Illusztráció (Fotó: tasr)

Merre tovább és miért? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Pozsonyi Magyar Szakkollégium a szlovákiai magyar gimnazisták továbbtanulási preferenciáit kutatva.

A szakkollégium az év elején a budapesti Mathias Corvinus Collegiummal közösen két középiskolai körutat szervezett a felvidéki magyar tanintézményeket megkeresve. A kérdőíves vizsgálat az egyetemi és főiskolai jelentkezések idején készült, így az adatközlők a terveikről és elképzeléseikről nyilatkoztak.

A körút során hét város nyolc gimnáziumába jutottak el. A meglátogatott tanintézmények többsége az ország nyugati felében található, Pozsonytól Ipolyságig, emellett a kutatást a kassai magyar gimnáziumban is elvégezték.

Mint a jelentésben olvasható, a cél az volt, hogy feltérképezzék a magyar gimnazisták továbbtanulási preferenciáit. A diákoknak többek között az alábbi kérdéseket tették fel:

Készülsz egyetemre? Miért készülsz egyetemre? Hová készülsz egyetemre? Melyik városban tanulnál tovább? Mi alapján választasz egyetemet? Magyar kollégiumban laknál egyetemi éveid alatt? Külföldre mennél az iskola/egyetem után?

A felmérésre több mint kétszáz válasz érkezett, az adatközlők túlnyomó többsége harmadikos volt, sok volt a másodikos,  viszont elenyésző számban kapcsolódtak be az elsősök, illetve a negyedikesek.

A felmérés eredményével kapcsolatban az alábbiak olvashatóak a kutatási jelentésben: „A felmérés nem reprezentatív, a nyolcból hét helyszín nyugat-szlovákiai, ugyanakkor a viszonylag nagy kitöltési szám miatt alkalmas következtetések levonására. A nyugati iskolák túlsúlyát az egyetemi városokat firtató kérdésnél kell figyelembe venni, ami miatt Pozsony felülreprezentált lehet.”

A kutatás eredményeinek főbb megállapításai a következők. A továbbtanulni kívánó diákok 65 százaléka tervezi, hogy szlovákiai egyetemen folytatja tanulmányait. Ugyanakkor a megkérdezett diákok 46 százaléka kíván magyarországi egyetemre is jelentkezni. Elenyésző számarányban csehországi egyetemek is megjelentek az eredmények között.  A diákok számára a fő továbbtanulási motiváció a jobb elhelyezkedés és a magasabb fizetés reménye.

A felmérés rámutatott arra, hogy a nem diplomás szülők gyerekei nagyobb arányban (70 százalék) tanulnának szlovákiai felsőfokú intézményekben. A diplomás szülők gyermekeinél ez a számarány alacsonyabb.

A megkérdezettek a továbbtanulásuk célpontjaként legtöbbször Pozsonyt jelölték meg, ezt követte Budapest. Itt jegyezték meg, hogy az egyetemi városok kiválasztásánál fontos szempont volt a lakhelytől mért távolság.  A kutatás kitért a külföldi továbbtanulásra is. Az eredmény alapján a megkérdezettek körében az angolszász és az észak-európai egyetemek népszerűek.

A kérdőív vizsgálta a jelentkezési szakterületet is. A szakterületek között vezetnek a társadalomtudományi, a műszaki és az egészségügyi szakok. Legnépszerűbbek az orvosi, informatikai, pszichológiai szakok, de továbbra is kedveltek a pedagógiai és a kommunikációs szakok is.

Megfigyelhető a fiatalok elvándorlásának a tendenciája. Az adatközlők több mint négyötöde tervez rövidebb, vagy hosszabb külföldi munkavállalást. 22 százalékuk nyilatkozta, hogy legszívesebben vissza sem jönne. A kutatás végzői ezzel kapcsolatban hangsúlyozták, távlati tervekről és elképzelésekről van szó, ám az adatok elgondolkodtatóak.

(Pozsonyi Magyar Szakkolégium/Felvidék.ma)