Szentmise az ipolysági Nagyboldogasszony plébániatemplomban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági Nagyboldogasszony plébániatemplom adott méltó otthont június 27-én a felvidéki magyar katolikus iskolák országos tanévzárójának. Az ünnepi eseményre a Felvidék összes katolikus oktatási intézménye meghívást kapott. Az alkalom a találkozás, a közösség erősítésének a színtere is volt a hit és a magyarság szolgálatában.

Az országos tanévzáró ünnepi szentmisével kezdődött. A szentmisére a katolikus oktatási intézményekkel rendelkező felvidéki települések lelki vezetőinek koncelebrálásával került sor.

Hlédik László ipolysági plébános a bevezetőben megjegyezte: „Az alkalmon hálát adunk az elmúlt tanévért, az értékek képviseléséért és a kihívásokhoz kapott erőért.” László napján Szent László király eszméit kiemelve hangsúlyozta, ezek az értékek a mai napig is hatással vannak a nemzetünkre, közösségünkre, iskoláinkra.

Pálffy Dezső, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója köszönti az ünneplőket (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mahulányi József jelenlegi nagymegyeri esperes, óvodaalapító, egykori ipolysági plébános prédikációjában kiemelte: hálát adunk azoknak, akik példaadásukkal erősítették és erősítik a közösségeinket.  Szentbeszédében hangsúlyozta a keresztény értékek fontosságát. „A katolikus iskoláknak van létjogosultságuk, küldetésük az igazságra való oktatásban” – hangzott el a prédikációjában, majd folytatta: – „Adjunk hálát a rosszért és a jóért, amiért ebben az évben is továbbhaladtunk közösségünk ösvényén.”

Céljuk a felvidéki magyar keresztény generáció felnevelése

Az ünnepi szentmisét követően a vendéglátó tanintézmény, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója szólt a jelenlévőkhöz. „Nemcsak az elmúlt iskolaévért adunk ma hálát, hanem azért is, hogy immár huszonhat éve létezünk itt, a Felvidéken” – kezdte ünnepi beszédét Pálffy Dezső. Hozzátette, elszórtan működünk a Felvidéken, ennek ellenére azonos értékeket képviselve alkotunk közösséget. Kitért az intézmények jelenlegi sorsára, problémáira, melyeket áthidal a Jóisten gondviselése. „Közös az elhivatottságunk: a felvidéki magyar keresztény generáció felnevelése” – fogalmazott az igazgató.

Kiss Beáta, az MKP alelnöke (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártjának oktatásért felelős alelnöke felszólalásában jelezte, fontos az egység, melyet a katolikus iskolák is képviselnek, szétszórva öt egyházmegyében. Az alkalommal kapcsolatban kifejtette: fontos, hogy együtt érezzük át az összetartozás örömét. A szakpolitikus kiállt az egyházi oktatási intézmények mellett. Mint mondta, az egész felvidéki magyar közösségnek fontosak ezek az intézmények, melyek a kereszténység és a fejlődés alappillérei, s a legkritikusabb időszakban is elvégezték e feladatokat. Ma is kritikus időt élünk – fogalmazott  –, a felvidéki magyarság fogyatkozása mellett az értékek feloldódása is megfigyelhető. Mérhetetlen felelősségük van a tanintézményeknek a gyökerekhez, a keresztény alapokhoz való visszatérésben. Ez a mi missziónk – emelte ki a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatójaként is tevékenykedő alelnök.

Röviden ecsetelte az egyházi iskolák helyzetét Decsi Katalin, az országos tanévzárót szervező Patrona Nostra vezetőségi tagja, a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium igazgatója. „Mindannyian mások vagyunk, ám összeköt minket a jelenlét, a közös lelki eszmék, melyek mentén segítjük egymást” – mondta, majd hozzátette: – folytatjuk a megkezdett közös utunkat, a hit és a magyarság tanításával.

Közösségünk Szolgálatáért-díj

Az ünnepélyes eseményen a Közösségünk Szolgálata-díj átadására is sor került. Madarász Róbert, a Patrona Nostra közhasznú társaság elnöke, a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója a díjjal kapcsolatban kifejtette, keresztény értékeket emel ki, azokat díjazza, akik csendesen végzik a munkájukat,  és kitartásukkal, helytállásukkal példát mutatnak a közösségükben.

A Közösségünk Szolgálatáért-díj átadása (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az elnök szavaival élve, a Közösségünk Szolgálatáért-díjban azon csendes segítők részesültek, akik az egyes katolikus tanintézményekben szorgoskodnak.

2018-ban az alábbi pedagógusok részesültek a Patrona Nostra Közösségünk Szolgálatáért-díjban. Balog Gizella (Boldog Salkaházi Egyházi Iskolaközpont); Nagy János (Marianum Egyházi Iskolaközpont); Parák Ágnes (Magyar Tannyelvű Szent János Egyházi Alapiskola); Oroszlány József (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola); Jusztin Czaudt Éva és Pálffy Dezső (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola); Visnyei Vitória (Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont); Mahulányi József esperesplébános (Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda); Vízi Katalin (Szent Imre Egyházi Óvoda).

Emellett elismerő okleveleket adtak át az egyes oktatási intézmények tanulóinak. Oklevélben részesült: Máté Zsóka Elvira (Marianum Egyházi Iskolaközpont); Viszlay Eszter (Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont); Fehér Tamás (Magyar Tannyelvű Szent János Egyházi Alapiskola); Gazdag Réka (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola); Píri Viktória (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola); Richter Csongor (Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont).

A Patrona Nostra összefogja a katolikus közösségeket

A Felvidéken mintegy tucatnyi katolikus tanintézmény található Dunaszerdahelytől Szepsiig. Köztük iskolaközpontok, melyek az óvodától az alapiskolán át a középfokú oktatásig biztosítják a keresztény eszme szellemében az oktatást. Akadnak kisebb létszámú alapiskolák, néhány fős kisiskolák, valamint óvodák is.

Madarász Róbert, a Patrona Nostra közhasznú társaság elnöke (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Tavaly rendeztük meg az első közös országos tanévzárónkat Komáromban. Az alkalomnak az ismerkedés és a tapasztalatcsere is része” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére  Madarász Róbert, a Patrona Nostra közhasznú társaság elnöke. Mint hozzátette, a közeljövőben az egyházi iskolák országos tanácskozását, szakmai találkozását szervezik meg. A tervek szerint Szepsi ad otthont az eseménynek.

Marianum igazgatója megemlítette, a tanintézmények szétszórtan találhatóak Felvidék-szerte, ezért is fontosak a közös alkalmak, amiért szorgalmazza a közhasznú társaság ezeket. Az elképzelések szerint a 2019-es évzáró házigazdája a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont lesz.