfeltáró Kutatásának egyik állomása a Bodrogköz (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában tartották meg a hét végén a Lakiteleki Népfőiskola szervezésében megvalósult Felső-Bodrogköz Kollégium értékfeltáró kutatómunka második szakaszának eredményeit bemutató összejövetelt.

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hungarikum Bizottság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával megvalósult értékfeltáró munka a nevezett terület magyarsága értékeinek, kulturális és szellemi állapotának felmérése céljából zajlik.

A rendezvényen jelen volt dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátora, Hágen Ádám és Szalai Viktor technikai szervezők, Szatmári Mária, a munka helyi szakmai vezetője, a kutatómunkát lebonyolító kutatócsoportok tagjai és a helyi segítők.

A kutatócsoportok összegzik tapasztalataikat (első sorban a szervezők) (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az értékfeltáró kutatómunka második szakaszában kilenc munkacsoport dolgozott, összesen 37 fővel, akik 8 egyetemről érkeztek. Május második hetében 25 településen azokat az előző szakaszban már megismert interjúalanyokat látogatták meg a kutatók, akiktől a legtöbb információt kapták.

Az első szakaszban kérdőíves lekérdezést alkalmaztak, most pedig mélyinterjú formájában kérdezték meg az egyes települések „értékőrzőit“. A kutatómunka során szerzett tapasztalataikat összegezték és mutatták be a kutatócsoportok a szombaton zajló rendezvényen.

Hágen Ádám, a kutatás technikai vezetője hírportálunknak elmondta, hogy a terepkutatás ezzel befejeződött, ezt követően pedig a tapasztalatok összegyűjtése zajlik majd. A feltárt értékekről egy tanulmánykiadvány készül majd a kutatás élményeit tartalmazó DVD melléklettel.

A rendezvény megnyitása (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A feltárt adatok összegzéseként egy kötet megjelentetése a cél. A kutatócsapatok írásait a két szerkesztő, Szatmári Mária (szakmai vezető) és Szalai Viktor (technikai szervező) fogja összegezni és összeállítani. Minden kutatott településről megjelenik majd egy leírás a készülő kötetben. Emellett néhány kutató vállalt egy-egy tanulmányt is, ami szintén helyet kap a kötetben (pl.: nyelvjárás, a reformáció szerepe a Bodrogközben stb.). A könyvbemutatóra előreláthatólag szeptemberben kerül majd sor a Felső-Bodrogközben.

A kiadvány célja, hogy iránymutatást és segítséget adjon azon helyi bástyáknak, ahol fontosnak tartják településük értékeit, értékőrzőit. Nem mi akarjuk megmondani, hogy egy településen mi az érték. Mi csupán egy rövid értékfeltáró időszak első tapasztalatait rögzítjük a könyvben. A könyv megjelenésének célja annak ösztönzése, hogy minden településen induljon el a helyi értékmentő mozgalom. Ezzel kívánunk rámutatni arra, hogy minden településnek vannak értékei – mondta Hágen Ádám.

A királyhelmeci központú Felső-Bodrogköz Értékfeltáró Kollégium 2017. október 8-án kezdte meg munkáját. Az értékfeltáró kutatómunka első szakaszára 2017. október 8. és 15. között került sor, amelynek tapasztalatait október 15-én mutatták be Királyhelmecen. A kutatás párhuzamosan zajlott a magyarországi Alsó-Bodrogköz 22 településén, és a felvidéki Felső-Bodrogköz 32 településén.

Tapasztalatok összegzése a találkozón (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az egyes szakaszok zárórendezvényein megtartott beszámolókból kiderült, hogy a Felső-Bodrogköz települései gazdag, megőrzésre és továbbadásra érdemes értékekkel rendelkeznek, de csak néhány helyen foglalkoznak az értékőrzéssel. Úgy tűnik, hogy a többi település esetében szükség van olyan figyelemfelhívó tevékenységre és ösztönzésre, amelyhez a kollégium értékfeltáró kutatása is hozzájárul.

A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében működő értékfeltáró kollégiumok Kárpát-medencében végzett munkája jelentősnek mondható, hiszen az elmúlt három évben tizennyolc értékfeltáró kollégium működésének feltételei teremtődtek meg, amelyek a Kárpát-medencében eddig közel 400 településen folytattak értékfeltáró kutatásokat, több mint 40 ezer személy megszólításával.

Az elmúlt három évben zajló kutatómunkára 29 egyetemről érkeztek a kutatók, akik között erdélyi, felvidéki és magyarországi egyetemek tanárai és diákjai egyaránt szerepelnek. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy értékfeltáró munkájukkal a 2010 óta kiemelt nemzetpolitikai munka eredményességéhez kívánnak hozzájárulni.