Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

A nyári hónapokban sokat hallunk, olvasunk különféle témájú táborok megvalósításáról, melyeket azok a vállalkozó szellemű felnőttek, pedagógusok, népművelők szerveznek, akik figyelnek az ily módon történő nevelésre, mely az iskolai tudáson túl többletet kíván adni a felnövekvő generáció számára. Nevezetesen gyakorlatiasságot, tapasztalatszerzést, a természet közelségét, az alkalmazkodókészség, az empátia és az önfegyelem fejlesztését, és még sok más hasznos tudnivalót.

Így van ez a déli régió falvaiban is, ahol több helyen évente ismétlődő gyermek- és ifjúsági táborok várják mindazokat, akik vállalkoznak arra, hogy próbára tegyék ügyességüket, bátorságukat, és a szünidőben is ismereteket, tapasztalatokat és barátokat szerezzenek.

Szőgyén

Júliusban a szőgyéni Csiribiri Kézműves Kalandtábor tizenhetedik alkalommal várta a gyermekeket a Csongrády Lajos Alapiskola épületében és udvarán, ahol két korosztályban alkottak az alapiskolás, valamint a 3-5 éves korú gyerekek, akiket elkísértek a szülők vagy a nagyszülők is. Számukra délig tartott a foglalkozás, míg a nagyobbaknak kora estig. Ezúton az állatvilág köré épült az egyhetes tábor, a kézműveskedés, a kirándulás Virt pusztára, és a szőgyéni erdőrezervátumba, valamint az ünnepélyes táborzáró is. Écsi Gyöngyi is elhozta sok énekkel, mozgással tarkított meséjét. Végül így vált, hűen a nevéhez KalandoZOO Táborrá, sok színes programmal, 56 táborlakóval, melyet a Nyitra Megyei Önkormányzat, a Szlovák Kulturális Minisztérium, a Bethlen Gábor Alap és Szőgyén Község Önkormányzatának támogatásával valósított meg a tábor szervezője, Szarka Andrea és kilenc segítője.

Szőgyéni KalandoZOO Tábor – Kirándulás Virt pusztára (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ugyancsak Szőgyében került sor a hagyományos Nyári Focitábor megszervezésére, mely harmadik éve kizárólag szőgyéni gyermekfocisták és jövőbeli labdarúgók részére szerveződik. A 21 táborozó minden nap két edzést tartott a hét folyamán, de kirándultak az oroszkai Hadimúzeumba, a Nagyerdőbe, és megtekintették a Puskás Ferenc és Maradona életéről szóló dokumentumfilmet is. A versenynapon öt versenyszámban mérték össze ügyességüket, melyet az ünnepélyes kiértékelés követett, ahonnan senki sem ment haza üres kézzel. Végezetül barátságos meccsel zárult a tábor Párkány csapata ellen, ahol 11:4 arányú párkányi siker született. A fiúk nem búsultak, hiszen tanulságos volt számukra a párkányi focisták fegyelmezett játéka. Közös ebéddel zárult az ingyenes tábor, melynek támogatója és szervezője a Szőgyéni Sportklub volt, Kunyik Tamás elnök és Bósza Zsolt tanár közreműködésével. A tábori programok megvalósítását Szőgyén Község Önkormányzata segítette.

A nyári focitábor résztvevői (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szőgyén ökormányzata harmadik alkalommal kapcsolódott be az „Angolul tanuló falvak” programba. A három héten át zajló nyelvi tábort Smidt Vera könyvtáros koordinálta, a foglalkozás három turnusban zajlott, a nyelvismeret szintje alapján. A 35 résztvevő a San Franciscó-i egyetemista, Manush Mobarhan segítségével, Kurcz Laura egyetemista tolmácsolásával bővíthette angoltudását.

Nána

A Nánai Alapiskola hetedik alkalommal szervezte meg a Cimbora tábort, ahová a helyi gyermekek mellé érkeztek táborlakók a környező helységekből és a határon túlról is, akik rokonoknál, nagyszülőknél nyaraltak. Hanza Bán Krisztina iskolaigazgató és pedagógustársai az önfeledt szórakozásra, sok játékra és kirándulásra építették a programokat. Ellátogattak a budapesti Tarzan Parkba, Visegrádra, ahol a Mogyoróhegyi Erdei Iskolában sok titkot megtudtak a természet és a madarak csodás világáról és a madárgyűrűzés komoly feladatát is kipróbálták. Az Ipolyszalkai Tájházban eltöltött napon a falusi élettel, a népi mesterségekkel ismerkedtek, a csuhézás, batikolás, dobolás mellett a legizgalmasabbnak a kenyérsütés bizonyult. Volt sétahajózás a Dunán, közös munka a nánai Kisgombos kézműves klub tagjaival. Elhozta meséjét Mács Katalin drámapedagógus, sok énekkel és néptánccal tarkítva, volt mozizás, közös séták és játszótéri szórakozás. Az egyhetes, negyvenfős tábor a megyei és a nánai önkormányzat támogatásával valósult meg.

