Zarándokok és hívők a dercsikai templomban (Fotó: Zilizi Kristóf)

Május 13-án fatimai imadélutánt tartottak a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán. Május és október hónapokban, vagyis Mária hónapjaiban az eseményt körmenettel teszik még ünnepélyesebbé.

A lelki program kezdetének helyszíne a Szűz Mária Mennybevitele tiszteletére szentelt  templom volt. A mise szertartását Parák József ipolynyéki esperes-plébános, a Besztercebányai Egyházmegye püspöki helynöke végezte. Őt üdvözölte a mise elején a helybéli egyházközséget is ellátó bátyja, Parák László bakai esperes-plébános. Koncelebráltak még Bíró Sándor korábbi dercsikai lelkiatya, Jankó Gábor atya Egyházgelléről és Mede Károly atya Vásárútról.

Parák József helynök úr szentbeszédében Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsektől két szép, sokatmondó és tanulságos mondatot idézett, mely szerint „Akkor szép a szó, ha igaz, akkor szép a szó, ha vigasz.” E mottó szerint buzdította a helybéli és környező, közelebbi illetve távolabbi egyházközségekből érkezett Mária-tisztelőket, azaz mondjunk szavainkkal igazat és egyben legyen mondanivalónk vigasz embertársaink számára.

A napokban érkezett haza a helynök úr a Szentföldön tett zarándokútról, ahol Hutár Márk atya volt lelki vezetőjük, az ott szerzett élményeit, tapasztalatait is megosztotta a hívőkkel. Többek között elmondta, hogy volt egy hosszabb útszakasz, amelyet a rendőrök lezártak olasz kerékpáros verseny miatt – a Szentföldön – nagy meglepetésükre.

A napokban esketett egy ifjú párt József esperes-plébános úr, melynek férfitagja – mint teszik azt sokan mások – Németországban dolgozik, s örömmel adta tudtára József atyának, hogy ott aktívan bekapcsolódik a helyi magyar katolikus közösségbe. Szép és nemes cselekedet, ha a fiatalok e téren is tevékenykednek, ez Isten és Égi Édesanyánk előtt is kedves.

Parák József, püspöki helynök volt a szentmise főcelebránsa (Fotó: Zilizi Kristóf)

A szentmisén elhangzott az Ave, Maria és további Mária-énekek: a Te vagy földi éltünk és a Boldogasszony, Anyánk is. A kántori szolgálatokat Parák Ágnes és Simon Antal kántorok látták el.

A körmenet áldozás után hagyományosan a Karcsai úti felújított Mária-szoborhoz indult, élén az Önkéntes Tűzoltó Testület képviselőivel, akik vitték a Mária-szobrot, majd a ministráns a feszülettel a kezében, utánuk a lelkiatyák és a hívek vonultak. A Mária-szobor felirata: „Nem vagyunk árvák, van Édesanyánk, ki a magas mennyekből gondot visel ránk.” Itt elimádkozta László atya a Lorettói litániát és a Most segíts meg, Mária kezdetű Mária-imát.

Utána a menet visszavonult a templomba, ahol a hívek áldásban részesültek, majd elimádkozták a Felajánló imát a Boldogságos Szűzanyához. A szentmise után kötetlen beszélgetéssel ért véget a májusi fatimai imaest a kultúrházban.