A napokban nyílt meg, és a hónap végéig látogatható a Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás működtette komáromi Limes Galériában az „X és Y generáció” című tárlat, amelyen a  fiatal  építészek fóruma tagjainak  (FÉF)  tervrajzai tanulmányozhatók. A kiállítók egyike – bár az életkora szerint már túl van ifjúsága évein – Istenes József kitűnő érsekújvári építész, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont tervezője, a FÉF alelnöke is. Őt kértem meg, mutassa be a csoportosulást.

„A fiatal építészek fóruma – amint az a nevéből is egyértelmű, az erre a hivatásra készülő, vagy azt már művelő magyar építészgeneráció szlovákiai érdekcsoportosulása. Természetesen tagja lehet más ajkú ifjú építész is, aki egyetért a társaság alapszabályzatával” – kezdte a tájékoztatást.

Melyek a társaság főbb alapelvei, illetve céljai?

A társaság a Szlovákiai Építészek Társasága (SZÉT) szervezetének része. Tagjai közé tartozhatnak egyetemi hallgatók és gyakorló szakemberek, az építészet, a városrendezés és a tájépítészet területéről. Regionálisan elsősorban a hazai magyar építészek, városrendezők és tájépítészek érdekképviselete. Céljai közé tartozik a fiatal nemzedék építészeti és társadalmi szerepvállalásának ösztönzése, az építészeti témák megnyitása a nagyközönség számára, továbbá publikációs tevékenység és alkotóműhelyek szervezése. Törekszik még a más művészeti ágakkal való együttműködésre, a pályázatokon velük való közös részvételre a kreatív tervezőerő egyesítésének óhajával. És a célok közé tartozik az egymás közötti tapasztalatcsere, az oktatási intézményekkel való együttműködés, s az egyéb kulturális és társadalmi szervezetekkel kialakítandó kapcsolatfelvétel Szlovákián belül és az ország határain túl, elsősorban a közép-európai régióban.

Mióta működik a FÉF?

A csoportosulás 2011 tavaszán jött létre Szabó Krisztián építész barátom szervező munkájának köszönhetően.

 Mi az Ön feladata a fiatalok körében?

Megpróbálom őket segíteni, hogy minél több lehetőségük legyen megmutatkozni nyilvános fórumokon, az elektronikus és a nyomtatott szaksajtóban, illetve támogatom őket abban, hogy részt vehessenek a Szlovákiai Építészek Társasága szakmai fórumain.

Milyen képességeket villantanak fel ezek az ifjak már most?

A csoportosulás 20-25 fiatalja megbízható mesterségbeli alapokra tett szert tanulmányai során, és képességeit már a diplomamunka előtt felmutatta a különféle építészeti pályázatokon. Vannak közöttük néhány éve gyakorló építészek is, akik már maguk mögött tudhatnak nagyobb beruházások terveinek elkészítését és megépítését is.

Mi a benyomása a Limes Galéria tárlatán látottakról?

A tárlat a fiatalok önszerveződésének szép példája. A reprezentatív válogatás friss, dinamikus formában mutatja be ennek a nyolcvanas és kilencvenes években született nemzedéknek tagjait, akik hét esztendeje történt bemutatkozásuk óta nagyot fejlődtek, s nagy lendülettel indultak el az építész pályán. A kiállítás megnyitója után lezajlott kerekasztal-beszélgetésen sok új gondolat hangzott el tőlük; nem csak a társadalommal szembeni elvárásaik okán, hanem szakmai „hitvallásukkal” kapcsolatosan is. A beszélgetést az érdeklődők online követhették az egyik ifjú építész kamerája segítségével a Facebook közösségi hálón is.

A tárlatnyitón Szabó Krisztián volt a műsorvezető, s a  közönség Balázs Lilla, Illés Gábor és Pok Attila zenés műsorát is élvezhette. Az ifjú építészek komáromi bemutatkozását  pozsonyi és kassai szereplés előzte meg; Jókai városából Rimaszombatba utazik az izgalmas anyag.