Farkas Iván üdvözli a vendégeket (Fotó: Dobsony Róbert)

Muzsla község a hétvégén méltóságteljes megemlékezést szervezett az I. világháború befejezésének 100. évfordulója tiszteletére.

A történelmi visszaemlékezés és kiállítás a helyi kultúrházban kezdődött, ahol Farkas Iván a község polgármestere üdvözölte az előadókat és vendégeket: dr.Vida Csaba ezredest a Magyar Nagykövetség pozsonyi attaséját, Pathó Mariannát a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága osztályvezetőjét, Szigeti László és Bolya Szabolcs, megyei képviselőket a megjelent környékbeli polgármestereket, iskolaigazgatókat, a helyi intézmények, civil szervezetek képviselőit, és a község lakosságát.

lllésfalvi Péter előadó (Fotó: Dobsony Róbert)

A bevezetőben Pathó Marianna felolvasta Potápi Árpád János Nemzetpolitikáért felelős államtitkár levelét, aki nem tudott személyesen részt venni a megemlékezésen, majd könyvcsomagot adott át a polgármesternek az évforduló alkalmából.

Illésfalvi Péter hadtörténész „Az első világháború alulnézetből“ címmel tartott előadásában olyan történelmi hiteles dolgokat ismertetett, melyekről a hivatalos adatokban nem igen olvashatunk. Az előadás fejezeteiben a szarajevói merénylettől kezdve kitért a magyar katonák harctéri mindennapjaira is. Az izgalmas előadást, fotódokumentumok vetítésével vegyítette, közte utalt a muzslai és a térségből érintett személyekre is.

Bréda Tivadar előadó (Fotó: Dobsony Róbert)

Bréda Tivadar a Limes-Anavum Reg.Honismereti Társulás hadisírkutatója a közeli sárkányfalvi Gáspár Lajos szakaszvezető, címzetes őrmester naplójegyzetét olvasta fel, amely hiteles dokumentuma a történelmi események magyar bakákra vonatkozó részének.

A bényi Kvitek Marian már hosszú évek óta gyűjti a háborús dokumentumokat, tárgyakat, hadi eszközöket. Ebből állított ki a kultúrház nagytermében igen értékes fotó-, dokumentum-, és személyi jellegű tárgyakat, melyek valamennyi darabja a térség falvaiból származik.

Pathó Marianna a könyvtár vezetőjének ad át könyveket (Fotó: Dobsony Róbert)

Kvitek Marian elmondta, hogy évek óta tartó szenvedélye által nagy mennyiségű anyagra lelt, korhű háborús emlékeket sikerült megmentenie, már egy múzeumnyi anyag van a tulajdonában, amelyet szeretne közkinccsé tenni.

Farkas Iván felhívta a megjelent pedagógusok, polgármesterek figyelmét, hogy az értékes kiállítás három hétig megtekinthető a muzslai kultúrházban. „Örömmel vennék, ha a régió iskoláinak tanulóival minél többen eljönnének és megtekintenék a rendhagyó történelmi órát is jelentő kiállított anyagot” — közölte Farkas.

Farkas Ivan és a testület tagjai koszorúznak (Fotó: Dobsony Róbert)

Az előadások után a vendégek és a jelenlévők megkoszorúzták a közelmúltban felújított I. és II. világháborús emlékművet, köztük Vida Csaba ezredes Magyarország attaséja és Pathó Marianna is elhelyezték a tisztelet koszorúit, csakúgy, mint az MKP járási, megyei képviselői, és a helybéliek.