Népmesemondóverseny Fotó: Gyöngy Péter, Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza „Hencidától Boncidáig” címmel meghirdetett népmesemondó versenyére 2018. október 10-ig várják a 18 év feletti pályázók jelentkezését. A felhívás közreadóinak szándékáról Szabad Boglárka, az intézmény népmese-szakelőadója ismertet részleteket.

A mesemondó versenyek rendezett formában és keretben újabb kori jelenségek. Régen, a hagyományos kultúrában szintén megvolt a versengés, több példát tudnék idézni, amikor ügyes mesemondók egymással rivalizáltak: ki a jobb, a tréfásabb, ki tudja lekötni jobban a hallgatóság figyelmét.

Az idők folyamán a mesemondó versenyek hazánkban sajnos prózamondó karaktert öltöttek, a népmesék szóról-szóra történő interpretálása, bemagolása – feszengő légkörben – zsűri előtt, zsákutcába vitte a szándékot.

Valójában, a népmese élőszóban, improvizatív módon előadott folklór műfaj, a mesemondónak folyamatosan figyelnie kell arra, mi történik körülötte, ki a hallgatóság, és hogyan reagál, a mesemondónak és a résztvevőknek milyen közös tudása van.
Egykor ez jóval természetesebb volt, mivel a falu 2-3 mesemondójának háttértudása nagyjából megegyezett.

A mai mesemondóknál az említett háttértudás nincs meg feltétlenül. Innen fogant a mesemondó verseny ötlete: újra emeljük vissza a felnőttek világába a mese eredeti műfaját. Hangsúlyoztuk a felhívásban az „élőszavas, improvizatív módon” történő előadást, és a felkészülési segédlet a jelentkezőket segíti ajánlott olvasmányaival, élőszavas példáival. Az általunk megjelölt folklórgyűjtések a tiszta forrásból erednek, nincsenek kigyomlálva, elferdítve; az élőszavas beszéd jegyeit hordozzák, a „hát”, az „aszongya”, a „hogyismondjam” töltelékszavak is ugyanúgy részei.

Bátorításként említem, hogy egy mese mindig új, amikor az adott mesemondó elmondja, hiszen a mesélő saját egyéniségét rejti bele. Jó példa erre, amikor korábban – egy Hagyományok Háza programmal összefüggésben – megismerhettük a 84 éves Csipkés Vili bácsit, az arlói cigány mesemondót, akinek repertoárja kimeríthetetlen, s az elmúlt évben sokszor gyűjtöttünk nála.

Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu/versenyek
Online jelentkezési lap ITT.