Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Augusztus 15-én, szerdán Szűz Mária mennybemenetele ünnepén ismét megrendezésre került a zarándoklat az ausztriai, őrvidéki Boldogasszonyban, azaz Frauenkirchenben. Az esemény helyszíne a városka bazilika minor rangra emelt, pompás barokk díszítésű ferences kolostortemploma volt. Ez a nap nálunk és az anyaországban nem, Ausztriában viszont munkaszüneti nap.

A délután egy órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke volt. Az ünnepi bevonulás  élén a mosonmagyaróvári Szent György Lovagrend képviselői, mögöttük a környező településekről, így Fertőszéplakról, Kapuvárról, Szeredről és máshonnan érkező népviseletbe öltözött hívek, a ministránsok, papok és a püspök vonultak be a Boldogasszony anyánk éneklése közben.

A mise elején, ahogy a korábbi esztendőkben is, a helybéli magyar szervező üdvözölte a püspök urat, a lelkiatyákat és az ismét szép számban összesereglett híveket, közelebbről és távolabbról érkező zarándokokat. Többféle módon érkeztek a hívek, több tucatnyian kerékpárral a Sopron megyei Nagylózsról, Pozsonyból, illetve Vágfarkasdról gyalogosan, autóbuszokkal, személygépkocsikkal. Köszöntő beszédében a szervező röviden bemutatta a templomot: a főoltár két oldalán Szent István és Szent László szobrai, fönn a mennyezeten Kapisztrán Szent János alakja látható. Köszöntötte a híveket a helyi ferences barátok nevében Tamás fráter is. A németújvári, azaz güssingi születésű barát elmondása szerint magyar gyökerekkel rendelkezik, de sajnos már nem beszéli a nyelvet.

A püspök úrnak pedig a hívek nevében fertőszéplaki szervező köszönte meg, hogy eljött és bemutatta a legszentebb áldozatot. András püspök imádságra buzdított a zarándoklat során hitünkért, nemzetünkért és a környezetünkben élő nemzetekkel való szolidaritásért, együttműködésért.

A misén koncelebrált több lelkiatya, köztük Schranko László a bacsfa-szentantali Könnyező Szűzanya búcsújáró helyről, Kapui Jenő plébános Mosonmagyaróvárról, Németh László helynök ugyanonnan, P. Reisz Pál atya a sümegi ferences kolostorból, Fodróczy László atya Ivánból és mások.
A mise végén sorrendben a pápai, a magyar és a székely himnusz hangzott el Dovánszki Éva kántornő közreműködésével.