Illusztráció (Fotó: TASR)

Decembertől változik a polgármesterek javadalmazása, ugyanis a parlament 80 szavazattal elfogadta a Smer által beterjesztett módosító törvényjavaslatot.

A jóváhagyott jogi norma értelmében megváltoznak azok a szorzók, melyek a polgármesterek fizetésének kiszámítására szolgálnak, attól függően, mekkora lélekszámú az általuk vezetett település.

Másrészt a jelenlegi 70 százalékról 60 százalékra csökken a községi önkormányzatok által megítélhető fakultatív alapfizetés-emelés mértéke. A módosítás harmadik célkitűzése a polgármesterek végkielégítésének szabályozása volt, melynek nagyságát immár a megbízatási idő hosszához igazítják.

A javaslat beterjesztői figyelembe vették, hogy 2011-ben a gazdasági válság miatt csökkentették a polgármesterek alapbérét meghatározó koefficienst. Az elmúlt időszak pozitív makroökonómiai mutatója és az elkövetkező évek kedvező makroökonómiai előrejelzése azt igazolja, hogy Szlovákia sikeresen túljutott a válságon. „Most lehetőség van megszüntetni a válság miatt bevezetett intézkedéseket és visszatérni a régi standardhoz” – sorolták a beterjesztők.

A koefficiens változtatásának szükségességét azzal is indokolták, hogy az utóbbi idők társadalmi, technológiai és törvényhozási változásai miatt a polgármesteri funkció ellátása igényesebb és nehezebb. „Ezt a tendenciát a fizetést meghatározó koefficiensnél is figyelembe kellene venni” – olvasható a javaslat indoklásában.

A most jóváhagyott jogi norma értelmében a szorzók a következőképen alakulnak:

– az 500 és kevesebb lakossal rendelkező települések esetében az átlagkereset 1,65-szöröse,
– az 501-1000 lakossal rendelkező települések esetében az átlagkereset 1,83-szorosa,
– az 1001-3000 terjedő lakosságszám esetében az átlagkereset 2,2-szerese,
– a 3001-5000 terjedő lakosságszám esetében az átlagkereset 2,41-szerese,
– az 5001-10 000 terjedő lakosságszám esetében az átlagkereset 2,6-szorosa,
– a 10 001-20 000 terjedő lakosságszám esetében az átlagkereset 2,81-szerese,
– a 20 001-50 000 terjedő lakosságszám esetében az átlagkereset 3,21-szerese,
– az 50 001-100 000 terjedő lakosságszám esetében az átlagkereset 3,54-szerese,
– a 100 000 és az ettől magasabb lakosságszám esetében az átlagkereset 3,98-szerese.

A Smer képviselői arra is rámutattak, hogy vannak polgármesterek, akiket több választási cikluson keresztül ismételten megválasztanak, s gyakran a mandátumuk lejárta után egyenesen nyugdíjba vonulnak. Másrészt vannak olyanok is, akik csak néhány hónapot töltenek el funkciójukban. A mostanáig érvényes törvényerejű szabályozás azonban minden polgármesternek, aki legalább 6 hónapot töltött a polgármesteri poszton, függetlenül a megbízatási ideje hosszától, egységesen az átlagfizetése háromszorosát szabja meg végkielégítésként. A beterjesztők szerint ez nem méltányos, ezért a végkielégítések lépcsőzetes kialakítását javasolták.

Decembertől az érintett polgármester, ha több mint hat hónapig volt funkcióban, a havi fizetése kétszeresét fogja megkapni. Egy megbízatási idő esetében az összeg a havi átlagfizetésének háromszorosa, két megbízatási idő vonatkozásában pedig a négyszerese, míg három megbízatási idő letöltése után az ötszöröse lesz.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)