Világlátott, sokoldalú egyéniséget, dr. Bauer Győzőt, a felvidéki magyar közélet és a tudományos világ kiemelkedő személyiségét kísérték utolsó útjára 2018. május 19-én Somorján.

Élete során nem csupán szakmai téren, mint nemzetközileg ismert és elismert orvos, farmakológus és kutató kamatoztatta tehetségét, hanem felvidéki közösségünk társadalmi és kulturális életében is aktív szerepet vállalt.

Mozgalmas életútja 1942. május 31-én Érsekújvárból indult, hogy aztán magyarbéli, galántai és pozsonyi iskoláiban szerzett tudását a Csehszlovák Tudományos Akadémia prágai Farmakológiai Intézetének, majd a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Kísérleti Gyógyszerkutató Intézetének munkatársaként hasznosíthassa, és egyúttal tudományos, társadalmi, közéleti, közösségi szerepvállalásainak köszönhetően bejárja a világ egy jelentős részét.

Talán ezért is búcsúztatta földi pályafutása végső állomásán, közvetlen családján és nemzeti közössége alkotta szélesebb famíliáján túl, egy sokkal tágabb kört megrajzoló gyülekezet.

Zsidó János esperes-plébános személyes hangvételű gyászszertartása és visszaemlékezése az elhunytra egy, az istent és az isteni teremtőerőt a tudományosságba is beemelő ember jellemét körvonalazta.

Dr. Mészáros András filozófus professzor, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács  elnöke, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, az MTA külső tagja a tagtársat, a bajtársat és a barátot méltatta dr. Bauer Győző személyében.

A japán Yushi Ito, a Fukuoka Egyetem professzora, gyógyszerkutató és buddhista pap angol nyelvű méltatását egy megérintő buddhista ima-énekkel zárta, ezzel is érzékeltetve az elhunyt kelettől nyugatig terjedő emberi nagyságát.

RNDr. Michal Dubovický CSc., a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke, a Kísérleti Farmakológiai és Toxikológiai Intézet igazgatója szlovák nyelvű búcsúbeszédében a készséges szaktekintélynek, a segítőkész kollégának mondott istenhozzádot.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke nekrológjában elődjének, dr. Bauer Győzőnek magyar közösségünk szolgálatában végzett munkásságáról emlékezett meg.

A búcsúzó és tiszteletüket lerovó barátok és ismerősök dr. Bauer Győző utolsó útján kifejezték őszinte részvétüket az elhunyt családjának és hozzátartozóinak, osztozva szomorúságukban és fájdalmukban.

Nyugodjék békében!