A munkaértekezleten résztvevő partnerek egy része (Fotó: Mészáros Attila)

Az Alsó-Ipoly menti térség foglalkoztatásának növelése a célja annak az RE-START térségi akciótervnek, amely az INTERREG szlovákiai és magyarországi együttműködési program keretei között valósul meg. Július 17-én a magyarországi Szob városában tartották a térségi akcióterv munkamegbeszélését. A szerdai találkozón a felvidéki partnerek is jelen voltak.

A projekt célja a foglalkoztatottság javítása, a térség szükségletein alapuló munkahelyteremtés. A térségi akcióterv az Ipolynak az Ipolyságtól a szobi torkolatáig terjedő régióját fedi le a határ mindkét oldalán. A foglalkoztatás bővítése mellett a pályázat másik célja az időseknek nyújtandó legkülönfélébb szolgáltatások kiterjesztése az Alsó-Ipoly mentén.

Mint a munkaértekezleten elhangzott, a PONTIBUS ETT és projektpartnerei által az INTERREG program 3. prioritási tengelyén belül kiírt pályázatra benyújtott RE-START térségi akcióterv bekerült a második fordulóba.  A pályázat második szakaszában a partnerek feladata az akcióterv részletesebb kidolgozása. A második kör várhatóan augusztusban nyílik meg és a kidolgozott pályázati anyagot októberben kell benyújtani.

A pályázat összköltsége több mint négymillió euró. Ebből közel kéttucatnyi munkahely létesül a régióban. A térségi akcióterv hét projektet foglal magába. A határon átnyúló együttműködési program értelmében minden projektben van legalább egy szlovákiai partner is.

A szobi munkaértekezleten többek között a projektek előkészítéséről, a támogatási összeg lehívásának lépéseiről, valamint a további  munka ütemezéséről tárgyaltak a projektpartnerek.

A munkamegbeszélésen jelen volt Zachar Pál, ipolysági önkormányzati képviselő is, aki a Felvidék.ma-nak elmondta: „Fontos, hogy az önkormányzatok fejlesztési programja összhangban legyen az adott térség stratégiájával. Ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy az ilyen jellegű térségi akcióterv kidolgozásában részt vegyünk.”

Hozzátette, az utóbbi időben a térségben tapasztalható a vállalkozói közeg rohamos leépülése, s az önkormányzatoknak korlátozottak a lehetőségei ennek megállítására. „A most kezdődő együttműködéseknek köszönhetően a következő időszakban Ipolyságot is be tudjuk kapcsolni a fejlesztések vérkeringésébe, ezáltal a  regionális szerep is nő” – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

A térségi akcióterv több területet ölel fel, aktív fejlesztéseket irányozva elő.  Zachar Pál továbbá megemlítette, a térség települései között vannak különbségek. Ugyanakkor a határ két oldala egységes területként él, az önkormányzatok és intézmények szorosan együttműködnek.  „Napi kapcsolatban vannak a térség közösségei, azonos problémákkal küzdenek, azonosak az élethelyzeteik, s ebből kifolyólag a fejlesztéseket is közös erővel kell kivitelezni” – mondta végezetül Zachar.

 A térségi akcióterv projektjei

A térségi akcióterv részét képezi az időseknek nyújtott szociális szolgáltatások és hálózat fejlesztése, ebben az ipolyszakállosi idősek otthona, valamint a zselízi Mira Office vállalat és Ipeľ-Hont Polgári Társulás vesz részt felvidéki partnerként.  A projekt célja integrált, határokon átnyúló szociális szolgáltatási hálózat elindítása annak érdekében, hogy támogassa az időseket és növelje az Alsó-Ipoly térségében a foglalkoztatást, az inaktív és a korán nyugdíjba vonuló idősek potenciális munkaerejére alapozva.

Párkány város önkormányzata a főpartnere a közös helyi szolgáltatások fejlesztését előirányzó projektnek.  Ebben az esetben a cél a megfelelő minőségű, határokon átnyúló támogatási szolgáltatások hálózatának fejlesztése. A középpontban az Ipoly-völgyben működő szociális és idősgondozó intézmények színvonalának javítása áll.

A szabadidős szolgáltatások fejlesztését célozza a térség turisztikai szervezeteit tömörítő projekt. Az Alsó-Ipoly mente jelentős hiányosságára helyezi a hangsúlyt a következő projekt, mely az idősek megfelelő lakhatási lehetőségeinek hiányán szeretne változtatni. A kiválasztott, jelenleg használaton kívüli épületeket Helemba, Ipolyszalka és Szob településeken idősek számára szolgáló, szociális és támogató szolgáltatásokat nyújtó intézményekké alakítják.

A pályázat figyelmet fordít az oktatásra is. Az oktatási program keretében valósul meg a szociális munkások és gondozók kétnyelvű képzése, ezzel támogatva az idősek szociális ellátásával kapcsolatos humánerőforrás-fejlesztést a régióban. Az elméleti képzés mellett figyelmet fordítanak a gyakorlati oktatásra is. A párkányi Kereskedelmi Magánakadémia által irányított projekt a minőségi és készségorientált képzésre összpontosít, annak érdekében, hogy képzett személyzet álljon rendelkezésre a célterület szociális szolgáltatást biztosító központjaiban, a rekreációs tevékenységekhez, illetve a térségi vállalkozók számára.