A leleplezés pillanatai (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Szeptember 6-án, csütörtökön nem mindennapi esemény résztvevői lehettek az érsekújváriak és az oda ellátogatók. Népes hívősereg jött össze este hat órára az érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplomba, de még ennél is többen gyülekeztek a Fő téren, ahol hét óra után leleplezték II. János Pál pápa bronzszobrát, Mészáros Péter alkotását.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Judák Viliam nyitrai püspök és Gyurcsó Zoltán érsekújvári esperesplébános, a Nyitrai Egyházmegye helynöke volt. Utóbbi ajándékozta a bronzszobrot az érsekújváriaknak és a városnak, annak apropóján, hogy éppen negyven esztendeje történt, hogy Karol Wojtyla krakkói bíborost kinevezték pápává és ez meghatározó esemény volt Zoltán atya életében is. Nagy örömmel emlékezett erre a felejthetetlen eseményre. A vikárius egyebek mellett szólt a szobor szimbólumairól. Az alkotás dinamikus, nem statikus, mert János Pál pápa állandóan hirdette az evangéliumot, a 21. század misszionáriusa volt. A második szimbólum a korpusz, vagyis a kereszt a kezében, amely a szenvedést, áldozattételt is jelképezi, a harmadik pedig az ég felé emelt kéz. A Szentatya sokat fáradozott az ifjúság nevelésén.

A mikrofonnál ünnepi beszéd közben jobbról Judák Viliam, a Nyitrai Egyházmegye püspöke, mellette Gyurcsó Zoltán esperesplébános, helynök és a papság (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Mindenkire Isten áldását kérte, aki bármilyen módon is hozzájárult ehhez az egyedi eseményhez. Gyurcsó vikárius szavait követték Klein Ottokár polgármester ünnepi gondolatai, aki megköszönte a vikárius atyának az ajándékot. Reményét fejezte ki, hogy ez a szoboravatás hozzájárulás is egyben az egymás iránti megértéshez és a béke fenntartásához. Köszönöm a plébánián végzett áldozatos munkáját, s kívánom, szolgáljon még sokáig  érsekújvári híveinek – zárta szavait a polgármester.

De ugyancsak köszönet illeti a püspök urat, az eseményt megelőző szentmise főcelebránsát, valamint az alkotót, Mészáros Pétert. Judák püspök imát mondott a szobor mellett, majd hozzátette: egyetértés, harmónia, lelki nyugalom, ezek a kulcsszavak, a szoborállítás üzenetei. Nincs méltóbb, aki ezek megvalósulása felett őrködhetne.

Gyurcsó Zoltán vikárius és Klein Ottokár polgármester leleplezik a szobrot, Mészáros Péter alkotását (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az esemény méltó lezárásaként Gyurcsó helynök úr a pápaválasztás körülményeire utalva kijelentette, nem látni ugyan fehér füstöt, mégis van pápánk Szent II. János Pál személyében. Az esemény kötetlen beszélgetéssel, a helyiek által készített szeretetvendégséggel zárult.

Sajnos meg kell viszont jegyeznünk, hogy lengyel létére és a lengyel-magyar barátság ellenére 27 éves pápai szolgálata során II. János Pál pápa többszöri kérésre, aláírásgyűjtések ellenére sem adott magyar püspököt a felvidéki magyar katolikus közösségnek, sem püspökséget, pedig nagyon fontos lenne. Utódja, XVI. Benedek emeritus pápa pedig 2008. február 14-ei keltezéssel az új felvidéki egyházmegyei felosztáshoz adta kézjegyét. Magyar püspökért immár 28 esztendeje imádkozunk és fohászkodunk fáradhatatlanul, egyelőre eredmény nélkül a Komáromi Imanapokon.