A 2018-as CIM előkészítő konferenciája Belgrádban, köztük Farkas Zsolt és Karaffa János lelkiatyák (Fotó: magyarkurir.hu)

A Nemzetközi Ministránsszövetség (Coetus Internationalis Ministrantium CIM) 1960 óta működik, és 1962-ben szervezte meg első ízben a ministránsok nemzetközi találkozóját. Elnöke 2010 óta Német László SVD, nagybecskereki megyéspüspök.

Az idei zarándoklat előkészítő közgyűlését az elmúlt őszön szervezték meg Belgrádban, ahol jelen volt dr. Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke és ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Polgári Társulás elnöke, a zarándoklat szlovákiai előkészítői.

Az idei találkozóra Szlovákiából 250 ministráns zarándokol az örök városba, köztük 106 magyar. Július 29-én a kora reggeli órákban indult a két autóbusz a magyar nyelvű szentmiséken szolgáló ministránsokkal, valamint az őket kísérő öt lelkiatyával. A Nyitrai Egyházmegye ministránsreferense, a párkányi esperesi körzet iskolaesperese, Farkas Zsolt atya ismertette a zarándokút programját.

Az első állomás és szálláshely Padovában lesz, ahol Páduai Szent Antal nyomában járva megtekintik a kegyhelyeket, a város történelmi emlékhelyeit és nevezetességeit.
A zarándoklat csúcspontjára kedden kerül sor, amikor a szentatya a Szent Péter téren fogadja a ministránsokat, majd a közös liturgiában imádkoznak a világ békéjéért, hűen a találkozó mottójához: „Keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsoltárok könyve 34, 15)
Közel 70 ezer ministránst várnak az idei találkozóra, csaknem húsz országból. Európából jelen lesz Ausztria, Belgium, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Svájc, Szlovákia és Ukrajna képviselete, de érkeznek Indiából, Dél-Koreából és Barbuda szigetéről is.

A ministránsok kifejezhetik szolgálatuk örömét a keretprogramban, és azon a fesztiválprogramon, mely az audienciát előzi meg. Az idei évben újdonságként szolgál, hogy a különféle országok ministránsainak egy-egy „nemzeti templomuk” lesz, ahol a Rómán átvonuló különféle zarándokcsoportokat fogadhatják egy ima, egy pohár víz, egy rövid találkozás erejéig. A magyar nyelvcsoport, vagyis a Kárpát-medencéből érkező ministránsok magyar nyelvű szentmiséjére szerdán kerül sor, melyet a nyelvcsoport résztvevői készítenek elő a ministránsok közreműködésével. Előrejelzések szerint 1800 magyar résztvevője lesz a római ministránszarándoklatnak.

Külön érdekesség, hogy az audiencián a felvidéki magyar lelkipásztorok átnyújtják Ferenc pápának azt az üdvözlő nyilatkozatot, melyet a Pázmaneum hirdetett meg, és amelyet előzőleg aláírtak a magyar egyházközségek lelkipásztorai és tagjai. Az üdvözlő nyilatkozat szövege ITT olvasható.

Farkas Zsolt atya elmondta, hogy a zarándokúton visszafelé megállnak Ravennában, hogy megcsodálják az ősi város templomait és múzeumait. Majd Gubbio városában megtekintik a Porcinkula-kápolnát, ahol Assisi Szent Ferenc és testvérei megtelepedtek, és hosszú ideig éltek a szegényeket szolgálva. A szentnek sok békeszerzési legendája maradt fenn, melyek közül népszerű a gubbiói farkas legendája, mely kegyetlenül pusztított embert és állatot, mígnem Ferenc szavára megszelídült.

Zsolt atya küldetésének tekinti a fiatalok nevelését, ezért is szervezi meg évente a ministránsok focinapját és a négynapos ministránsolimpiát. Már több ízben zarándokolt Rómába kerékpárral, egyénileg és szervezetten. A 2015-ös római találkozón is ő volt a felvidéki ministránszarándokok koordinátora.

A találkozó résztvevőinek bizonyára felejthetetlen élményekben lesz részük a július 29. és augusztus 2. között rendezendő zarándoklat alkalmával, miközben megtapasztalják a keresztény értékek megtartó erejét. A szervezők szerint a 2018-as találkozó lesz a legszínesebb minden eddigi római ministránszarándoklat közül.