vanguardia.com.mx

Gogol máig aktuális művének hőse, Csicsikov a holt lelkek tulajdonjogát vásárolta fel, Szlovákiában pedig a elhunytak adatait (értendő itt a név, születési és elhalálozási dátum) védi a szigorú adatvédelmi törvény, ami így halottak napja közeledtével bizony több fennakadást okoz.

Nemrégiben mérgelődtek az iskolák, hogy szülői beleegyezés nélkül például nem hozható nyilvánosságra egy kimagasló eredményt elért tanuló neve és osztálya az iskolai faliújságon, mostanra pedig bebizonyosodott, hogy az említett törvény, illetve az ebből adódó abszurd helyzetek tárháza kimeríthetetlen, s hogy annak hatálya még a temetőbe is elér, ahol pedig örök nyugalomnak kéne honolnia.

Mint ismeretes, személyi adat lehet az elhunyt személy neve, születési és elhalálozási dátuma is. Amennyiben ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzuk, melyek alapján egy konkrét személy beazonosítható, annak bizony törvényes alapokon kell nyugodnia még a temetőben is. Gyorsan hozzá kell tennem, hogy Európa más országaiban az elhunyt személyekre nem vonatkoznak az adatvédelmi törvények, Szlovákiában azonban elfelejtették őket kivonni az adatvédelem alól.

Gyászjelentés – külön engedéllyel

Ebből adódóan a temetkezési vállalatoknak, a temetők fenntartóinak, de magánszemélyeknek is számtalan nehézségük adódik. Ha például egy temetkezési vállalat sírkövet akar állítani, vagy gyászjelentést kifüggeszteni, ehhez a hozzátartozók külön engedélyére van szüksége. Mert ha gyászjelentést függesztenek ki fényképpel, s nincs rá engedélyük a hátramaradottaktól, azzal megsértik az adatvédelmi törvényt. Ugyanez vonatkozik a temetői parcellajegyzékekre is, ahol az önkormányzatok a pontos tájékoztatás érdekében közzétették a sírhelyeket, az ott nyugvók személyes adataival együtt.

Ugyancsak elestek a temetőfenntartók a sírhelyek bérleti díjával tartozók névsorának nyilvánosságra hozásának lehetőségétől is. Ezt sem lehet már közzétenni, sem a sírhelyekre kihelyezett értesítővel, sem pedig a weboldalakon. Ezáltal a temetkezési vállalkozásoknak is gondot okoz annak a ténynek a megállapítása is, vajon eltemethetik-e a megboldogultat ott, ahol a hozzátartozók kívánják, van-e a hátramaradottaknak jogosultságuk az adott sírhelyhez.

Aki keres, nem biztos, hogy talál…

És ez még nem minden. Közeledik a halottak napja, sokan felkeresnék olyan távoli ismerősük sírhelyét is, akiről nem tudják pontosan, hol nyugszik. Ez eddig egyszerű volt, az erre létrehozott weboldalon könnyedén megtalálható volt az ismeretlen helyen lévő sír. Most viszont ezek az információk az adatvédelmi törvénynek „hála” szintén elérhetetlenek, annak ellenére, hogy a közel 750 ezer sírhely adatait tartalmazó információkat 27 éven keresztül gyűjtötték az oldal üzemeltetői, annak érdekében, hogy pontos nyilvántartással segítsék a tájékozódást. Ugyancsak közzétették a sírhelyek bérleti szerződését, a fizetési feltételeket és megtudható volt az is, hogy egy adott sírhelyre kötöttek-e már szerződést.

Ilyenkor, halottak napja előtt tízezrek látogatták az oldalakat, melyek most elérhetetlenek. Az érintettek augusztustól várják az adatvédelmi hivatal válaszát, állásfoglalását az ügyben, vajon ezt a páratlan adatgyűjteményt fel lehet-e használni például történelmi adatgyűjtés vagy családfakutatás céljaira. Az ügyben a Markíza híradójának stábja is a hivatalhoz fordult állásfoglalásért, a választ erre a hétre ígérték. Mindenesetre jó lenne, ha sietnének, hamarosan itt a halottak napja, amikor elhunyt szeretteinkre, ismerőseinkre emlékezünk, természetesen az adatvédelmi törvények szigorú betartásával…

(A Markíza TV nyomán)