Ismerkedés a madárvilággal (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)
Bény

A Bényi Kézművesház nyári tábora az ősi mesterségeket hívta életre. Koczka Katalin, a kézművesház vezetője gazdag programmal várta a 31 táborlakót, nemcsak a hazai, de a környező falvakból érkezetteket, sőt az anyaországból, Budapestről is volt vendége a tábornak. A gyerekek tizenöt foglalkoztatóval dolgoztak. Kipróbálhatták magukat a kosárfonás, a szövés, a tojásfaragás, a drótmívesség, a bőrmívesség és a batikolás mesterségeiben, de születtek alkotások papírból, agyagból, termésekből is. Kirándultak Dunamocsra, ahol Szegi Ilona gombképeit csodálhatták meg, Búcson Szobi Eszter mutatta be a Babamúzeumot, majd ünnepélyes kiállítással zárta kapuit a tizenegyedik bényi kézművestábor, mely a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A hozzájuk látogató gyermekcsoportokat a nyár folyamán nemcsak szeretettel, de foglalkozásokkal és helyben sült lepénnyel, kaláccsal várják. Így volt ez akkor is, amikor a pozsonyi magyar keresztény közösség gyermekei töltöttek el egy napot a kézművesházban Molnár Tamás atyával, aki büszkén mutatta be szülőfaluja örökségét.

A Bényi Kézművesház nyári táborában szőnyegszövés Koczka Gyulával (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)
Kőhídgyarmat

A M.A.G. Polgári Társulás júliusban két tábort szervezett a Kőhídgyarmat melletti Vadas tanyán. Batka Péter tanyagazda Mátyás király nyomában járva számtalan mesterséget, ősi fegyverforgatást, az állatokkal és a természettel való együttélést mutatta meg a gyerekeknek. „Nagyon jó csapat jött össze mindkét táborban. Rengeteget játszottunk, tanultunk a szabadban. Azt hiszem, valahol mindenki meghaladta önmagát. Olyan erőfeszítésekre voltak képesek, melyek megerősítették őket, mind testben, mind lélekben. A megpróbáltatásokon való felülkerekedésük az élet későbbi kihívásainál mint talált kincs kerül majd elő” – mondta a táborvezető. Munkásságának mottójául Dsida Jenő sorait választotta: „Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk.” Nagy élmény volt a kenyér útjának megismerése, a sarlóval történő aratástól a cséplésen, a mag kiszelelésén és a köves malmon való őrlésen át. A munka eredménye volt a teljes kiőrlésű lisztből gyúrt kenyér megsütése, majd a munkával megszerzett vacsora elfogyasztása. A Vadas tanya harmadik tábora augusztus 9-11-én kerül megrendezésre. 

Vadas tanya, Mátyás király tábor – a tűz körül Batka Péterrel (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)
Köbölkút

Köbölkút község a megye önkormányzatának támogatásával szervezte meg táborait, három csoport részére. Július elején a szlovák tanítási nyelvű iskola tanulói, majd a magyar anyanyelvű gyermekek részére egyhetes tábor zajlott a tanintézmények pedagógusainak vezetésével.

Mindkét esetben a tájház volt a tábor témája. A nemrég átadott községi tájház és a régi falusi élet köré épültek a programok. A népi kultúra, az ősi foglalkozások és szokások elevenedtek meg a gyermekek körében. A kézműves foglalkozások alkalmával a természetes, falusi közegben található anyagokat használták, a fát, a szalmát, a nádat, a tollat. Ellátogatott a táborba Koczka Katalin, a Bényi Faluház vezetője, aki a csuhézás technikájába avatta be a gyerekeket. Ebből az alkalomból csatlakoztak a köbölkúti kézműves klub tagjai, így ezen a napon gyermekek és felnőttek együtt alkottak. A tábor vendége volt a 78 éves Bábindeli Gyula bácsi, aki elhozta gyermekkora történeteit a falusi életről, iskoláról, a mezei munkákról, a háború megpróbáltatásairól, és a gyerekek ház körüli feladatairól. Volt állatsimogató is egy állatokat kedvelő családnál és sok népi játék. Egy napot töltöttek el a Vadas tanyán, ahol Batka Péter tartott foglalkozást a táborozóknak. Volt túra, nyomolvasás az erdőben, fegyverforgatás és a nomád életmód titkaiba is beavatta látogatóit a tanyagazda. Ellátogatott a csoport a szomszédos Kisújfalura, a faluházba és a Humanity nappali foglalkoztatóba, ahol Szabó Márta segítségével mindhárom szövőszéket birtokba vették és kipróbálták a szövés fortélyait. A megyei támogatás harmadik részét a Stampay János Cserkészcsapat élvezhette, akik vonatkiránduláson vettek részt a Szepességben, ahol Márkusfalva szépségeivel ismerkedtek meg. Majd július utolsó hétvégéjén a falunap keretében egy jelképes tábort alakítottak ki, és jurtában várták a cserkészet iránt érdeklődőket, ahol bemutatták a cserkészélet örömeit, népszerűsítve ezzel a csapatot és magát a cserkészetet.

Napközis tábor – állatszelídítés egy állatokat tartó családnál (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ugyancsak Köbölkúton angol nyelvű és önismereti tábor zajlott alapiskolás gyermekek részére Kurcz Bernadett andragógus, mentálhigiénés és pedagógiai tanulmányait végző egyetemista vezetésével. A kétnapos, önköltséges nyelvi tábor háromszor ismétlődött júliusban. A gyerekek a nap első felében különböző témaköröket érintve játékosan bővítették angol szókincsüket, míg a nap második felében az önismereti és a személyiségfejlesztő játékok kaptak teret. Igény szerint augusztusban is folytatódik a kétnapos, kiscsoportos táborozás.